Xác định toạ độ đỉnh B của tam giác ABC biết C(4;3) và đường phân giác trong, trung tuyến kẻ từ A lần lượt có pt x+2y-5=0 và 4x+13y-10=0. Mọi người giúp em với ạ
Thích
0 Trả lời
Close