Theo p trình quang hợp: 12 H2O tạo ra 1 C6H12O6. Vậy 60 H2O tạo ra 5 C6H12O6
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Ba 2020
Liên kết