Cho em xin lời giải chi tiết: Hòa tan hoàn toàn 21,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch gồm H2SO4 và KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat và 0,16 mol hỗn hợp khí Z (gồm CO2, NO, NO2 và H2) có tỉ khối so với H2 là 12,5. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần một, thu được 48,93 gam kết tủa. Phần hai tác dụng tối đa với dung dịch chứa 15,2 gam NaOH, thu được 224 mL khí (đktc) và 14,73 gam kết tủa gồm hai hiđroxit kim loại hóa trị II. Số mol Fe kim loại trong X là
2 Thích
1 Trả lời
rongden_167
câu này không thực tế lắm e nhé. Giả thiết "hai hiđroxit kim loại hóa trị II" chặt chẽ nhưng không xác đáng. Bài này mang tính chất tính toán thôi. e tham khảo lời giải hoàn toàn tương tự tại ID ở link a gửi sau nhé. https://moon.vn/hoi-dap/hoa-tan-het-3112-gam-hon-hop-x-gom-mg-fe-fe3o4-feco3-vao-dung-dich-hon-hopchua-h2so4-620318
Cảm ơn     3
Bình luận
06 Tháng Tư 2019
Liên kết
[Hóa 11 - Ancol / xin lời giải chi tiết] Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm 3 ancol đều no , mạch hở cần V lít O2 (đktc) , thu được 6,16 gam CO2 . Gía trị nhỏ nhất của V là ? A . 3,920 B. 3,584 C.3,696 D. 3,808
3 Thích
1 Trả lời
rongden_167
Trường hợp như hỗn hợp X là 0,02 mol CH₃OH + 0,02 mol C₂H₄(OH)₂ và 0,02 mol C₄H₆(OH)₄ thì số mol O₂ cần ít nhất chỉ là 0,17 mol ứng với 3,808 lít.
Cảm ơn     3
Bình luận
05 Tháng Tư 2019
Liên kết
cho em hỏi công thức của amin no , mạch hở , x chức là gì ạ
2 Thích
3 Trả lời
lxtll
Theo mình lá CnH(2n+2+x)Nx. cứ thêm một chức nó giảm đi 1 H tăng thêm 1 NH2.
Cảm ơn     1
Bình luận
31 Tháng Ba 2019
Liên kết
lxtll
Theo mình lá CnH(2n+2+x)Nx. cứ thêm một chức nó giảm đi 1 H tăng thêm 1 NH2.
Cảm ơn     1
Bình luận
31 Tháng Ba 2019
Liên kết
anhvnsd2001
có bạn nào biết cách tìm đề bằng ID ko
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tư 2019
Liên kết
hòa tan 23 gam một hh Ba và hai Kl kiềm A , B thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau vào nước , ta thu được dd D và 5,6 lít khí (đktc) . Nếu thêm 0,09 mol Na2so4 vào dung dịch D thì dd sau pư vẫn chưa kết tủa hết Ba . Nếu thêm 0,105 mol Na2so4 vào dd D thì thu dd sau pư còn dư Na2so4 . Tên hai Kl đó là
2 Thích
3 Trả lời
zztieutukk
bạn đặt số mol của hai kim loại là r xong bạn tìm số mol của của r nhỏ nhất và lớn nhất sẽ tìm đc k và na
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Tư 2019
Liên kết
nhan10a5
đáp án là Natri và Kali bạn nhé
Cảm ơn     1
01 Tháng Tư 2019
Liên kết
phamtranquocviet
bạn hướng dẫn tại sao bạn ra đó là Natri và kali được vậy
Cảm ơn    
01 Tháng Tư 2019
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn 4.6g một ancol no đơn chức mạch hở thì thu đươc H20 và CO2.Cho hỗn hợp này qua nước vôi trong thấy xuất hiện 10g kết tủa và dung dịch A. Lọc kết tủa và nung nóng A thì thu đươc 5g kết tủa nữa. Tìm công thức ancol trên
5 Thích
2 Trả lời
hoangbaotramydung
gọi ct CnH2n+1OH CaCO3--->CO2 0,1 0,1 Ca(HCO3)2---->2CO2--->Caco3 0,1 0,05 pt cháy tự vt CnH2n+1OH->nCO2 ta có 4,6/(14n+18)=n/(0,1+0,1) =>n=...
Cảm ơn     2
Bình luận
01 Tháng Tư 2019
Liên kết
chungocha2k2qd
Gọi CT là CnH2n+2O nCO2=0,05.2+0,1=0,2 (mol) --->nAncol=0,2/n --->M=23n với n=2 tạ được C2H6O
Cảm ơn     2
Bình luận
01 Tháng Tư 2019
Liên kết
Vì sao khi thu khí xong ta phải tháo rời ống dẫn khí ra trước khi tắt đèn cồn.
Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
Vì nếu tắt đèn cồn trước thì nhiệt độ trong bình bị đốt giảm đột ngột dẫn đến áp suất giảm làm nước từ dưới bay vào bình bị nhiệt phân
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nêu phương pháp thu khí oxi giải thích tại sao.
Thích
2 Trả lời
01632374264
phương pháp đẩy nước nha vì oxi không tan trong nước:stuck_out_tongue: :blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
phamtranquocviet
câu trả lời nè bạn Có 2 cách: + Đẩy nước và đẩy không khí +) Đẩy nước vì oxi là chất khí ít tan trong nước +) Đẩy không khí vì oxit nặng hơn không khí
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
tại sao khi phân hủy KMnO4 ta phải để đầu ống nghiệm xiết xuống
2 Thích
3 Trả lời
dotiensi
Pthh: KMnO4--->(có nhiệt độ)K2MnO4+MnO2+O2 Đây là pư điều chế oxi và oxi nặng hơn không khí do đó khí oxi sẽ chìm xuống, nếu đặt ngược bình thì oxi sẽ bay ra hết :blush: :blush: :blush:
Cảm ơn     2
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
phamtranquocviet
PTHH : 2KMnO4 ->( có nhiệt độ ) K2MnO4 + MnO2 + O2 Đây là phản ứng điều chế oxi , có khí oxi thoái ra sau phản ứng , vì MO2 = 32 (g/mol) nặng hơn không khí ( 29 g/mol ) do đó khí õi sẽ chìm xuống , nếu đặt ngược bình thì khí oxi sẽ bay ra ngoài nên ta cần đạt thẳng đứng bình
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
01632374264
để thu được oxi.Vì oxi nặng hơn không khí nên phải chúi xuống.Nếu làm ngược lại sẽ không thu đk khí có thể làm vỡ ống nghiệm do khí sinh ra làm áp suất bình tăng(Vì ống nghiệm dẫn thông qua chậu nước đến bình thu nên khí không thể thoát ra ngoài:smile:)
Cảm ơn     2
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
Cho m g hh Na K (tỉ lệ khối lượng 1:2) td với 500ml dd H2SO4 1M đ sau pư td đủ với 100ml đ KHSO3 1M. Tính m?
1 Thích
1 Trả lời
hoangphuockhaihpk
Kim loại tác dụng với h2so4 sao ra gốc HSO3- được
Cảm ơn     2
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
Kim loại nào khi cho tác dụng với H2SO4 loãng hay đặc nóng, thu được cùng một muối: A. Ag B. Zn C. Fe D. Cu
1 Thích
1 Trả lời
hoangphuockhaihpk
B vì đều cho ra ZnSO4 nhé. Cu, Ag không tan trong H2SO4 loãng
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Ba 2019
Liên kết
Khi làm lạnh 500 ml dung dịch CuSO4 25% (d=1,2) thì thu được 50g CuSO4.5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Khối lượng CuSO4 còn lại trong dung dịch sau phản ứng là A.32g B.40g C.38g D.36g
1 Thích
0 Trả lời
al, fe có tác dụng với h2so4 đặc nguội không
Thích
3 Trả lời
thaoo1932003
Al, Fe không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội. :blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
18 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nguyenhuubinh013
có nha bạn ngoài ra còn có thể cr không tác dụng với H2SO4 đăc nguội nữa
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Ba 2019
Liên kết
thanhhuyen12345
Không nhé bạn Fe, Al, Cr KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI HNO3 ĐẶC NGUỘI , H2SO4 ĐẶC NGUỘI BẠN CẨN THẬN NHÉ
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Ba 2019
Liên kết
Đốt cháy 6,11 lít (136,5 độ C và 2,2 atm) hôn hợp X gồm một ankan và một olefin rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 61,2 gam đồng thời xuất hiện 90 gam kết tủa trắng a) tìm CTPT và tính % theo khối lượng của mỗi hidrocacbon trong X b) tách riêng olefin ra khỏi hỗn hợp X rồi OXH olefin này bằng dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 chỉ thu được một axit duy nhất. Xác định CTCT của olefin
1 Thích
4 Trả lời
01632374264
tổng mol X=0.4 m bình tăng=mCO2+mH20 mol kết tủa=mol CO2=0.9 ->nH20=1.2 mol mol ankan(CnH2n+2)=nH20-nCO2=0,3 ->n aken(CmH2m)=0.1 BT(c)0.3n+0.1n=0.9 -> 2 cặp (CH4 và C6H12)và(c2h6 và c3h6) Do aken pứ vs KMnO4 +H2SO4 sinh 1 ãit duy nhất ->aken:c3h6 (Cho xin 1 cảm ơn:laughing: :smile: )
Cảm ơn     3
22 Tháng Ba 2019
Liên kết
Leenight002
mình cảm ơn ạ
Cảm ơn     1
22 Tháng Ba 2019
Liên kết
Leenight002
từ chỗ bảo toàn C về sau e chưa hiểu ạ
Cảm ơn    
22 Tháng Ba 2019
Liên kết
01632374264
bạn cho chạy m,n là đk ankan thì số C>=1,anken có C>=2
Cảm ơn     1
23 Tháng Ba 2019
Liên kết
**Câu 1**: hỗn hợp khí X có thể tích 4.48l(đktc) gồm H2 và vinylaxetilen có tỉ lệ mol tương ứng là 4:1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với khi hidro bằng 12. Cho toàn bộ khí Y ở trên từ từ qua dung dịch nước brom dư(pứ hoàng toàn) thì khối lượng brom đã pứ là bao nhiêu? **Câu 2**: Đốt cháy hoàn toàn 0.16 mol hỗn hợp x gồm metan, axetilen và etan thu được 0.28 mol CO2 và 0.34 mol H2O. Mặt khác, 10,1g X phản ứng tối đã với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là bao nhiêu?
1 Thích
0 Trả lời
oxi hóa hoàn toàn 2,2g hỗn hợp 2 ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8g CuO. cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, thu được 23,76g Ag. xác định công thức phân tử của 2 ancol.
1 Thích
2 Trả lời
nguyenvandung123
số mol của CuO là 0,06 mol do tỉ lệ phản ứng của chúng là 1:1 nên ta suy ra số mol của 2 ancol đó là 0,06 ta sẽ tính M trung bình = 2,2 : 0,06 xấp xỉ 36,667 mà ancol bé nhất là CH3OH cso M là 32 rồi nên chắc chắn có 1 ancol là CH3OH do ancol đơn chức nên andehit cũng đơn chức gọi số mol CH3OH là x số mol ancol còn lại là y ta cso x + y = 0,06 (1) do CH3OH phản ứng với dd AgNO3 và tạo ra Ag tỉ lệ 1:4 số mol của Ag là 0,22 ancol còn lại cũng đơn chức là chỉ phản ứng tạo ra Ag với tỉ lệ 1:2. 4x + 2Y =0,22 (2) giải (1) và (2) tìm x và y sau đó tìm khối lượng cảu CH3OH rồi tìm nốt ancol còn lại dựa vào 2,2 g ancol bạn tính nốt cho mình P/S cách làm là như vậy nếu có tính toán sai thì bạn tính lại cho mình
Cảm ơn     2
Bình luận
21 Tháng Ba 2019
Liên kết
phucbao2002
cảm ơn!
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Ba 2019
Liên kết
Close