theo đinh luật bảo toàn điện tính, số mol ion âm bằng số mol ion dương. Trong bài thì: 0,15.2+0,1.2+0,4.2=0,6.1+a.1
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết