mọi người giúp em câu này ạ Em hơi nghi ngờ câu này sai đề or e sai. Hic
2 Thích
0 Trả lời
Giúp mình vs mấy bạn xinh đẹp ???? *****
2 Thích
0 Trả lời
EGCG(epigallocatechin gallate),thực chất là chất chống oxi hoá có trong trà xanh .khi phân tích định lượng EGCG thì thu được thành phần % về khối lượng các nguyên tố như sau:%C=57,642%;%H=3,93%;%O=38,428%.Tổng số nguyên tử trong một pt EGCG là: a.51 b.42 c.48 d.55 (trình bày ntn) => thanks
1 Thích
1 Trả lời
sachtk24
mC:mH:mO=57,642 : 3,93 : 38,428 =>C:H:O= 4,8035 : 3,93 : 2,40175 = 22:18:11 =>C22H18O11 => 22+18+11=51 =>A
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Giúp em với! Đốt cháy cacbon trong bình chứa oxi. khi dừng phản ứng thu được 67,2m3 khí X (ở đktc). Hỗn hợp khí X có tỉ khối so với khí hidro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dd nc vôi trong dư thu dc 2 gam kết tủa. Viết cac pt và tính khối lượng của cacbon đã cháy. Em cam ơn a/chị ạ!!!!
2 Thích
4 Trả lời
hugobg
giup e voi anh/ chi oi. e cam on a!
Cảm ơn     2
Bình luận
01 Tháng Bảy 2019
Liên kết
huyhoan02
bạn có đáp án của bài này k xem có ra28,8 kg k
Cảm ơn    
02 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hugobg
mình ko co ban a. ban co ko cho minh xin?
Cảm ơn    
02 Tháng Bảy 2019
Liên kết
huyhoan02
minh thi ra 28,8kg k biet co dung k nua
Cảm ơn    
02 Tháng Bảy 2019
Liên kết
khi phân tích H2O bằng phương pháp điện phân người ta xác định đươc rằng ứng với 1 g hydro thì có 7,936g oxy.hỏi: a) 1 ng tử O có khối lượng gấp bao nhiêu lần khối lượng của 1 ng tử H? b) nếu quy ước chọn khối lượng nguyên tử hydro làm đơn vị thì oxy có nguyên tử khối là bao nhiu c) ngược lại nếu chọn 1 phần 16(1/16) khối lượng nguyên tử oxy làm đơn vị thì nguyên tử khối của hydro là bao nhiu. d) biết rằng khối lượng nguyên tử ^12C gấp 11,9059 lần khối lượng nguyên tử hydro. Hỏi nếu chọn khối lượng nguyên tử hydro làm đơn vị thì nguyên tử khối cuả ^12C là bao nhiu. e) nếu chọn 1 phần 12(1/12) khối lượng nguyên tử ^12C làm đơn vị thì hydro và oxy có nguyên tử khối là bao nhiu.
1 Thích
1 Trả lời
nhkimngan8702
a) Trong phân tử nước (H2O): nguyên tử oxi có khối lượng gấp 7,936*2 =15,872 lần khối lượng nguyên tử hiđro. b) Nếu qui ước chọn khối lượng nguyên tử hiđro làm đơn vị thì oxi có nguyên tử khối: M =15,872. c) Nếu chọn 1/16 khối lượng nguyên tử oxi làm đơn vị thì hiđro có nguyên tử khối: M của H=16/15,872=1,008. d) Nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử 12 C lµm đơn vị thì M C =12, do đó: M của H=12/11,9059=1,0079 và M của O=1,0079.15,872=15,9974.
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Bảy 2019
Liên kết
b). nếu quy ước chọn khối lượng nguyên tử hydro làm đơn vị thì oxy có nguyên tử khối là bao nhiu
2 Thích
1 Trả lời
nhkimngan8702
Nguyên tử oxi có khối lượng gấp 7,936*2 = 15,872 lần khối lượng nguyên tử hiđro. Nếu qui ước chọn khối lượng nguyên tử hiđro làm đơn vị thì oxi có nguyên tử khối: M =15,872.
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Bảy 2019
Liên kết
anh/ chi giup e voi. Dẫn khí CO nung nóng qua ống sứ chứa 28 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3(tỉ lệ số mol tương ứng là 3;2), khi kết thúc phản ứng thu dc 22,36 gam chất rắn. Biết hiệu suất khử đồng (II) oxit đạt 75%. Tính hiệu suất của phản ứng khử sắt (III) oxit. Em cảm ơn ạ!!!
1 Thích
3 Trả lời
thuynguen2000
0,05.3.80+0,05.2.160=28 mol cuo pu 9g suy ra còn 3 g ko pư và kl cu = 7,2 m chất rắn = 7,2 +3+X=22,36 X = 12,56g chú ý X = fe+feo o mất 16-12,56=3,44 mol o= 3,44/16=0,215 thoi còn lại làm nốt đi
Cảm ơn     1
27 Tháng Sáu 2019
Liên kết
hugobg
em cam on a! e cam on a! e cam on a
Cảm ơn    
01 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hugobg
cho em hoi 0.05 lay o dau ra vay a? chi lam hoi tắt e chua hieu chi a. chi giup e voi
Cảm ơn    
01 Tháng Bảy 2019
Liên kết
khi phân tích H2O bằng phương pháp điện phân người ta xác định đươc rằng ứng với 1 g hydro thì có 7,936g oxy.hỏi a. 1 ng tử O có khối lượng gấp bao nhiêu lần khối lượng của 1 ng tử H? b. nếu quy ước chọn khối lượng nguyên tử hydro làm đơn vị thì oxy có nguyên tử khối là bao nhiu
1 Thích
0 Trả lời
Ai giải giúp mình bài này với bài khó quassss
Thích
3 Trả lời
mo1122002
baì này là bài nào bạn bạn đưa 1 nùi này s biết bài nào :))
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Sáu 2019
Liên kết
khanhtho2002
Câu nào bạn ơi , hay là dạng giải bài tập này
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Sáu 2019
Liên kết
huyhoan02
câu 9 là a câu 10 là b ( k chắc là đúng)
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Sáu 2019
Liên kết
A là axit no hở có công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng A. y=2x B.y=2x+2-z C. y=2x-z D.y=2x+z-2
2 Thích
10 Trả lời
kimthi0101
ctpt của axit no đơn chức hở: CnH2nO2 =>y=2x nha bạn
Cảm ơn     2
12 Tháng Sáu 2019
Liên kết
hanhan222
lỡ đa chức thì sao c 😂 tớ kém hiểu hóa lắm
Cảm ơn     2
12 Tháng Sáu 2019
Liên kết
chanchan2002
Sao y=2x vậy? Giải thích hộ với
Cảm ơn     2
13 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranquochung076217
ko phải đâu bạn ơi CTTQ của axit no là CxH2x-zOz nhé => y=2x-z
Cảm ơn     1
20 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranquochung076217
CTTQ của este là Cxh2X-2k-2xO2x
Cảm ơn     1
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
thuynguen2000
hình như là một đứa viets ctct còn đứa kia viết ct thu gọn
Cảm ơn    
26 Tháng Sáu 2019
Liên kết
khanhtho2002
ĐÁP ÁN A nhá bạn , lời giải ở dưới
Cảm ơn    
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
khanhtho2002
CTTQ của axit : CnH2n+2-2k-2zO2z vì axit no , đơn , hở => k =0 , z =1 => CT là : CnH2nO2
Cảm ơn    
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
khanhtho2002
dễ thấy 2n/n => y=2x => A . Thêm 1 cái chú ý là CTPT của axit giống với este
Cảm ơn    
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
giangknguyen1701
B nhé bạn owiiiiiiiiiiii Công thức tổng quát CxH2x+2-2kOz. vì là no nên pi=k=z/2 nên y=2x+2-z
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X gồm hai este, thu được 12,544 lit CO2 (đkc) và 10,08 gam H2O. Đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ , thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối. Đun toàn bộ hỗn hợp muối với vôi tôi xút, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng a. Giá trị của a là?
1 Thích
1 Trả lời
mo1122002
ta có số mol co2 bằng nước suy ra hai este đều no đơn chức đặt ct chung CnH2nO2. từ bảo toàn khối lượng suy ra số mol O2=0.64 mol. viết phương trình đốt cháy ra từ tỷ lệ phương trình và số mol của O2, CO2 ta được n bằng 2.8. muối tạo thành có dạng CnH2n-1O2Na còn khí có dạng Cn-1H2n với n= 2.8 suy ra M khí=27.2(DVC) suy ra tỷ khối so với heli là 27,2:2=13,6. cách làm thì chắc chắn đúng kết quả thì k biết mình có bấm nhầm k bạn tự kiểm tra lại theo hướng giải trên. có gì thắc mắc cứ hỏi.
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Sáu 2019
Liên kết
giải giúp ạ em cảm ơn https://moon.vn/hoi-dap/hop-chat-huu-co-e-chua-vong-benzen-va-co-ti-le-khoi-luong-cac-nguyen-to-la-mc-mh-mo--565804#DivReply4008009
2 Thích
1 Trả lời
huynhvanbao123
https://moon.vn/hoi-dap/hop-chat-huu-co-e-chua-vong-benzen-va-co-ti-le-khoi-luong-cac-nguyen-to-la-mc-mh-mo--565804#DivReply4008009
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Bài 1: Hỗn hợp E chứa hai este X,Y đều đơn chức, mạch hở ( trong đó X no, còn Y không no chứa 1 liên kết C=C). Đun nóng hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp hai muối và hỗn hợp F chứa hai ancol kế tiếp. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12,38 gam. Đêm hỗn hợp muối đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 0,35 mol O2, thu được CO2, H2O và 0,15 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X có trong E là? Bài 1: Hỗn hợp E chứa hai este X,Y đều đơn chức, mạch hở ( trong đó X no, còn Y không no chứa 1 liên kết C=C). Đun nóng hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp hai muối và hỗn hợp F chứa hai ancol kế tiếp. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12,38 gam. Đêm hỗn hợp muối đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 0,35 mol O2, thu được CO2, H2O và 0,15 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X có trong E là? Bài 2: Hỗn hợp X gồm các este đơn chức đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,55 mol O2. Đun nóng m gam X cần vừa đủ 900ml dd NaOH 1M, thu được hỗn hợp muối Y có khối lượng 80,8 gam và ancol Z (no, đơn chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 87,36 lít O2 (đkc). Giá trị của m là?
1 Thích
1 Trả lời
mo1122002
câu 1 về mặt cơ bản thì m bình na tăng = m(muối của este tạo thành). bạn gọi 2 muối lần lượt là CnH2n-1O2Na( X mol) và CmH2m-3O2Na(Y mol) từ m mình tăng này lập được 1 phương trình. tiếp tục lại lấy 2 muối trên cộng lần lượt với O2 (sản phẩm đề đã cho bạn tự cân bằng) từ số mol của CO2 và Na2CO3 lập được 2 phương trình nữa. ta được 1 hệ 3 phương trình 4 ẩn rồi giải biện luận từ từ sẽ ra nhe bạn. những câu thế này cần kiên trì giải hệ. rồi từ đó tìm ra XY tính phần trăm là đc :)) . đấy là về mặt cơ bản
Cảm ơn    
Bình luận
26 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Đun nóng 5.8 gam hỗn hợp a gồm C2H2 và H2 trong bình kín thu được X . Cho qua Br2 thấy bình tăng lên 2,8g còn lại hh khí Y cho y đốt cháy đc 8,8 g co2 giá trị của thể tích y là?
1 Thích
1 Trả lời
mo1122002
phần qua bình br2 tăng lên gồm: c2h4(tạo thành); c2h2(dư) và khí y là c2h6 (tạo thành) viết pt c2h6 + o2 ra suy ra số mol c2h6= 0.1 mol suy ra thể tích bằng 2.24 lít. nếu muốn xem đúng không thì cứ gọi c2h2 c2h4 và c2h6 lần lượt là x, y, z mol rồi lập hệ từ số gam là thấy :))
Cảm ơn     2
Bình luận
26 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Hấp thụ hoàn toàn 4,48lít CO2 ở đktc vào 200ml ddX gồm Na2CO3 0.3M và NaOH xM .Sau phản ứng xảy ra thu được dd Y , cho Y tác dụng với CaCk2 dư thu được 10 chất rắn , Tính x .
1 Thích
1 Trả lời
khanhtho2002
CaCk2 ???? chất nào vậy bạn . Kiểm tra lại đề cái
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close