với 2 nhóm COO cta đã có 2 ngtu C, giữa 2 nhóm COO cần ít nhất 1 CH2 nữa, từ đó cta có thể hình dung ra este no, hai chức nhỏ nhất sẽ có công thức: HCOOCH2OOCH -> n>=3
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Tám 2018
Liên kết