hòa tan 13.68g hh chứ fe , feo , fe2o3 , fe3o4 bằng dd h2so4 và x mol nano3. sau pứ thu được dd Y chỉ chứa 44.28g muối của kim loại và 0.09 mol NO và No2 tỉ lệ 4:5. mặt khác , cho naoh dư vào Y thấy 19.99 g kết tủa xuất hiện . tính x?
2 Thích
2 Trả lời
haianhnt01
x= 0.1 Đặt mol Fe, O là y,z rồi có 3 pt ẩn x,y,z
Cảm ơn     2
Bình luận
10 Tháng Sáu 2019
Liên kết
baodz2701
kết tủa là j thế sao bấm mol ra xấu
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Ag có phản ứng với NaNO3 trong môi trường H+ không? Em nghĩ là có nhưng chưa chắc chắn lắm :(
1 Thích
1 Trả lời
minhhuytdpt
Ag có tác dụng nha bạn ag h no3
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Hai chất hữu cơ X và Y là đồng phân của nhau có công thức phân từ C3h602. Khi cho 7,40 gam X hoặc Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó cô cạn dung dịch thấy: từ X thu được 9,60 gam chất rắn; từ Y thu được 6,80 gam chất rắn. Kết luận nào sau đây là đúng? A. X và Y là hai axit đồng phân của nhau B. X là axit còn Y là este đồng phân của X C. Y là axit còn X là este đồng phân của Y D. X và Y là hai este đồng phân của nhau
1 Thích
1 Trả lời
mo1122002
theo mình là đáp án B nha bạn. vì số mol của X hoặc Y ban đầy là 0.1 mà X thu được 9.6 gam chất rắn suy ra Mcrx=96(C2H5COONa) suy ra X là C2H5COOH. tương tự vậy Mcry=68(HCOONa) suy ra Y là HCOOC2H5
Cảm ơn     3
Bình luận
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết
hòa tan hết 1,69 g oleum có công thức h2so4.3so3 vào 10 gam dung dịch H2SO4 20% được dung dịch X có nồng độ a% Tìm giá trị của a
1 Thích
1 Trả lời
phamthanhthu432
số mol oleum = 0.005. hoà tan có pư h2so4.3so3 + 3h20 -> 4h2so4 ban đầu trong dd có kl chất tan h2so4 = 10x20% = 2 g a% = ( 0,005x4x98 + 2) / 11.69
Cảm ơn     2
Bình luận
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Fe(NO3)3 0,1M với điện cực trơ I =5A. Sau 19phut 18s dừng điện phân, lấy ngay catot ra thấy khối lượng dd giảm m gam. m=? đáp án ra 2,66 mà mình ra 2,72, tại sao k cộng mFe vậy?
1 Thích
4 Trả lời
nguyenvandung123
Fe là kim loại có tính khử trung bình trong dãy điện hoá nên nó không bị điện phân ra kim loại Fe mà chỉ về Fe2+,điện phân dung dịch theo lý thuyết thì chỉ dùng để điều chế các ion kim loại đứng sau H+ trong dãy điện hoá mà thôi.
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Sáu 2019
Liên kết
haianhnt01
vì điện phân phải theo thứ tự bạn nhá, Fe3+ điện phân hoàn toàn thành Fe2+ thì sau đó Fe2+ mới điện phân tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
vì điện phân phải theo thứ tự Fe3+ điện phân hoàn toàn thành Fe2+ thì sau đó Fe2+ mới điện phân tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
vì điện phân phải theo thứ tự Fe3+ điện phân hoàn toàn thành Fe2+ thì sau đó Fe2+ mới điện phân tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Sáu 2019
Liên kết
mình có đọc 1 phát biểu :" có thể nhận biết ion NO3- trong môi trường axit bằng kim loại Cu", thì theo lời giải câu này là sai vì môi trường axit không nhất thiết phải có H+, thì mình muốn hỏi môi trường nào là axit mà không chứa H+, các bạn có thể giúp đỡ cho mình một vài ví dụ được chứa H+, các bạn có thể giúp đỡ cho mình một vài ví dụ dc ko
2 Thích
3 Trả lời
thuyhien02
tớ nghĩ môi trường axit như Ag+ Fe2+ Zn2+ đó cậu, tớ nghĩ thôi chứ k chắc
Cảm ơn     4
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
sasuke1102
môi trường axit là có pH <7 , không nhất thiết là phải có H+ có thể là muối của bazo yếu và axit mạnh. Các hidroxit kim loại không tan là bazo yếu, còn axit mạnh thì có HCl, HNO3, H2SO4,...
Cảm ơn     3
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
môi trường axit như Ag+ Fe2+ Zn2+
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Cho 2g hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al, Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,05 mol khí. Mặt khác, 2g hỗn hợp X tác dụng với Cl2 dư, sau phản ứng thu được 5,763g hỗn hợp muối khan. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là? ...Mong mọi người giúp đỡ.
2 Thích
1 Trả lời
haianhnt01
đầu tiên có n Cl2 p/ứ = (5.763-2) :71= 0.053 . suy ra số e Cl2 nhận là 0.106 =2nMg+ 3nAl+ 2nZn+ 3nFe. mặt khác nH2=0.05 suy ra e kim loại cho = 2nMg+ 3nAl +2nZn +2nFe= 2nH2= 0.1. lấy hiệu đc nFe= 0.006, tìm đc %mFe
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Mình có tài khoản moon mới mua đăng kí ôn thi THPT QG 2020 ( cho mấy em 2k2 ) combo Toán, Hóa, Sinh Pro S,A,T . Mình đăng kí cho em mà nó ko sử dụng nên mình cần để lại giá hữu nghị chi ai cần ( mình mua 2tr5 ) cần để lại 1tr8 . Liên hệ : 0932007691 gặp Vĩnh 27t ( or Facebook Xương Vĩnh ).
1 Thích
2 Trả lời
longlinh2001
thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     2
Bình luận
02 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranluongtiensi
ồ kề bấy bề iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
anh/chị cho em hoi axit + bazo khi nao tao ra muoi axit ạ? vd H2SO4 + Mg(OH)2 co tạo ra muoi axit ko ạ?
1 Thích
0 Trả lời
Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS. hòa tan 76g X vào 972g dd H2SO4 98% nóng thu được một khí A duy nhất và dd Y có nồng độ H2SO4 là 74,186%. Toàn bộ lượng khí A dẫn vào bình B đựng 500ml dd Ca(OH)2 1,2M. Sau khi pư kết thúc, lọc bỏ kết tủa, đem cân thì thấy bình B giảm 6g so với ban đầu. Tính thánh phần phần trăm về khối lượng của FeS trong hh X và nồng độ phần trăm của muối trong ddY.
1 Thích
0 Trả lời
chất khí gây độc gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân chính tạo ra mưa axit
1 Thích
6 Trả lời
Quyetaz123
Lưu huỳnh điôxit (SO2) nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     3
30 Tháng Tư 2019
Liên kết
phamtranquocviet
giải thích cụ thể hơn được 0
Cảm ơn     1
02 Tháng Năm 2019
Liên kết
Quyetaz123
Mình nhớ đây là lí thuyết trong SGK, còn đây là phương trình: 2SO2 + O2 + 2H2O --> 2H2SO4
Cảm ơn     2
04 Tháng Năm 2019
Liên kết
sondodo
mình nghĩ là khí SO2 và khí NO2
Cảm ơn     2
Bình luận
07 Tháng Năm 2019
Liên kết
buihuongtra1409
SO2 và NO2 ...................
Cảm ơn     2
Bình luận
08 Tháng Năm 2019
Liên kết
nganyoongibts
khí SO2 và NO2hòa tan với hơi nước trong không khí tạo thành các axit sunfuric (H2SO4) và axit nitric(HNO3) làm giảm độ pH của nước mưa <5,6 là mưa axit
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Năm 2019
Liên kết
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch X. Điện phân X (có màng ngăn, điện cực trơ, hiệu suất điện phân là 100%) với cường độ dòng điện I = 2A. Sau thời gian t giây, H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân, thu được hỗn hợp khí Z (thu được từ cả hai điện cực) có tỉ khối so với H2 là 28,6 và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 5,4 gam Al. Giá trị của t là .. ( Giúp nhanh vs ạ )
1 Thích
0 Trả lời
. Este A1 tạo bởi 2 axit cacboxylic X1, Y1 đều đơn chức, mạch hở và ancol Z1. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam A1 bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch B1. Cô cạn dung dịch B1, rồi nung trong NaOH khan dư, có xúc tác CaO, thu được chất rắn R1 và hỗn hợp khí K1 gồm 2 hiđrocacbon có tỉ khối so với O2 là 0,625. Dẫn khí K1 lội qua dung dịch nước brom dư thấy có 0,24 mol một chất khí thoát ra. Cho toàn bộ lượng chất rắn R1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 0,36 mol khí CO2. Để đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam ancol Z1 cần dùng vừa đủ 0,105 mol O2, thu được CO2 và nước có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 11:6. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng và tìm công thức cấu tạo của X1, Y1, Z1 và A1.
4 Thích
1 Trả lời
AnVuDong
Tìm Z1: Do mCO2/mH2O = 11/6 => Z: no, hở: CnH2n+2Ok . CnH2n+2Ok +(3n+1-k)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O. Ta có: n/(n+1) = 3/4 => n = 3=>(5-0,5k)/0,105 = (44+16k)/2,76 => k = 3 => Z1: C3H5(OH)3. Xác định X1, Y1: Do K1tb = 32.0,625 = 20 => có CH4 và RH => nCH4 = 0,24 mol. => X1 là CH3COOH => nCH3COONa : 0,24 mol => nRCOONa = 0,36 - 0,24 = 0,12 mol . Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O . CH3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH4. RCOONa + NaOH → Na2CO3 + RH. (16.0,24+(R+1).0,12)/(0,24 +0,12) = 20 =>R =27 (C2H3). Do nX1 : nY1= 2 : 1 => A1: (CH3COO)2C3H5(OCOCH=CH2).
Cảm ơn     5
Bình luận
24 Tháng Năm 2019
Liên kết
cho m gam hỗn hợp gồm 2 ancol no , đơn chức , mạch hỡ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư, thu được hỗn hợp X (gồm khí và hơi) có tỉ khối so với H2 là 13.75. Cho X pư với lượng dư dd AgNO3/NH3, thu được 64,8g Ag. Giá trị của m là?
2 Thích
1 Trả lời
dotrang2002
mik thấy bn hỏi cx lâu rồi ko biết bn đã giải đc chưa nhưng m cư đăng đáp án nhé ! ancol no đ/c pư với CuO được anđêhit -> ancol no đ/c bậc 1: R-CH2OH RCH2OH + CuO ---> RCHO + Cu + H2O x x x (mol) theo đề bài : (x(R+29)+18x)/2x=13,75.2=27,5 -> R= 8 ---> 2 ancol là CH3OH và C2H5OH, 2 anđêhit tương ứng là HCHO và CH3CHO Ta có : HCHO ---> 4Ag ; CH3CHO ---> 2Ag gọi a,b lần lượt là số mol của CH3OH và C2H5OH , tương ứng là số mol của HCHO và CH3CHO. (30a+44b+18(a+b))/(2a+2b) = 27,75 (1) 4a + 2a = 64,8/108 = 0,6 (2) từ (1) và (2) ta có a=b= 0,1 ---> m =32.0,1 + 46.0,1 = 7,8 (g)
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Năm 2019
Liên kết
Oxi hóa 11,44 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Zn trong không khí thu được a gam hỗn hợp X. Hòa tan hết X cần dùng dung dịch có chứa b gam HCl thoát ra 3,36 lít khí (dktc), cô cạn dung dich thu được 29,19 gam muối khan. Tính a và b?
1 Thích
3 Trả lời
sachtk24
m Cl- = m muối - m kl = 29,19 - 11,44 = 17,75 => n HCl = 0,5 (BT.Cl) => b=0,5*36,5=18,25 gam. (BT.H)=>n HCl = 2n H2 + 2n H2O => n H2O = 0,1 mol (BT.O) => n O2 (pư với kim loại) = 1/2 * nH2O = 0,05 mol => m tăng = m O2 pư = 0,05*32=1,6 =>a = m kl + m tăng= 13,04 gam.
Cảm ơn     2
28 Tháng Tư 2019
Liên kết
hugobg
cam on ban nha.cam on ban nha!
Cảm ơn     2
30 Tháng Tư 2019
Liên kết
thaolethac1122
quy đổi hh ban đầu về M. sau pứ oxi hóa còn M dư và M2On , viết pt và thay số vào là ra .
Cảm ơn    
23 Tháng Năm 2019
Liên kết
Close