Cho hh X gồm 5,6g fe và 2,4g al vào 500ml dd gồm fecl3 1M và cucl2 0,2M. sau phản ứng hoàn toàn thì thu được dd Y. Dung dịch Y tác dụng với dd Agno3 thì thu được mg chất rắn. Giá trị của m là: A. 243,95g B. 276,35g C. 254,75g D. 297,95g
Thích
0 Trả lời
Cho hh X gồm 5,6g fe và 2,4g al vào 500ml dd gồm fecl3 1M và cucl2 0,2M. sau phản ứng hoàn toàn thì thu được dd Y. Dung dịch Y tác dụng với dd Agno3 thì thu được mg chất rắn. Giá trị của m là: A. 243,95g B. 276,35g C. 254,75g D. 297,95g
Thích
0 Trả lời
Đốt cháy hoàn toàn 4,5g hợp chất hữu cơ A .Biết A chứa C,H,O và thu được 9,9g khí CO2 và 5,4g H2O.lập công thức phân tử của A.Biết phân tử khối A là 60.
1 Thích
1 Trả lời
hamy02
nA=4,5/60=0,075~ nCO2=0,225 ~ nH2O=0,3 ~ số C trong X=0,225/0,075=3 ~ số H trong X=(0,3.2)/0,075=8 ~ số O trong X=(60-12.3-1.8):16=1 ~ suy ra A là C3H8O
Cảm ơn     1
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
Mn cho mình hỏi thi online xong thì xem kết quả ở đâu ạ?
1 Thích
1 Trả lời
hanhan222
hôm sau vaòo xem đề đã thi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
Cho 14,2 g b2o 5 và 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M thu được dung dịch X xác định các anion có mặt trong dung dịch X
Thích
0 Trả lời
b) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng
1 Thích
1 Trả lời
0913991806
tính m gam dung dịch sau bằng cách: m dung dịch trước- m kết tủa- m khí bay ra, sau đó tính m từng muối sau pư => C%= (m muối/ mdd sau) . 100%
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Mười 2019
Liên kết
Hòa tan hoàn toàn mg Fe trong dd HNO3 thấy có 0.3 mol khí No2 (spkdn), nhỏ tiếp dd HCL vừa đủ lại thấy 0.02 mol khí No duy nhất bay ra. Cô cạn dd thu được chất rắn có khối lượng? help me
Thích
0 Trả lời
Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N2 và Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của Cl2 trong hỗn hợp trên là
1 Thích
2 Trả lời
phuc3623
Tính n(hh) = 0.2 mol. Khí thoát ra là N2 có n=0.05 mol. %V(Cl2)=100%-(0.05*100/0.2)%=75%
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
phuc3623
Tính n(hh) = 0.2 mol. Khí thoát ra là N2 có n=0.05 mol. %V(Cl2)=100%-(0.05*100/0.2)%=75%
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Trung hòa 200ml dd HCL 2M cần V lít dd hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0.5M. Tính v
Thích
3 Trả lời
nnkhanh
nHCl = nH+ = nOH– =nNaOH + 2nBa(OH)2
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
nnkhanh
—> 2V = 0.4 —> VHCl. = 0.2 lit
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
Bạn cho số mol H vfa OH bằng nhau, sau đó tính bth thôi. Đáp án là 0.2l nheee
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
trộn 100ml dung dịch NAOH có pH=12 với 100ml dung dịnh HCL 0,012M. pH của dung dịch thu được là ?
1 Thích
1 Trả lời
lananh0712
ta có: nNaOH=10^-13mol ;nHCl=1,2.10^-3 ==>nOH-=10^-13mol;nH+=1,2.10^-3 mol Khi trộn: H+ + OH---->H2O ==> nH+ dư=1,2.10^-3mol ; Vdd mới=0,2l ,[H+]dư=1,2.10^-3/0,2=6.10^-3==>pH=2
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
Một hỗn hợp gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,9, cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng, người ta được hỗn hợp mới có tỉ khối đối với H2 là 6,125 . Tính hiệu suất N2 chuyển thành NH3
Thích
3 Trả lời
cuteo113
Giả sử ban đầu hỗn hợp có 1 mol trong đó có x mol N2 và y mol H2 Ta có x + y =1 mol (1) →28x+ 2y= 9,8 gam (2) Giải hệ gồm (1) và (2) suy ra x= 0,3 và y= 0,7 N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 Do nên hiệu suất tính theo H2 Đặt số mol H2 phản ứng là a mol N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 Ban đầu 0,3 0,7 mol Phản ứng a/3 a 2a/3 mol Sau pứ (0,3-a/3) (0,7-a) 2a/3 mol
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
cuteo113
đăng bài troll up điểm à bạn haizzzzzzzzzzzzzz
Cảm ơn     1
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
làm j có ...............................................................................
Cảm ơn    
02 Tháng Mười 2019
Liên kết
m muối hay m chất rắn đều bằng manion + m cation hả mn
Thích
1 Trả lời
cuteo113
tất cả các hợp chất nhé bạn, nhưng hóa ít bài cho m cation hay m anion lắm, toàn dùng bảo toàn điện tích thôi
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
Đốt 10 cm3 hữu cơ X ở thể khí 150cm3 ko khí chứa 20% oxi thu được CO2 và nước có thể tích bằng nhau (các thể tích đo ở cùng điều kiện). CTPT của X??
1 Thích
0 Trả lời
Hòa tan hết 23,12 gam hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,15 mol HNO3 và 0,94 mol HCl, thu được 4,55 gam hh khí X có tỉ khối so với H2 là 13 và dung dịch Y (chỉ chứa muối trung hòa). Cho dung dịch Y tác dụng dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Biết trong X có chứa 1 khí bị hóa nâu trong không khí và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 158,60 B. 120,24 C. 140,88 D. 146,77
Thích
0 Trả lời
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4,Fe(OH)2,Fe(OH)3 trong dung dịch chứa 1,6 mol hcl và 0,12 mol HNO3 thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y(gồm NO và H2 có tỷ lệ 6:7). Nhúng thanh Fe dư vào dung dịch X thấy khối lượng thanh Fe giảm 13,44 gam. Cho AgNO3 dư vào X thấy xuất hiện 241,48 gam kết tủa. Số mol Fe3+ có trong dung dịch X là? A. 0,34 B. 0,36 C. 0,32 D. 0,38
Thích
0 Trả lời
Close