Ta có x=(n*lambda*D1)/a sau khi dời màn thì x=((n-1-0,5)*lambda*D2)/a cho 2 phương trình trên bằng nhau ta được D1/D2=(2n-3)/2n
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết