Trung hòa 200ml dd HCL 2M cần V lít dd hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0.5M. Tính v
Thích
3 Trả lời
nnkhanh
nHCl = nH+ = nOH– =nNaOH + 2nBa(OH)2
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
nnkhanh
—> 2V = 0.4 —> VHCl. = 0.2 lit
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
Bạn cho số mol H vfa OH bằng nhau, sau đó tính bth thôi. Đáp án là 0.2l nheee
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close