Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước hai nguồn S1 S2 cách nhau 16cm dao đông cùng pha vs tần số 50Hz tốc độ truyền sóng bằng 40cm/s. Có bao nhiêu hypebol ứng vs các cực đại giao thoa trong khoảng S1 S2.
Thích
0 Trả lời
Close