You should........... the cooker after you've finished the cooking( turn up/ turn down/ turn off/ turn on)
1 Thích
6 Trả lời
nguyendieubinh
câu này dùng turn down có nghĩa là tắt bếp
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết
mxp1710
turn off ....................................
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết
phamtranquocviet
turn down mới đúng nha........................
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết
roo1708
turn off : tắt, khóa. Bạn nên tắt bếp sau khi nấu xong
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết
diemngoc2110
turn off!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
theo mình, turn off là đúng nhất vì nó có nghĩa là tắt
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close