một đoạn ADN của E.coli có A=9000nu tỉ lệ A/G=3/2. đoạn ADN thực hiện tái bản 3 lần giả sử khi tổng hợp dlđoạn ADN đó cần hthàh 4 đoạn mồi mỗi đoạn có sl,tp các nu giốg nhau và bằg 10 nu tỉ lsệ A:U:G:X=1:2:3:4 tìm số lượg từg loại rNu cc cho qt tổng hợp ADN trên giúp e vs ạ
1 Thích
3 Trả lời
hanhan222
help meeeeeeeeeee😢😢😢😢🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Cảm ơn     1
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
anhthu2104
Bạn ơi tính số rNu mà mt cc sao lại cho cả sl và tỉ lệ nu trên ADN ban đầu vậy
Cảm ơn     1
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hanhan222
tớ cũng ko hiểu đề á T-T
Cảm ơn    
31 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Giúp mình bài 3 với nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Thích
0 Trả lời
ở một loài đv đực xy cái xx . cho cái lông trắng chân cao thuần chủng lai vs đực lông đen chân thấp tuân f chủng --.f1 100% k lông trắng cân cao .cho f1 lai phân tích -->fb : đực 50% lông trắng cân cao ; 50% lông đen chân cao ; cái :50% lông trắng cân thấp ;50% lông đen cân thấp . mỗi tính trạng do một gen quy định . xác định quy luật di truyền và kiểu gen f1,p
1 Thích
0 Trả lời
Ở một loài thực vật lưỡng bội. Xét 3 locut gen phân li độc lập như sau: A trội hoàn toàn so với a; B trội hoàn toàn so với b và D trội không hoàn toàn so với d. Nếu không có đột biến xảy ra và không xét đến vai trò của bố mẹ thì sẽ có tối đa bao nhiêu phép lai thỏa mãn để đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3:1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. A.12 B.24 C.28 D.32
2 Thích
0 Trả lời
Xét một cặp alen AA nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi alen dài 408 nanomet, tỉ lệ A : G = 3 : 1. Đột biến làm alen A thành alen a, tạo nên cặp dị hợp Aa. Alen a có tỉ lệ 33,48% nhưng chiều dài không đổi. a. Đột biến trên ảnh hưởng cấu trúc gen như thế nào? b.Nếu đột biến làm thay đổi codon thứ 5 thì chuỗi polipeptit trong phân tử protein bị ảnh hưởng như thế nào?
1 Thích
0 Trả lời
Trong một ống nghiệm có 4 loại nu vs tỉ lệ lần lượt là: A:U:G:X = 2:1:3:2. Từ 4 loại nu này người ta đã tổng hợp nên 1 loại ARN nhân tạo . Nếu phân tử ARN này có 1500 nu thì sẽ có bao nhiêu bộ ba UAG? Tỉ lệ loại bộ ba có chứa 2A và 1X, tỉ lệ bộ ba có chứa 2G và 1A. ( mn giúp em vs ạ.Em cảm ơn nhiều!)
1 Thích
1 Trả lời
thien6789
bộ ba UAG có xác suất bằng 1/8x1/4x3/8=3/256=> có 3/255 x 1500=17,5=> có 17 bộ ba UAG, tỉ lệ bộ ba chứa 2A VÀ 1X=1/4x1/4x1/4x3c2=3/64, tỉ lệ bộ ba chứa 2G và 1A=3/8x3/8x1/4x3c2=27/256
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Bảy 2019
Liên kết
gen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến mất đi 1 đoạn và tạo thành gen b. gen b điều khiển quá trình dịch mã đã làm giảm 15 lượt tARN vào dịch mã so với gen B.số cặp Nu của đoạn bị mất là A.30 B.42 C.45 D.39
1 Thích
1 Trả lời
phamthanhthu432
câu C bạn mỗi tARN dịch mã thì LK với 1 bộ 3 nu ,15x3=45 đó
Cảm ơn     2
Bình luận
24 Tháng Bảy 2019
Liên kết
có ai giải giúp mk bài này ko Bài 1: Trong quần thể của một loài xuất hiện 45 loại thể ba nhiễm kép khác nhau. a. Xét một tế bào thuộc thể ba nhiễm kép, thực hiện nguyên phân liên tiếp ba lần. Hãy cho biết môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể cho quá trình nguyên phân của tế bào trên? b. Xét 256 tế bào sinh dục đực sơ khai bình thường, trong số đó có 1/8 số tế bào thực hiện nguyên phân 3 lần; 1/4 số tế bào thực hiện nguyên phân 4 lần; số còn lại nguyên phân 5 lần. Tất cả các tế bào con tạo ra sau nguyên phân đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tính số nhiễm sắc thể có trong tất cả giao tử được hình thành?
Thích
0 Trả lời
Làm thế nào để cây ngày ngắn ra hoa vào mùa đông ?
Thích
0 Trả lời
trong mỗi tinh trùng của một loại X có 16 nhiễm sắc thể khác nhau. các tinh trùng này tham gia thụ tinh với trứng bình thường tạo hợp tử. số NST trong mỗi hợp tử được tạo thành là?
2 Thích
1 Trả lời
Easter100
32 NST. Do tinh trùng và trứng mang bộ NST n, sau khi thụ tinh thì bộ NST của loài được phục hồi là 2n.
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Ở một loài côn trùng đem lai F1 có cánh dài, mỏng với cá thể chưa biết kiểu gen thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình:78 con ngắn mỏng:312 con ngắn dày:468 dài dày:702 dài mỏng. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. viết sơ đồ lai và tính tỉ lệ kiểu gen kiểu hình F2
Thích
0 Trả lời
GIÚP EM CHỮA ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 VỚI Ạ ĐỀ BÀI: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đỏ. Phép lai AB//ab XDXd x AB//ab XDY , thu được F1. Ở F1 có tổng số ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 53,75%. Theo lí thuyết, tổng số ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng ở F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
2 Thích
1 Trả lời
danhohtn1
Theo đề ra => A-B-D- +A-bbdd=53,75% => (0,5+aabb).3/4 + (0,25-aabb).1/4=53,75% => aabb=0,2=0,5.0,4=> hvg với tần số 20% => A-B-dd ở F1 = (0,5+0,2).1/4=7/40
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Bạch tạng là bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định, gen trội tương ứng không gây bệnh. Một ba mẹ bình thường nhưng sinh con đầu lòng bị bệnh. Tính xác suất nếu họ sinh con tiếp theo là con trai và không mắc bệnh ?
1 Thích
1 Trả lời
danhohtn1
P bình thường, sinh con đầu lòng bị bệnh => KG của P: Aa x Aa => XS sinh con tiếp theo là trai và không mắc bệnh là: 1/2 x 3/4=3/8
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây: a) P: Chó lông ngắn x chó lông dài b) P: Chó lông ngắn x chó lông ngắn
1 Thích
2 Trả lời
dinhtrang23
a. AA lai aa; Aa lai aa b. AA lai AA; AA lai Aa; Aa lai Aa
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Sáu 2019
Liên kết
camha03
a)KG: 1Aa ; KH: 1A_ b) KG: 1AA ; KH: 1A_
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Gen D: tổng số 2128 liên kết hidro. Mạch 1: A=T, G=2A, X=3T. Gen D bị biến đổi thành gen d có tỷ lệ A/G ~40.25%. a) Số nucleotit mỗi loại môi trường cần cung cấp cho gen d nhân đôi 3 lần. b) nếu 2 gen cùng nằm trong một tế bào: -Tổng số nu của tế bào ở kì giữa là bao nhiêu? -Tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần thì có bao nhiêu gen con tạo ra? -Số nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân?
1 Thích
3 Trả lời
hanhan222
A=2A1 G=5/2G1 lập đk hệ 4A1+15/2G1=2128 và G1-2A1=0 tính đk A1=112, G1 sautính đk N=2(A+G) ở gen d có A/G=0,4025 và A+G=N/2=784 tính đk A=225 G=559 số nu mỗi loại cần mt cc là A*(8-1) tương tự vs G
Cảm ơn     3
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hanhan222
ở kì giữa nst ở dạng 2n kép tức BBbb =>N=784*2*2
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hanhan222
số gen con đk tạo ra là 2*(32-1)
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Close