trong một bình cầu đựng 6,32g KMnO4 người ta cho vào bình đựng HCl đặc lấy dư kết thúc phản ứng dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình A đừng 187,82 ml H2O VÀ 5,08g Iốt. khối lượng bình A tăng bao nhiêu và tính C% các chất trong bình A sau thí nghiệm
Thích
1 Trả lời
daolinh2024
5,08 iot ở đâu vậy
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Ba 2019
Liên kết
Cho 5,85g muối natri của halogen A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thu được 14,35g kết tủa. Xác định CTPT của A.
1 Thích
1 Trả lời
hovanduc002
PTHH: NaA + AgNO3 -> NaNO3 +AgA theo pt: 23+A 108+A (g) theo ĐB: 5,85 14,35 (g) Ta có: 5,85/(23+A) = 14,35/(108+A) => A = 35,5 (Clo) Vậy công thức phân tử của A là Cl2
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Ba 2019
Liên kết
Cách nào để học toán hình tốt ạ:Toán lớp 11 ạ
Thích
1 Trả lời
LUCKYBEAN
làm nhiều thì sẽ tốt lên thôi! :imp: :smiling_imp:
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Ba 2019
Liên kết
Đun nóng hỗn hợp khí gồm a mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí X. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X qua dd AgNO3/NH3 có dư thu được 2,4g kết tủa và hỗn hợp khí Y. Cho Y từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình tăng thêm 0,28g, còn lại hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,72g H2O.Tính a và % thể tích các chất trong X
1 Thích
2 Trả lời
quyezz
X gồm C2H2, C2H4, C2H6 và H2 dư. + 2,4 gam kết tủa là 0,01 mol C2H2. + khối lượng bình Br2 tăng là 0,01 mol C2H4. + đốt cháy Z gồm C2H6 và H2 thu được 0,04 mol H2O. Bảo toàn nguyên tố H cả quá trình có: 2a + 0,04.2 = 0,01.2 + 0,01.4 + 0,04.2 Giải ra a = 0,03 mol. Thay ngược lại có X gồm 0,01 mol C2H2; 0,01 mol C2H4; 0,01 mol C2H6 và 0,01 mol H2. Từ đó em tính được % thể tích các chất khí trong X em nhé.!
Cảm ơn     4
Bình luận
02 Tháng Ba 2019
Liên kết
quyezz
tesst
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Ba 2019
Liên kết
hòa tan 4.77 g gồm al mg vào hno3 loãng thu đc A và 1.344 l khí B gồm n2 n2o biết dB/h2 = 20 tính v đ hno3 và cM mỗi chất tan trong dd A biết hno3 dùng dư 19.05% so với lg phản ứng
Thích
2 Trả lời
LUCKYBEAN
:smiling_imp:
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Ba 2019
Liên kết
LUCKYBEAN
Đặt số mol N2 là a mol số mol N2O là b mol ta có a+b=0.06 (mol) (1) 28a+44b=20x2x(a+b) (2) từ (1) và (2) ta có hệ=> giải hệ ra ta có a=0,015 b=0,045 số mol HNO3 pứ= 12nN2+10nN20= 0,63 (10H+ +2NO3- + 8e -> N2O + 5H20) 10b --- 2b ----8b -- b (12H+ +2NO3- + 10e-> N2 + 6H2O) 12a ----3a ----10a --a số mol HNO3dùng dư 16,95% => tổng số mol HNO3 = 0,63 +0,63x0,1905=0,75 còn nếu tìm khối lượng của Al mà Mg ta gọi số mol Al c (mol) số mol của Mg là d (mol) ta có 27c+24d=4,77 Al -> AL3+ +3e c--- c ---- 3c Mg -> Mg2+ +2e d---- d---- 2d bẻo toàn (e) số e cho bằng số e nhận 3c+ 2d = 8nN2O +10nN2= 0,51 TỪ ĐÓTA SẼ TÌM ĐƯỢ nAL=0,15 (mol) nMg=0,03 (mol) (chúc bạn một ngày tốt lành) (**Bean**)
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Ba 2019
Liên kết
Những nguyên tố nhóm nào có cấu hình electron ngoài cùng là ns2np5 A/NHÓM IVA B/NHÓM VA C/NHÓM VIA D/NHÓM VIIA
Thích
2 Trả lời
CBLconghieu
D nha bạn...
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Ba 2019
Liên kết
CBLconghieu
D nha bạn...
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Ba 2019
Liên kết
Cho 94 gam K2O phản ứng với nước để được dd KOH 5,6%. Khối lượng nước cân dùng là ?
Thích
1 Trả lời
CBLconghieu
Bài này bạn có thể giải như sau: Bảo toàn nguyên tố K, ta có số mol $KOH$ gấp 2 lần số mol $K_2O$, tức là $n_{KOH} = 2 mol $ Để có được dung dịch KOH 5.6%, ta cần thêm $m (g)$ nước, thỏa yêu cầu: $\frac{m_{KOH}}{m_{KOH} + m_{H_2O}}=0,056$ Từ đó, bạn tính được $m_{H_2O}=1888g$
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Ba 2019
Liên kết
đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu(chiếm 27%số hiệu nguyên tử) hỏi 0,5mol Cu có khối lượng bao nhiêu ạ
Thích
1 Trả lời
LUCKYBEAN
theo đề bài 65Cu=27% vậy 63Cu=73% nguyên tử khối trung bình của Cu= 0,27x65+ 0,73x63= 63,54 Khối lượng của Cu= 0,5x63,54= 31,77(g)
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Hai 2019
Liên kết
cho m gam cu phản ứng hết với dung dịch hno3 thu được 8,96l (ở đktc) hỗn hợp khí no và no2 có tỉ khối đối với h2 là 19 . giá trị của m là?
1 Thích
1 Trả lời
LUCKYBEAN
ta thấy số mol hỗn hợp khí (NO,NO2) có tổng là 0,4 mol ta giả sử số mol NO là a mol, số mol NO2 là (b) mol Vậy ta có a+b=0,4 (1) mà theo đề bà hỗn hớp khí (NO,NO2) có tỉ khối so với H2 là 19 vậy ta có (30a+40b)=(19x2)x(a+b) (2) từ (1) và (2) ta có hệ và giải tìm a= 0,2 mol và b=0,2 mol (Bảo toàn e) ta có 2nCU= 3nNO+nNO2 => nCU= 0,4 (mol) => mCU=0,4x64=25,6(g)
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Hai 2019
Liên kết
Hòa tan vừa đủ 14,4g hai kim loại A và B trong h2so4 loãng thì thu được 16,8 lít h2 a) tìm khối lượng axit phản ứng b) nếu A là Mg và B là Al Hãy xác định tỉ lệ mol
Thích
1 Trả lời
Hoasieucute
nH2=nH2SO4=0,75mol nMg= x mol, nAl=y mol. 24x+27y=14,4(1) x+3/2y=0,75(2) Từ (1)(2)=>x=0,15;y=0,4 -> tỉ lệ mol Mg: Al=3:8
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Hai 2019
Liên kết
Cho 6.72l hỗn hợp A gồm H2 và Cl2 vào một bình thủy tinh thạch anh kín, chiếu sáng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp B chứa 15% theo thể tích và hàm lượng Cl2 giảm còn 40% so với lượng ban đầu. a) xác định thành phần phần trăm về thể tích các chất trong A và B. b) Nếu hỗn hợp B vào 30g dung dịch NaOH 20% thì được dung dịch C. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch C? ( các thể tích đó ở đktc)
Thích
3 Trả lời
conthaongungoc
gọi số mol của H2 là x(mol) H2+cl2= 2HCl cl2 là y (mol) a/2 a HCl là a (mol) Theo đề bài, có (a/6,72)=0,15 từ đó suy ra a= 1,008 mol, Ta thấy cl2 đã giảm xuống 40% so với ban đầu nên có Cl2(sau phản ứng)=0,4 cl2(trước phản ứng, (1) mà ta có mol Cl2 sau phản ứng = y-a/2=y-0,504(2) từ (1) và(2) : 0,4y=.(y-0,504) và => y=0,84 và x=5,88 lít =>V h2%=(5,88/6,72).100%=87.5% :heart: thanks các bạn hãy cho mình like nhé
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Hai 2019
Liên kết
conthaongungoc
gọi số mol của H2 là x(mol) H2+cl2= 2HCl cl2 là y (mol) a/2 a HCl là a (mol) Theo đề bài, có (a/6,72)=0,15 từ đó suy ra a= 1,008 mol, Ta thấy cl2 đã giảm xuống 40% so với ban đầu nên có Cl2(sau phản ứng)=0,4 cl2(trước phản ứng, (1) mà ta có mol Cl2 sau phản ứng = y-a/2=y-0,504(2) từ (1) và(2) : 0,4y=.(y-0,504) và => y=0,84 và x=5,88 lít =>V h2%=(5,88/6,72).100%=87.5% :heart: thanks các bạn hãy cho mình like nhé
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Hai 2019
Liên kết
conthaongungoc
gọi số mol của H2 là x(mol) H2+cl2= 2HCl cl2 là y (mol) a/2 a HCl là a (mol) Theo đề bài, có (a/6,72)=0,15 từ đó suy ra a= 1,008 mol, Ta thấy cl2 đã giảm xuống 40% so với ban đầu nên có Cl2(sau phản ứng)=0,4 cl2(trước phản ứng, (1) mà ta có mol Cl2 sau phản ứng = y-a/2=y-0,504(2) từ (1) và(2) : 0,4y=.(y-0,504) và => y=0,84 và x=5,88 lít =>V h2%=(5,88/6,72).100%=87.5% :heart: thanks các bạn hãy cho mình like nhé
Cảm ơn     2
Bình luận
25 Tháng Hai 2019
Liên kết
1. propen cộng với tác nhân nào sau đây có khi có mặt peoxit sẽ cho sản phẩm ngược quy tắc maccopnhicop? A.HBr B.H20 C.HCL D. A,B,C đều đúng 2. phản ứng cộng hbr vào chất nào sau đây cho sản phẩm ngược với quy tắc maccopnhicop? A.Br-CH=CH2 B.CH3-O-CH=CH2 C.CF3-CH=CH2 D.cả A,B ĐỀU ĐÚNG giải thích rõ giúp mình luôn nha !
Thích
0 Trả lời
Hỗn hợp A gồm metan axetilen và etilen. nêu phương pháp để tinh chế: a, CH4 b, C2H4 c, C2H2
Thích
1 Trả lời
hoangphikiemkhach
a) dẫn hhA qua ddBr2 lạnh thì C2H4 và C2H2 sẽ phản ứng còn Ch4 ko tác dụng sẽ bay ra cho khi CH4 vào H2SO4 đặc để làm khô khí
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Hai 2019
Liên kết
nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO sau một thời gian thu được hốn hợp Y . để hoà tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M . Giá trị của V là
Thích
1 Trả lời
huya5k57
nal=o,1 n feo=0,15 suy ra nHCl0,6 nên V0,3
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Hai 2019
Liên kết
de hidro hoa 1 ankan A duoc hon hop gom 2 khi. Db/CO2=1/2
Thích
0 Trả lời
Close