1 Dung dịch X chứa HCL pH = 4 , dung dịch Y chứa NAOH pH =9 .Hỏi phải trộn 2 dung dịch X,Y theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch có pH = 6?
1 Thích
3 Trả lời
dung2k3dl
(Vy/Vx)=9........................................
Cảm ơn     1
2 tuần trước
Liên kết
phamtranquocviet
cụ thể hơn nữa dc không bn.................................................
Cảm ơn    
2 tuần trước
Liên kết
phamtranquocviet
ý tớ là bn hướng dẫn cho tớ cách trình bày
Cảm ơn    
2 tuần trước
Liên kết
Các bạn cho tôi hỏi câu này với ạ"Từ A đến B có 3 cách, B đến C có 5 cách , C đến D có 2 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đếnD rồi quay lại A?" các bạn giảng kỹ giúp tôi nhé.Cảm ơn nhiều ạ
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
có 900 cách đi từ a->d rồi quay lại a
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Lấy 2,24 lít N2 và 6,72 lít H2 cho vô bình kín có xúc tác Fe, sau phản ứng thu được bao nhiêu mol NH3? Hiệu suất 25%
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
n NH3 = 0,05mol ........................................
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Cho 7,04g este đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,2M và NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch thu dc 12,08 gam hh chất rắn khan. CT X là A. C2H5COOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. C3H7COOC2H5
Thích
0 Trả lời
Hoàn thành pthh sau: 1) NaH2PO4 + H3PO4 2) P2O5 + Ca(OH)2 (tỉ lệ 1:2)
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
2. P2O5 + 2Ca(OH)2 → 2CaHPO4 + H2O 1. hình như pt 1 không xảy ra
Cảm ơn    
Bình luận
3 tuần trước
Liên kết
X là 1 amino ax có ct (H2N)2CH-CH2-COOH cho m1 gam X vào 200ml dung dịch NaOH 1M thu được đ A. cho A td đủ vs 300ml HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau pư thu dc m2 gam chất rắn khan. giá trị m1+m2 là?
Thích
0 Trả lời
Cho 16g FexOy tác dụng với HNO3 dư sau pứ co cạn thu được muối khan, đem nung đến khối lượng không đổi thu được a gam một chết rắng. Khối lượng cực đại của chất rắn là: A. 17,778g B. 16g C.16,55g D. Đáp án khác
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
giả sử oxit lần lượt là FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 cách lm : bảo toàn nguyên tố : 2FeO -----> Fe2O3 Fe2O3 -----> Fe2O3 2Fe3O4 ----> 3Fe2O3 thay số mol vào để tính ----> m max = 17,778 ( FeO )
Cảm ơn    
Bình luận
4 tuần trước
Liên kết
Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12g hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan A vừa dudr bởi 200ml dung dịch HNo3 thu được 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Giá trị của m và nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 là: A. 10,08g và 3,2M B.10,08g và 2M c> 11,2g và 3,2M D. 11,2g và 2M
1 Thích
1 Trả lời
ThanhDatPham
Đáp án A bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cảm ơn     2
Bình luận
5 tuần trước
Liên kết
Amin đơn chức có chứa vòng benzen. Khi cho X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức RNH3Cl.Cho a gam Y tác dụng với AgNO3 dư thu được a gam kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Giúp em với ạ
1 Thích
0 Trả lời
mọi người giúp mik giải bài này vs ạ; bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba đ sau:NaCl,Na2SO4,NaNO3
1 Thích
4 Trả lời
huyhoan02
dùng ba(oh)2 loại đc na2so4 xong ta dùng hno3 loại dc nacl
Cảm ơn    
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
huyhoan02
mik cx k chac dau :))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
Cảm ơn    
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
nlinhvngoc
Dùng Ba(oh)2 nhận biết được Na2SO4. Dùng AgNo3 nhận biết NaCl. Mình nghĩ vậy á, bạn tham khảo thử nha ^^
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
ptpeace186
Dùng AgNO3 nhận biết NaCl và NaNO3; NaCl xuất hiện kết tủa trắng còn NaNO3 không có hiện tượng. Tiếp tục dùng BaCl2 nhận biết Na2SO4 có kết tủa trắng
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Tám 2019
Liên kết
Mọi người giúp mình câu này với ạ
Thích
0 Trả lời
mọi người giải giúp mình câu 4 với cảm ơn nhiều nha
Thích
0 Trả lời
vì sao lại suy ra số mol oxi bằng 0.35 ạ?giúp e vs
1 Thích
1 Trả lời
tctrung
theo đinh luật bảo toàn điện tính, số mol ion âm bằng số mol ion dương. Trong bài thì: 0,15.2+0,1.2+0,4.2=0,6.1+a.1
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 150), thu được 4,48 lít khí CO2. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một muối và 3,14 gam hỗn hợp ancol Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Phần trăm khối lượng X trong E là : A.26,63% B.30,30% C 62,28% D 40,40%
1 Thích
0 Trả lời
Đun 13,3g hỗn hợp 2 ancol liên tiếp cùng dãy đồng đẳng ở 140 độ h2so4 đặc thu được 10,15g hỗn hợp ete.Xác định 2 ancol và phần trăm khối lượng
1 Thích
1 Trả lời
thethvl123
BT m : m ancol = m ete + m h2o => m h2O =13.3-10.15=3.15=> n h2O=0.175.n ancol=2n h2o => n ancol = 2.0.175=0.35 mol => m trung bình của an col là 13.3/0.35=38 => CH3OH và C2H5OH
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close