chiều dương bạn nhé,nó có dấu - là đi theo chiều dương và ngược lại
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết