cho X và Y là hai nguyên tố ở chu kì 3. Nếu X nhường Y một e thì cả hai sẽ có cấu hình của khí trơ. a. Xác định nguyên tố X,Y b. Đốt 4,6g X trong Y2 dư rồi đem chất rắn thu được hòa tan vào 138,3ml H2O. Tính C% Của dung dịch thu được
Thích
0 Trả lời
Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch A, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Tính phần trăm khối lượng của NaBr trong X.
Thích
0 Trả lời
Nhúng một thanh kim loại M vào 200ml dd CuSO4 1.5M. Sau khi phản ứng kết thúc, kim loại Cu tạo ra bám hết vào thanh kim loại M. Lấy thanh kim loại M đi cân thì khối lượng dd giảm 13.8g. Hãy xác định tên kim loại M
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
Al nha bạn ơi ...........................
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Hai 2020
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn hh 2 hiđrocacbon thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O. Hỗn hợp đó: A. gồm 2 ankan. B. chứa ít nhất một ankađien. C. chứa ít nhất một anken. D. chứa ít nhất một ankan.
1 Thích
1 Trả lời
thanhthikhanglekhiet
câu B nha, do số mol CO2 lớn hơn số mol H2O
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Hai 2020
Liên kết
Cho 250g dung dịch Br2 vào 1 lít dung dịch chứa 59,8g KI. Sau phản ứng kết thúc thu được 45,5 gam muối. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch Br2 và khối lượng mỗi muối thu được.
2 Thích
0 Trả lời
Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon thu được 8,96 lít CO2, 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của hai hidrocacbon trên.
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
ta tìm được Ctb = 1,3 nên chắc chắc có CH4, do mol H2O lớn hơn mol, Htb=3,3 nên chất còn lại có thể là C2H2 hoặc C4H2
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Hai 2020
Liên kết
Cho 2,688 lít khí A(đktc) tác dụng vs khí clo(as) thu được hỗn hợp X chứa các dẫn xuất có 1,2,3 nguyên tử Cl và tỉ lệ mol tương ứng 2:3:3. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X
Thích
0 Trả lời
Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Tính Khối lượng muối có trong dung dịch X là
2 Thích
1 Trả lời
2001mooner
nH3PO4=0,2 ; nNaOH=0,5 => tỷ lệ 2,5:1 => sản phẩm: Na3PO4 (x mol) Na2HPO4(y mol) BT(Na) => 3x+2y=0,5 BT(P)=> x+y=0,2 => x=y=0,1 => m muối= 30,6 *nhanh hơn* vì NaOH hết nên nH2O=nNaOH=0,5, BTKL : mH3PO4+mNaOH=m muối + mH2O => m muối
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Hai 2020
Liên kết
Để hòa tan 11,2g kim loại R người ta dùng 240g dung dịch HCl 7,3% ( dư 20%). a) Xác định kim loại R b) tính C% các chất trong dung dịch thu đc sau pư
1 Thích
3 Trả lời
huyhoan02
axit dư 20% hả bạn............
Cảm ơn     2
13 Tháng Hai 2020
Liên kết
PhuongAnhNhatMinh
ukm, trên đề cho dung dịch HCl 7,3% ( dư 20%)
Cảm ơn     1
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
mik nghĩ đề bài này sai rồi bạn xem thử lại coi
Cảm ơn     1
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
2 pư thể hiện HCl có tính axit mạnh hơn H2CO3 và CH3COOH
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
pư1 HCL +Na2CO3>>> NaCl + H2O + CO2
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
pư 2 HCL+ CH3COONA>>>> CH3COOH + NACL
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
Lấy một lượng kim loại M tác dụng với khí clo dư thu được 39 gam muối clorua. Cũng lượng kim loại đó tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch thu được 39,48 gam muối clorua khan. Hỏi kim loại M đem dùng là gì?
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
sai đề rồi bạn ơi...............................
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tác dụng với hcl tạo ra 30,48 g muối nha thì M sẽ là Fe
Cảm ơn     2
Bình luận
13 Tháng Hai 2020
Liên kết
Câu 77. Cho 6,48 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,032 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại M là A. Ca. B. Fe. C. Al. D. Mg.
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
Giả sử kim lọi M có hóa trị n, mol của NO =0,18 ;mol của kim loại M là(6,48/M).. BTE >>>> (6,48/M).n=0,18.3.. lập bảng cho n chạy từ 1 đến 3 thì ta được kim loại M là Mg
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Hai 2020
Liên kết
Người ta có thể điều chế anilin theo sơ đồ phản ứng với hiệu suất sau: Lượng anilin thu được vừa đủ làm mất màu 300 ml dung dịch nước Brom 16 % (D=1,3 g/ml). Biết thể tích CH4 chiếm 80 % thể tích khí thiên nhiên. Thể tích của khí thiên nhiên đã dùng để điều chế lượng anilin trên là (các khí đo ở đktc) A 11,56 lít. B 6,88 lít. C 69,33 lít. D 54,66 lít.
Thích
0 Trả lời
so sánh tính chất hóa học của flo brom và iot với clo viết pthh mng giúp mình với
Thích
0 Trả lời
Cho e xin đáp án và cách làm câu 20,21 được ko ạ
Thích
1 Trả lời
ducbac2002
Đáp án nè cậu câu 20.D câu 21.C
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close