Một hợp chất A cấu tạo từ 2 ion M2+ và X- , trong đó A có tổng số hạt là 116 hạt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40 hạt. Sô khối của M2+ lớn hơn sô khối của X- là 21. Tổng số hạt trong M2+ nhiều hơn số khối của X là 2 lần. Xác định M, X.
1 Thích
0 Trả lời
Một hợp chất A cấu tạo từ 2 ion M2+ và X- , trong đó A có tổng số hạt là 116 hạt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40 hạt. Sô khối của M2+ lớn hơn sô khối của X- là 21. Tổng số hạt trong M2+ nhiều hơn số khối của X là 2 lần. Xác định M, X
1 Thích
0 Trả lời
Hoà tan hết hỗn hượp gồm Ba, Al2O3 trong 400ml dung dịch H2SO4 0.2M và HCl 0.45M. Sau khi kết thúc quá trình thấy có 3.136L H2 (đktc) thoát ra, dung dịch X và 21.76g kết tủa. Cô cạn X được m(g) chất rắn khan. Tính m Nhờ mọi người giúp ạ
1 Thích
1 Trả lời
anhthu2104
-Khi cho Ba vào hỗn hợp dung dịch sẽ xảy ra phản ứng tạo Ba(OH)2 và H2 sinh ra. Vậy theo phương trình số mol Ba là 3.136/22.4= 0.14(mol) -Cho hỗn hợp tác dụng vs hỗn hợp sẽ ưu tien phản ứng tạo kết tủa trước => nBaSO4=nH2SO4= 0.08(mol). nBa(OH)2 dư =0.14-0.08=0.06 (mol) -Sau đó Ba(OH)2 tiếp tục phản ứng vs AlCl3 tạo ra cùng lúc để thu tiếp kết tủa Al(OH)3. mAl(OH)3=21.76-0.08*(137+32+16*4)=3.12(g) => nAl(OH)3= 0.04(mol) => theo phương trình thì Ba(OH)2 pứ hết AlCL3 dư.Vậy trong m(g) dung dịch X còn 0.06-0.04= 0.02(mol) AlCl3 và 0.06(mol) BaCl2 => m(g) chất rắn khan là 15.15(g)
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Bảy 2019
Liên kết
mọi người giúp vs 400ml dd NaOH có pH=a t/d với 500ml dd HCl 0,4M. Cô cạn dd thu 15,7g chất rắn. a=?
2 Thích
1 Trả lời
2001mooner
nHCl=0,2 => mNaCl(max)=0,2.58,5=11,7 < 15,7 => mNaOH dư =4 => nNaOH dư =0,1 => tổng nNaOH=0,2+0,1=0,3 =>[OH]= ... => pOH =... => pH=14-pOH
Cảm ơn     4
Bình luận
20 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Trong nguyên tử của một nguyên tố có ba electron( K, L, M). Lớp nào trong số đó có các electron độc thân A. Lớp K B. Lớp M C. Lớp L D. Lớp L và M
3 Thích
1 Trả lời
2001mooner
đáp án B nhé , 3 lớp KLM tương ứng sẽ là 1,2,3 nên ngto sẽ có cấu hình 1s2 2s2 2p6 3... nên lớp 1,2 đều khôngo còn e độc thân nữa
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Giúp vs mọi người ơi ?????iii*****moi
Thích
1 Trả lời
2001mooner
xoay ảnh giùm cái khó đọc quá
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Hòa tan hoàn toàn fes2 bằng 1 lượng vừa đủ hno3 đặc, chỉ có khí no2 bay ra và được dd b. cho dd bacl2 dư vào 1/10 dd b thấy tạo ra 1,864g kết tủa. lấy 1/10 dd b pha loãng bằng nước thành 4l dd c.viết ptpu và tính ph của dd c Giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ
1 Thích
1 Trả lời
2001mooner
xét 1/10 dd B nSO42-=nBaSO4=0.008 =>nFe=nFeS2=0.004 dd C : Fe3+=0,004 , SO42-=0,008 => H+=0,004 => [H+]=10^-3 => pH=3
Cảm ơn     3
Bình luận
19 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Một hỗn hợp X gồm Al và Fe có khối lượng 1,94g. Cho X vào 0,5 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn được chất rắn B và dung dịch C chứa 3 muối. Thêm NaOH loãng dư vào C lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,6 g chất rắn D. a, Viết PTHH của phản ứng xảy ra b. tính khối lượng B và phần trăm khối lượng X
2 Thích
1 Trả lời
2001mooner
pt chắc tự viết được , t nói sơ qua cách làm như này nhé : vi dd C chứa 3 muối nên C chứa các ion: Al3+ : x mol , Fe2+:y mol Cu2+:z mol lập hệ 3 ẩn : 27x+56y=1,94 BTĐT (C) : 3x+2y+2z=0,2 mD=mFe2O3+mCuO=80y+80z=5,6 => x,y,z => kết quả ok nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Bảy 2019
Liên kết
cho 5,76 g Cu phản ứng vừa đủ vs dd chứa 0,24 mol HNO3 giải phóng ra khí X là sp khử duy nhất . tìm X
1 Thích
1 Trả lời
jinfinn
ta có 2.nCu=a.nX; nHNO3=b.nX (bảo toàn e) ; ----> nX=0,18/a=0,24/b-----> a/b=3/4 ---> X=NO
Cảm ơn     1
Bình luận
18 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đơn chức A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng , B hơn A hai nguyên tử cacbon. Hóa hơi 6 gam X thu được 2,24 lít hơi ( đktc) . Lấy 6 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH ( có xúc tác H2SO4 đặc ) thu được m gam hh este ( hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80% ). Giá trị m Ai giải bài này giúp mình với , bị rối ở khúc đầu :))
2 Thích
2 Trả lời
tranquochung076217
nX=0,1=>M trung bình là 60 đoán 2 axit no đơn hở => ctct chung CnH2nO ta có 14n +32=60=> n= 2=> 2 axit là HCOOH và C2H5COOC2H5 => hệ pt 46x + 74y =6 và x + y=0,1 ta đc x=y=0,05 => m anocl=0,125 => ancol dư 0,025 ta có m=0,05x80%x(45+29+29x2+45)=7,04
Cảm ơn     2
17 Tháng Bảy 2019
Liên kết
nguyenduythong202
êu bạn 2 axit , sao trên lại có este C2H5COOC2H5. Mà mình nghĩ nếu tìm ra được n trung bình bằng 2 thì suy ra HCOOH với C3H7 chơ, vì đề nói hơn 2 nt cacbon mà ?
Cảm ơn     1
18 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Hóa hơi hoàn toàn 20.68g hỗn hợp X chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở, thì thể tích chiếm 4.48l (đktc). Nếu đun nóng 20.68 gam X trên với dd KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit đồng đẳng jees tiếp, trong đó có a gam muối A. b gam muối B (M của A < M của B). Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 170C thu được hỗn hợp 2 anken, đem đốt cháy hỗn hợp 2 anken này cần dùng 0.78 mol O2. Tỉ lệ gần nhất của a:b là: A. 1,1 B. 0.9 C. 0.8 D. 1.0
3 Thích
1 Trả lời
tranquochung076217
n este=n ancol= 4,48/22,4=0,2 đốt cháy được 2 anken=> ancol đơn chức ctct CnH2n+2O + 3n/2O2 =>n=2,6=> 2ancol là C3H7OH và C2H5OH đoán este no ctpt CnH2nO2=> 14n + 32=20,68/0,2=>n=5.1=>số C lần lượt là 4,5,6 vì (4+5+6)/3=5 ta có 2 TH TH1 3 este là CH3COOC2H5:X C2H5COOC2H5:Y C2H5COOC3H7:Z ta có hệ 2 pt X+Y+Z=0,2 và 3X+3Y+4,5Z=0.78=>Z=0,12=>mC2H5COOC3H7=13.92=>hệ 2pt nX+nY=0.08 và mX +mY=6.76 giải ra vô nghiệm (L) TH 2 CH3COOC3H7:X C2H5COOC3H7:Y CH3COOC2H5:Z tương tự ta có 2 pt: X+Y+Z=0.2 và 4,5X+4,5Y+3Z=0.78=>Z=0.08=>2pt nX+nY=0.12 và mX+mY=13.64=>nX=0,02 và nY=0,1=> tổng số n CH3COOK là 0,1 và C2H5COOK là 0,1 ta có tỉ lệ là 0,875=> B
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Bảy 2019
Liên kết
chat nao co th han che su nong chay cua chat oxit bo (B2O3)
2 Thích
0 Trả lời
Xác định kim loại M (thuộc một trong 4 kim loại sau: Al, Fe, Na, Ca) biết rằng M tan trong trung dịch HCl cho ra dung dịch muối A. M tác dụng với clo cho ra muối B. Nếu thêm kim loại M vào dung dịch muối B ta được dung dịch muối A. A. Na B. Ca C. Fe D. Al Ai biết giải giúp mình với! Mình cảm ơn...
Thích
1 Trả lời
NhatVyHuynhVo
Đáp án là Fe bạn nhé. Bạn vẽ bảng ra là thấy ngay. HCl và Cl2 đều tác dụng được với cả 4 kim loại cho ra muối. Đối với Fe, khi tác dụng với HCl cho ra muối FeCl2 (A), khi tác dụng với Cl2 cho ra muối FeCl3 (B). Vì vậy khi ta cho Fe tác dụng với B ( FeCl3) ta sẽ được dung dịch muối A là FeCl2 thỏa mãn đề bạn nhé.
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Dung dịch HNO3 0,06M (A) trộn với dung dịch HCl 0,005M (B) theo tỉ lệ thể tích V(A)/V(B) để thu được dung dịch có pH = 2 là A. 2/3 B. 2/5 C. 1/2 D. 1/10
2 Thích
1 Trả lời
tranviet135
nHNO3 = 0,06VA nHCl = 0,005VB pH=2 => nH+ =〖10〗^(-2) (VA+VB) Ta có: 0,06VA + 0,005VB = 〖10〗^(-2) (VA+VB) => 0,05VA = 0,005VB => VA/VB=0,005/0,05=1/10
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Nguyên tử Ca có số hiệu nguyên tử Z= 20, khi tạo thành liên kết hóa học sẽ A. mất 2 electron tạo thành ion có điện tích 2+ B. nhận 2 electron tạo thành ion có điện tích 2- C. góp chung 2 electron tạo thành 2 cặp e chung D. góp chung 1 electron tạo thành 1 cặp e chung
1 Thích
1 Trả lời
thuylinh1012002
A mất đi 2 e vì Ca là kim loại nên không thể là C và D
Cảm ơn     1
Bình luận
06 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Close