Các bạn chuyên hoá giúp mình giải bài này với. Mình sắp thi rồi, mình xin cám ơn Hoà tan 1g một mẫu phân bón photphat vào nước. Thêm 20ml AgNO3 0,25M để làm kết tủa photphat dưới dạng Ag3PO4. Chuẩn độ Ag+ dư hết 10ml dung dịch KSCN 0,12M. Tính %P2O5 trong mẫu phân bón.
2 Thích
0 Trả lời
Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con. a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con. b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu? c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
1 Thích
1 Trả lời
cutehotme
Gọi a là ông thợ có NST là 2n=32 B là ông đực có NST là n=16 a) - Trứng ông thợ và trứng ông đực nở có tổng NST là 155136NST a.32 + b.16 = 155136 (1) - Ong đực bằng 2% ông thợ b = 2%.a (2) Từ (1) và (2) ta có : a = 4800 b= 96 b) -Tổng số trứng ong thợ đẻ ra là: 4800: 80% + 96: 60%= 6000 + 160 = 6160 c) - Số NST của tinh trùng bị tiêu biến là ((4800 :1%) – 4800)*16 = 7 603 200 NST - Số NST của trứng bị tiêu biến : (6000 – 4800)*32 + (160 – 96)* 16= 39424 NST - Tổng số NST của tinh trùng và trứng bị tiêu biến là : 7 603 200 + 39424 = 7 642 624 NST
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Năm 2019
Liên kết
Giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%?
Thích
1 Trả lời
lamliem
vì khi sảy ra hiện tượng hoán vị gen thì cũng chỉ xảy ra chao đổi chéo giữa 2 trong 4 NST dẫn đến chỉ tạo được 2 giao tử hoán vị,2 giao tử bình thường nên đù có sảy ra hoán vị gen ở tất cả các tế bào thì cũng chỉ có một nữa số giao tử hoán vị (2/4=0,5) nên tần số hoán vị gen không quá 50%
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Năm 2019
Liên kết
tại sao cùng ở trong cùng 1 phòng mà có người bị muỗi chích có người lại 0 bị muỗi chích , tại sao vậy
Thích
6 Trả lời
thaituankha
hình như là do nhóm máu thì phải
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Năm 2019
Liên kết
tranphuong2002
do muỗi nó thích bạn hơn đó bạn
Cảm ơn     1
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chị à em 2k3 mà chị cứ gọi em là bạn em ngại chết
Cảm ơn    
13 Tháng Năm 2019
Liên kết
tranquynh382003
do nhóm máu nhé muỗi thường thích chích người có nhóm máu O hơn những người khác theo khoa học là vậy còn có trường hợp do cả mồ hôi nữa nhé
Cảm ơn     1
14 Tháng Năm 2019
Liên kết
phamtranquocviet
vậy câu trả lời nào là đúng nhất.............................................................
Cảm ơn    
16 Tháng Năm 2019
Liên kết
hoaiduyen1819
do mùi cơ thể con ng hôi thì lại gần thơm đéo đến gần vd như muỗi nhiều ở hố xí nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Năm 2019
Liên kết
Khi lai thuận và lai nghịch hai nòi gà thuần chủng mào hình hạt đào với gà mào hình lá được gà F1 toàn gà mào hình hạt đào. Cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ : 93 mào hạt đào, 31 mào hoa hồng, 26 mào hình hạt đậu, 9 mào hình lá. a) Hình dạng mào bị chi phối bởi kiểu tác động nào của gen? b) Phải chọn cặp lai như thế nào để thể hệ sau sinh ra có tỉ lệ 1 mào hình hạt đào : 1 mào hình hoa hồng : 1 mào hình hạt đậu: 1 mào hình lá?
Thích
0 Trả lời
Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Gen quy định màu mắt nằm trên NST thường. a) Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh? b) Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra đều mắt đen? Ph
Thích
0 Trả lời
Màu lông gà do 1 gen quy định và nằm trên NST thường. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có kết quả về kiểu hình như thế nào? Cho biết lông trắng do gen lặn quy định.
Thích
0 Trả lời
Xác định kết quả ở F2 (theo ví dụ ở mục I) khi cho: a) Cây xanh lục ở F1 giao phấn với nhau. b) Cây lục nhạt ở F1 giao phấn với nhau.
Thích
0 Trả lời
Khi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn : 1 mái lông không vằn. a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1. b) Khi cho gà F1 giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào? Cho biết màu lông do 1 gen chi phối.
Thích
0 Trả lời
Cho 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Sau đó, cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 0,705 thân xám, cánh dài ; 0,205 thân đen, cánh cụt; 0,045 thân xám, cánh cụt; 0,045 thân đen, cánh dài. a) Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2. b) Cho con đực thân đen, cánh cụt và con cái thân xám, cánh dài ở F2 giao phối với nhau thì kết quả ở F3 sẽ thế nào để xác định được con cái F2 dị hợp tử về 2 cặp gen?
Thích
0 Trả lời
Khi lai thuận và nghịch hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, có tua cuốn và hạt nhăn, không có tua cuốn với nhau đều được F1 toàn hạt trơn có tua cuốn. Sau đó cho F1 giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ 3 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn không có tua cuốn. a) Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2. b) Để thế hệ sau có tỉ lệ 1 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt trơn, không có tua cuốn : 1 hạt nhăn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có tua cuốn thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng nêu trên.
Thích
0 Trả lời
Trong chu trình Krebs, chất nhận axetyl-CoA là axit xitric hay là axit oxaloaxxetic vậy các bạn ? Xin giải đáp giúp mình với, mình sắp thi, cám ơn nhiều ạ!
2 Thích
2 Trả lời
buihuongtra1409
axit citric nhé Chu trình Krebs, còn gọi là chu trình axit tricarboxylic (hay chu trình ATC),Ở các sinh vật đơn bào, chu trình axit citric diễn ra ở chất nền của ti thể vì nó có rất nhiều tên gọi
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Năm 2019
Liên kết
dangminhquanlk
Theo phương trình phản ứng chu trình Krebs: Oxaloacetate (4C) + Acetyl-CoA (2C) + H2O —> Citrate (6C) + CoA-SH Vậy axit citric (citrate) là sản phẩm được tạo ra chứ đâu phải là “Chất nhận” axetyl-CoA ? Đó là suy nghĩ của mình, có gì sai mong bạn giải đáp giúp. Mình cám ơn rất nhiều.
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Năm 2019
Liên kết
Tại sao phải xác định thực phẩm có tính axit và tính kiềm?
Thích
1 Trả lời
tranquynh382003
vì các chuyên gia sử dụng thang đo pH để xác định thực phẩm có tính axit và tình kiềm, từ đó cung cấp kiến thức cho cộng đồng về việc lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe.Các vật chất khác nhau có độ pH khác nhau, tương tự mỗi bộ phận cơ quan trong cơ thể chúng ta có một mức độ pH khác nhau, ví dụ pH trong máu đạt mức sấp sỉ 7.34 nên máu có tính kiềm nhẹ, nếu mức pH này giảm xuống tức là máu nhiễm axit sẽ vô cùng nguy hiểm gây ra hiện tượng suy giảm chức năng của rất nhiều cơ quan được máu nuôi sống. Mặc khác, trên da lại tồn tại một màn axit mỏng giúp bảo vệ da khỏi những tác nhân nguy hiểm từ môi trường, pH ở khoảng 5.0 đến 5.5.Điều quan trọng hơn hết là thực phẩm có tính axit và tính kiềm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ pH của cơ thể. Các chức năng trao đổi chất sẽ bị rối loạn nếu chúng ta nạp vào cơ thể nhiều quá hay ít quá hai đặc tính quan trọng trên.
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Năm 2019
Liên kết
cho 3 tế bào, mối tế bào nguyên phân liên tiếp k lần tạo ra 16 tế bào con. tìm a và số lần nguyên phân của tế bào
1 Thích
1 Trả lời
dangthiminhnguyet17
em chỉ biết số lần nguyên phân thôi còn a là gì thì em không biết ạ... 3.2^k=16.3 => k=4
Cảm ơn     2
Bình luận
14 Tháng Năm 2019
Liên kết
10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định: a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?
1 Thích
0 Trả lời
Close