"Are we the only ones coming?" - "I asked that Mary ______ here too" A. being B. to be C. be D. will be
1 Thích
2 Trả lời
ductrungthuthuy
mình nghĩ là c ........................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Tám 2019
Liên kết
0788060978
C vì đây là câu giả định , ngta ẩn từ should đi rồi
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
He is very thirsty . He (not drink) ... since this morning
2 Thích
2 Trả lời
haisaochoem
ở câu này bạn dùng hiện tại hoành thành nhé vì có dấu hiện là since. he has not drunk since this morning, hoặc he hasn't drunk since this morning
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Tám 2019
Liên kết
0788060978
hasn't drunk nhé vì dấu hiệu là since, tuy nhiên mình vẫn hơi phân vân thì hienj tại hoàn thành tiếp diễn vì có dấu hiệu ở hiện tại :))))))))))))))))
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
weren't you surprised to hear about the robbery last night? - "No things like that are always _______ in this neighbourhood." A. to happen B. happened C. happening D. happen
1 Thích
1 Trả lời
hoaian2k5
B: happened MK ko dám chắc đâu nha
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Tám 2019
Liên kết
"why did johnny buy that funny looking shirt?" - "That's one of ________ teenagers like this year." A. style B styles C the style D the styles
1 Thích
4 Trả lời
mxp1710
C. The style :))))))))))))))))))))))))))))
Cảm ơn     1
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
cuunhamhiem
C. the style.....................................
Cảm ơn     1
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
vananh022
style là countable vậy sao không phải câu D vậy bạn?
Cảm ơn    
08 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
C. the style........................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
Cho dạng đúng của động từ So not (surprise)………….. . If Stewart decided that his own business needed some extra (protect)……….
1 Thích
1 Trả lời
diemngoc2110
surprising, protection
Cảm ơn     2
Bình luận
08 Tháng Tám 2019
Liên kết
Dear Lisa, Thanks for your letter. I (1) just left/had just left for school when I saw the postman and he (2) gave/had given it to me. It was really funny! I (3) read/had read it during maths and it (4) made/had made me laugh. I almost (5) got/had got in trouble! Anyway, I'm excited because I (6) had/had had my first judo lesson yesterday. I (7) was/had been late for the lesson because when I (8) got/had got there, I suddenly realised I (9) left/had left my judo suit at home! So I (10) went/had gone all the way home and when I (11) got/had got back, the lesson (12) already began/had already begun. The instructor was really nice, though, and I (13) learned/had learned how to do some basic throws. Can't wait till next time! What about you and your taekwondo? The last time I (14) spoke/had spoken to you, you (15) talked/ had talked about giving it up. What (16) did you decide/ had you decided? I think that's all for now. My mum and I are going shopping shortly, so I'd better post this. Speak to you soon. Love, Charlotte.
1 Thích
0 Trả lời
1.to write a.us relax a lot after working hard 2 to get b.a night together by a campfire 3 to visit c.a day excursion 4 to help d.to Huong pagoda 5 to resume e.some caves near the city 6 to make f.good weather with lots of sunshine 7 to go g.a letter to a friend 8 to spend h.plenty of trech air 9 to enjoys i.our work with a new start 10 to need j.a trip carefully 11 to travel k.good marks in the exam 12 to plan l.on a two-day trip
1 Thích
5 Trả lời
thanhngabk
???????????????????????????????????
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Tám 2019
Liên kết
kurosakirin1801
Mình không hiểu bạn viết gì ????
Cảm ơn    
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
hoangalex5510
kiểu nối số với chữ cái thành câu phù hợp í mà không thành hàng dọc đc nak
Cảm ơn    
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
hoangalex5510
???????????????????????????????????
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
hoangalex5510
1 to wrire a. relax a lot after working hard 2 to get b a night together by a campfire 3 to visit 4 to help 5. to resume 6 to make 7 to go 8 to spend ............ 9 to enjoys 10 to needs 11 to travel 12 to plan
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
Em 2k2. Cho em hỏi tips học Tiếng Anh hiệu quả với ạ, em vừa đk khóa Tiếng Anh ạ. Khi học thì ngữ pháp tự chép ra vở để học ạ???
1 Thích
2 Trả lời
dochieuxuan2k2
mk nghĩ là bn nên vừa xem video thầy cô giảng vừa ghi lại vào vở như z sẽ dễ nhớ và hiểu hơn là chỉ nghe các thày cco giảng thôi nhé . mình nghĩ z thoi chứ bạn nêu thấy rằng chỉ cần nghe là có thể nhớ đc thì bạn có thể ko cần chép , nhưng quan trọng nhất thì vẫn lên làm nhiều bài tập áp dụng thôi bn à . chúc bạn học tốt nhá
Cảm ơn     2
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
kurosakirin1801
Theo mình thì bạn nên học vào thời điểm nào mà bạn tập trung nhất, sẽ rất dễ nhớ, khi nghe thầy cô giảng chỉ ghi chép nhưng gì mình không biết, như vậy khi tìm lại sẽ dễ thấy hơn và không bị rối. Ngoài khóa học trên moon ra bạn có thể nâng cao khả năng của mình qua các trang web học miễn phí trên google, xem phim với phụ đề tiếng anh để luyện nghe hoặc có thể nghe các bản tin trên BBC News, vừa nghe từ nào không hiểu thì tra lại, nhẩm cho phát âm giống họ. Cải thiện phần đọc bằng cách tìm đọc các sách tiếng anh. Ban đầu chỉ cần đọc 1 ngày 1 trang, vì đọc nhiều dễ nản lắm, rồi dần nâng lên 2 trang, trang. Đây là những kinh nghiệm mình có được :v
Cảm ơn     2
Bình luận
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
điền từ ........ do you play volleyball ? ........ do Anne and Betty get to school every day ? ........ does your fathergo to work ? ........ are we going for a holiday by the sea again ? ........ do you like your coffee ?
1 Thích
1 Trả lời
dangtiendung1201
1. How often 2. How 3. How 4. When 5. How
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Tám 2019
Liên kết
Mn giải thích và dịch nghĩa giúp em câu 13, 14 với. Đề bài là tìm closest meaning ạ
Thích
2 Trả lời
diemngoc2110
give somebody a ride = give somebody a lift : chở ai đó đến nơi nào đó have a narrow escape: trường hợp mà ai đó vừa may mắn Tránh Khỏi nguy hiểm, khó khăn cận kề .Nên ta chọn " was nearly hurt: xém bị tổn thương"
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Tám 2019
Liên kết
thanhngabk
14. Người phụ nữ thoát hiểm trong gang tấc khi xe ô tô đến gần góc đường
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Tám 2019
Liên kết
1.Her teachers __(courage) her a lot in her studies 2. They found it __(surprise) to see me ai the meeting 3.This is a party for ___(teenage) not adults 4.A small car is more ____(economy) to drive than a big one 5. We have 2 postal __(deliver) each day 6.It is __(fashion) to have short hair nowadays
1 Thích
1 Trả lời
thanhngabk
encourages- surprising- teenagers-economic- delivery-fashional
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Tám 2019
Liên kết
điền từ ........ do you play volleyball ? ........ do Anne and Betty get to school every day ? ........ does your fathergo to work ? ........ are we going for a holiday by the sea again ? ........ do you like your coffee ?
1 Thích
2 Trả lời
0358660471
CAU 1 when :khi nao ban choi bong chuyen cau 2 va cau 3 la how hoi ve phuong tien di lam di hoc bang gi cau 4 where chung ta se di dau câu 5 nhất định là would
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
diemngoc2110
1 When 2 How 3 When 4 when 5 How
Cảm ơn     1
Bình luận
31 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Viết lại câu sau bằng 2 cách: We all expected that Marta will pass the exam.
1 Thích
4 Trả lời
nhkimngan8702
1. Marta was expected to pass the exam; 2. Exam was expected to be passed by Marta. (Mình nghĩ vậy thôi nhé)
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
JeonJungkook1997
Marta was expected to pass the exam(by them) và Marta was expected that she will pass the exam(by them)....cấu trúc củ reported speech đặc biệt nhé....mà hình như câu đề cũng bị sai thì rồi đó ạ phải là we all expect nha
Cảm ơn     1
28 Tháng Bảy 2019
Liên kết
JeonJungkook1997
câu mình chia là chia theo thì của đề đó ạ
Cảm ơn     1
28 Tháng Bảy 2019
Liên kết
0788060978
1.Marta was all expected to have passed the exam by us, hai thì khác nhau nên to+have+P2 2.It was all expected that Marta will pas the exam by us.
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
My father , who had a great memory when young, is very forgetful in his last time. Từ ' when young ' có sai không mọi người?
2 Thích
5 Trả lời
nhkimngan8702
mình nghĩ là có nhé bạn, sau when là một mệnh đề hay V-ing
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Sáu 2019
Liên kết
hamon30112001
ko sai nhé bạn,thay vì bạn nói when he was young bạn có thể nói rút gọn when young(Mình thấy ng nước ngoài hay ns thế)
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Sáu 2019
Liên kết
JeonJungkook1997
phải là when he was young hoặc là when being young nhé
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Bảy 2019
Liên kết
tienhuy1234
mình nghĩ sai ban nhé phài là "when he was young"
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Bảy 2019
Liên kết
0788060978
sai nhé bạn vì when+V-ing/N/clause
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
two players ______ off the fields during last Sunday's match. A. were sending B. had been sent C. were sent D . were being sent
2 Thích
5 Trả lời
thanhthanh696969
chọn đáp án C: were sent nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hanhan222
C nhé câu bị độg bị đuổi khỏi sân
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Bảy 2019
Liên kết
hoaian2k5
C: were sent câu bị động của thì quá khứ đơn
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Bảy 2019
Liên kết
tienhuy1234
C ban nhé câu bị động................
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Bảy 2019
Liên kết
0788060978
C nhé vì là câu bị động :VVVVVV
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Close