Giúp mik bài này vs Hòa tan hoàn toàn 33.3 gam chất X là tinh thể muối sunfat ngậm nước của kim loại M vào nước đựng dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được kết tủa B có khối lượng lớn nhất. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 5.1 gam chất rắn. Mặt khác, khi cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 34,95 gam kết tủa. Xác định công thức hóa học của X ?
Thích
0 Trả lời
cho em hỏi thi online miễn phí trên moon mấy đề của các trường sao không có đáp án + giải ạ nên không biết câu nào sai hay đúng cả :((
Thích
0 Trả lời
cho 0,01 mol FeCl3 tác dụng với dung dịch chứa 0,02 mol NaOH thì khối lượng kết tủa thu đc là?
Thích
3 Trả lời
ThanhThanh2608
ai giúp em với ạ mai em thi rồi
Cảm ơn    
Bình luận
11 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
bommanhl2
đáp án là 0.107g nhé. Bạn viết phương trình rồi cân bằng là ra
Cảm ơn     1
11 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
trunkga123
Không hiểu bạn cân bằng kiểu đéo gì luôn
Cảm ơn    
15 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dd HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp khí NO2, NO và dd Y. Tỉ khối của hỗn hợp X so với khí O2 là 1,2. Khối lượng dd Y tăng so với khối lượng dd HNO3 ban đầu là 1,56 gam. Biết dd Y chỉ chứa muối Al(NO3)3. Giá trị của m là? Mn giúp mình với
1 Thích
0 Trả lời
anh chị giải giúp em với mai em kiểm tra rồi
Thích
0 Trả lời
anh chj giải giúp em với mai em kiểm tra rồi
Thích
0 Trả lời
Có ai biết ứng dụng và tác hại của N2O3, N2O4 và N2O5 là gì không. Giúp em với
Thích
2 Trả lời
mxp1710
Cho m gam glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được (m + 0,44) gam muối. Giá trị m là A. 1,54 B. 0,77 C. 0,75 D. 1,5
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
duonghh4
nó tạo mưa acid, làm phá hủy các chất vô cơ và hữu cơ, đặc biệt là sức khỏe con người
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?
Thích
1 Trả lời
duonghh4
Đặt nMg = a và nCu(NO3)2 = b (mol) ∑n (NO2 +O2) = 0,45 BTNT O => nO ( trong X) = 6b – 0,45. 2 = 6b – 0,9 (mol) => nH2O = 6b – 0,9 Dùng quy tắc đường chéo tính được nN2 = 0,04 ; nH2 = 0,01 (mol) Bảo toàn nguyên tố H: nHCl = 4nNH4Cl + 2nH2 + 2nH2O => nNH4Cl = (3,08 – 12b)/4 Bảo toàn nguyên tố Cl: nHCl = 2a + 2b + ( 3,08 – 12b)/4 = 1,3 (1) mmuối = 95a + 135b + 53,5 ( 3,08 -12b)/4 = 71,87 (2) Từ (1) và (2) => a = 0,39 và b = 0,25 => m = 0,39.24 + 0,25. 188 = 56,36 (g) => gần nhất với giá trị 55 gam
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết
Mọi người có thể hướng dẫn cho em câu 10 được không ạ .-.
Thích
1 Trả lời
trunkga123
dựa vào số mol CO tính Oxi trong oxit bảo toàn khối lượng tính kl M rồi bảo toàn e là tìm e cho rồi từ tìm được tỉ lệ giừa ntk với số oxi hóa tìm được kl đó rồi tìm số mol là tìm được chất cần tìm = tỉ lệ
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
Cho e hỏi cách phân biệt liên kết hoá trị phân cực và không phân cực để làm Trắc nghiệm được không ạ ?
Thích
0 Trả lời
Trong một bình kín có chứa hỗn hợp A gồm các khí CO, CO2, O2. Bật tia lửa điện để phản ứng cháy xả ra, sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 là 91/6 và số mol B giảm 4% so với A. Tính thành phần % thể tích các khí có trong hỗn hợp A.
Thích
0 Trả lời
giúp mình tìm khối lượng chất rắn với ạ
Thích
2 Trả lời
trunkga123
Bạn thấy chỉ có Cu cho e nên bảo toàn e thì tính được Cu ,dựa vào khối lượng hỗn hợp thì tính được Ag2O. Chất rắn là khi nung là CuO và Ag nhé bạn, bảo toàn Cu và Ag rồi tính
Cảm ơn     2
10 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
thinhdz2911
làm giúp mình được không ạ
Cảm ơn    
10 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
Cho m gam glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được (m + 0,44) gam muối. Giá trị m là A. 1,54 B. 0,77 C. 0,75 D. 1,5
Thích
1 Trả lời
thiendue
đáp án d.....(m/75)=(m+0.44)/(75-1+23)=> m
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
hòa tan hết 7,35g hỗn hợp X gồm 2 loại kiềm ( nhóm IA ) ở 2 chu kỳ vào một lượng nước dư thu được 400ml dung dịch Y và 2,8l khí H2 ( đktc). a) Xác định 2 kim loại kiềm trên. b)Tính phần trăm số mol, phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. c)Tính nồng độ mol/l các chất tan trong dung dịch Y. giải bài này hộ em với ạ
2 Thích
2 Trả lời
Kaka188
..
Cảm ơn     1
Bình luận
31 Tháng Mười 2019
Liên kết
mxp1710
Cho m gam glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được (m + 0,44) gam muối. Giá trị m là A. 1,54 B. 0,77 C. 0,75 D. 1,5
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
Cho 6.24g hh Al, Al2O3 tác dụng vừa đủ với đ HNO3 loãng thì thu được 672ml khi N2O (đkc) và dung dịch 4 a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn ban đầu
Thích
0 Trả lời
Close