Giúp mk với ạ The Concord can fly across (A)the Atlantic without refuelling (B)and carrying (C)11 tons of freight(D)
1 Thích
1 Trả lời
nguyenvandung123
đáp án B nha bạn dịch nghĩa của câu này ra "chiếc máy bay Concord có thể bày xuyên qua Đại Tây Dương mà không cần đổ nhiên liệu và mang 11 tấn hàng hoá" câu này phải dịch là là chiếc máy bay Concord có thể bay qua Đại Tây Dương mà không cần đổ nhiên liệu VÀ CÓ THỂ đem 11 tấn hàng"
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Bảy 2019
Liên kết
The woman……………………..was not very police. A. who I spoke to B. to who I spoke C. who I spoke D. I spoke to whom
2 Thích
2 Trả lời
dream2020
Mình nghĩ à câu A. who I spoke to
Cảm ơn     2
Bình luận
05 Tháng Bảy 2019
Liên kết
kurosakirin1801
The woman nên là câu A cậu nhé ;)
Cảm ơn     2
Bình luận
05 Tháng Bảy 2019
Liên kết
help me: They fulfilled the project ahead schedule because the government helped them. => Due to..........................................
1 Thích
3 Trả lời
nguyenphuonglinh2003
Due to the government's help, they fulfilled the project ahead schedule.
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Sáu 2019
Liên kết
lamymb
Due to the help of the government, they fulfilled the project ahead schedule.
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Sáu 2019
Liên kết
mikhue
Due to the government's help, they fulfilled the project ahead schedule.
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
i'm dying to see her again. cấu trúc gì đây ạ
1 Thích
1 Trả lời
nhkimngan8702
I'm dying to - tức là mình đang rất mong muốn cái gì đó
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Sáu 2019
Liên kết
I am considering ___ your invitation. A: accept B: to accept C:accepting D: accepted
1 Thích
2 Trả lời
thanhhien1306
C: accepting tôi đang xem xét chấp nhận lời mời của bạn cấu trúc (to) consider + V-ing : xem xét .....
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Sáu 2019
Liên kết
nhkimngan8702
consider + V-ing => Chọn C...............................................
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Sáu 2019
Liên kết
they are very happy to have received a(n) ...of 500 dollars from a foreign company A. charity B. donation C. hospital D. organisation
2 Thích
1 Trả lời
hanhan222
B donation: hiến tặng😄😄😄😄😄
Cảm ơn     2
Bình luận
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
question: when he failed to meet us, we........ without him. có các đáp án: A.left B. would leave C. was leaving D. has left câu này e nghĩ đáp án là A do hai vế câu đều diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ nên ta đều dùng thì quá khứ đơn, có đúng không ạ?
Thích
6 Trả lời
JabamiYumeko
câu A đúng rồi bạn we left witchout him
Cảm ơn     1
17 Tháng Sáu 2019
Liên kết
quynhtrang246066
thanks nhé nhưng có thể giải thích cho mình được ko
Cảm ơn    
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
JabamiYumeko
đây là mẫu câu quá khứ đơn bình thường thoi bạn
Cảm ơn    
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
quynhtrang246066
cảm ơn nhé thanks thanks thanks
Cảm ơn    
24 Tháng Sáu 2019
Liên kết
hieusstupid
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Sáu 2019
Liên kết
lemonhihi
A nhé cấu trúc quá khứ đơn đấy b
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Last year, she earned-------her brother .A: Twice as much as...B:Twice as many as
3 Thích
4 Trả lời
duonglamly
A:twice as much as ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     2
Bình luận
05 Tháng Sáu 2019
Liên kết
bichnganmoon2k2
Chọn A Vì “money” là danh từ không đếm được. Hơn nữa đây là so sánh bằng nên ta chọn A. Từ chỉ thứ tự (twice/third/…) + as + much/many +N. Tạm dịch: Năm ngoái cô ấy kiếm tiền nhiều hơn gấp đôi anh trai
Cảm ơn     2
Bình luận
05 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
Chọn A Vì “money” là danh từ không đếm được và so sánh bằng
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Sáu 2019
Liên kết
thanhhien1306
A : twice as much asssssssssssssssss
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Sáu 2019
Liên kết
It seems that the world record for this event is alomost impossible to......
2 Thích
2 Trả lời
buiphuongtien
break.
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết
vuhaidang523
Kỷ lục thì phải bị phá vỡ chứ bạn!"be broken"
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Sáu 2019
Liên kết
các anh chị cho em xin phương pháp học ngữ pháp phần câu trực tiếp gián tiếp với ạ, em học tháng rồi ạ mà vẫn cứ bị sai huhu em đang nản ạ
1 Thích
1 Trả lời
nthanhmai2k3
theo chị thì em đừng nên học thuộc lí thuyết theo kiểu học vẹt mà nên áp dụng làm nhiều bài tập sẽ dễ nhớ và nhớ lâu hơn e nhá
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Cho mình hỏi trong câu gián tiếp mệnh đề since có lùi thì k ạ?
1 Thích
1 Trả lời
nthanhmai2k3
since không lùi ra được từ nào trong loại câu trực tiếp đổi ra gián tiếp nha bạn <3
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Valentine‟s Day, ______ from Roman, is now celebrated all over the world. A. to originate B. originating C. originated D. originate
2 Thích
2 Trả lời
JabamiYumeko
C. originated from Roman............................
Cảm ơn     2
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
nthanhmai2k3
c.originated from roman................................................
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
............at the age of seventy-two, the authorities hold a state funeral for the Veteran. A.On dying B.HAving died C.Dead D. On his death
1 Thích
1 Trả lời
Suineko
A. On dying Vì on+ving là cấu trúc của rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ và đây là nhấn mạnh chết ở tuổi 22
Cảm ơn     1
Bình luận
12 Tháng Sáu 2019
Liên kết
“How do you find Hanoi?” “_________________________” A.I found it last year. B. I got a map from the tourist office. C. It’s a beautiful city. D. Hanoi is the capital of Vietnam Xin thầy cô và các bạn giải đáp giúp. Cảm ơn nhiều.
2 Thích
5 Trả lời
nganyoongibts
dịch: cậu thấy hà nội thế nào? nó là một thành phố đẹp. đáp án: C
Cảm ơn     2
Bình luận
01 Tháng Sáu 2019
Liên kết
pikachu2508
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Cảm ơn     2
Bình luận
01 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
c mới đúng nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
cccccccccc mới đúng nhé bn
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Sáu 2019
Liên kết
bloodmoonk3
Đáp án C nhé................................
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
the story is about a man who... alone on an isolated island A, is living B, lives c, has lived d, had lived câu 2 . we were good friend . we .. each other for a long time A. KNEW B. HAVE KNOWN C.HAD KNOWN D.HAD BEEN KNOWING
1 Thích
1 Trả lời
trinhthuyhang2004
đáp án là 1B 2C nhé bạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close