Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp NaHCO3 0,2 m và khco3 XM vào 200 ml dung dịch HCl 0,3 75m thơ sau phản ứng thu được 1,008 lít CO2 giá trị của x là
1 Thích
1 Trả lời
khanhthtp2011
Cậu ktra lại hộ mình các số liệu nhé! Tính được số mol NaHCO3 là 0,04; số mol KHCO3 là 0,2x . nHCl là 0,075 mol. Tổng số mol HCO3- là 0,04+0,2x. Tiếp theo viết phương trình (H+) + (HCO3-) -> H20 + CO2. Tihs theo tỉ lệ phương trình hóa học được: số mol CO2 bằng tổng số mol HCO3-. ( với số mol CO2 bằng 0,045mol) . được phương trình 0,04+0,2x=0,045 giải được x=0,025M
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Hấp thụ hoàn toàn 4,48lít CO2 ở đktc vào 200ml ddX gồm Na2CO3 0.3M và NaOH xM .Sau phản ứng xảy ra thu được dd Y , cho Y tác dụng với CaCk2 dư thu được 10 chất rắn , Tính x
1 Thích
1 Trả lời
vanan2802
CaCk2 ??? là cái gì vậy ko hiểu
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
cho e hỏi cho fe vào dung dịch cuso4 là ăn mòn điện hóa phải ko
1 Thích
1 Trả lời
zarrytran
Fe đẩy Cu ra làm Cu bám vào Fe từ đó có xảy ra ăn mòn điện hóa nha.
Cảm ơn     2
Bình luận
21 Tháng Sáu 2019
Liên kết
giúp mình câu hóa này với !! : chất hc X đơn chứa pt chứa c,h,o . đốt cháy 1 mol x tạo không quá 1 mol co2 . X có pư với Na, Naoh,Na2co3, pư tráng gương . X là: A.ch3cho B. ch3cooh C. hcho D. hcooh
1 Thích
2 Trả lời
zarrytran
viết phương trình đốt cháy ra cộng với tính chất hóa học như đề bài thì là đáp án D bạn ạ.
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranquochung076217
loai đáp án nhé bạn A và C ko tác dụng với na naco3 và naoh còn B và D dễ thấy B có 2 C (L) nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Để phân biệt nước mắm có dùng chất bảo quản không người ta dùng cách nào sau đây? A. Giấy chỉ thị pH B. Giấm chua C. CaO khan D. H2SO4 loãng
2 Thích
0 Trả lời
Số đồng phân của este X có công thức C7H14O2 mà khi tham gia phản ứng xà bông hóa thu được ancol không bị oxi hóa nhẹ bởi CuO nung nóng là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
1 Thích
1 Trả lời
kimthi0101
có 4 chất nha bro không bị oxh bởi cuo nên nó là ancol bậc 3,rồi viết ra thôi
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%. a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1fg kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt
1 Thích
0 Trả lời
Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%. a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1fg kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt
1 Thích
0 Trả lời
muối (NH4)2SiO3 có tan trong nước không?
1 Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
có nha (NH4)2SiO3 + 2H2O = 2NH4OH + H2SiO3
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Sáu 2019
Liên kết
cho 3,45 một kim loại tác dụng vừa đủ với dd h2so4 ,sau phản ứng thu được dd A cô cạn dd A thu được 10,65g muối khan .xác định kim loại đó ?
2 Thích
1 Trả lời
vuduyhieukrp
tính số mol của khí thoát ra = 0,075 (3,45/M)*n=0.075*2 cho n chạy từ 1-3 => Na
Cảm ơn     2
Bình luận
17 Tháng Sáu 2019
Liên kết
mình đang có dung dịch AgNO3 0.1N giờ mình muốn có 1lít dung dịch AgNO3 0,01N thì làm thế nào,xin được hướng dẫn.( email. phamngoctue370@gmail.com)
1 Thích
0 Trả lời
Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ,ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lit hỗn hợp khí đktc. nếu thời gian điện phân là 2ts thì thể tích khí thoát ra ở anot gấp 3 lần thể tích khí thoát ra ở catot (do cùng điều kiện), đồng thời ở khối lượng ở catot tăng 18,56g. Gía trị của m là?
1 Thích
0 Trả lời
cho em hỏi amin là thể lỏng hay thể rắn ạ
1 Thích
2 Trả lời
kimthi0101
hầu hết các amin đều ở thể khí bạn ei
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
minhduchmyb
amin có C<4 ở thể khí, các amin đồng đẳng cao hơn ở thể lỏng hoặc rắn tùy từng chất bạn nhé
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
cho mình hỏi C2H203 có bao nhiêu đồng phân có thể phản ứng tráng bạc ạ
1 Thích
1 Trả lời
01648995076
COOH-CHO ,1 phai khong bn ơi??
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hoẹp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trụ của a là?
2 Thích
5 Trả lời
0355459275
Gọi số mol CH3OH là x, C4H7OH là y Viết pt cháy ta có hpt x+3y=30,8/44=0,7 2x+4y=18/18=1 Giải hệ có x=0,1; y=0,2 a=32.0,1+72.0,2=17,6(g)
Cảm ơn     2
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
AnVuDong
butan-2-ol mà bn chứ sao lại là C4H7OH???
Cảm ơn     2
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
0355459275
butan-2-ol là C4H7OH đó bạn
Cảm ơn     1
12 Tháng Sáu 2019
Liên kết
AnVuDong
Là rượu no bậc 2 mà sao là H7 đk bn H9 mà
Cảm ơn    
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
AnVuDong
Tính số mol của H2O và CO2 ra.nH2O-nCO2=n hỗn hợp bđ=0,3 mol. CTPT chung của hỗn hợp là CnH2n+2O. BT O : nO2= (2nCO2+nH2O-n hỗn hợp)/2=1,05 (vì ancol chỉ có 1 O nên nO trong ancol bằng tổng n ancol luôn). BTKL: m hỗn hợp bđ =30,8+18-1,05.32+15,2 g
Cảm ơn     2
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close