. Ở nhiệt độ cao, sắt và nước tác dụng với nhau tạo nên oxit sắt từ (Fe3O4) lấp lánh màu lam. ^^
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết