The job of student lodgings officer _______ a great many visits to landladies.(concerns/ involves/ asks/offers) gthich giup em voi a
1 Thích
1 Trả lời
Tranglt26092002
D.involes nhé.The job of someone/ someone's job involves...: công việc của ai đó bao gồm...
Cảm ơn     3
Bình luận
28 Tháng Năm 2019
Liên kết
She walked to the ______ of the swimming pool and jumped in ( start/ side/ extent/border) giai thich giup em a =))
1 Thích
1 Trả lời
linhchiyh
điền side bạn nhé, extent là phạm vi, start là bắt đầu,border là viền
Cảm ơn     2
Bình luận
28 Tháng Năm 2019
Liên kết
The blind man........ carefully to the other side of the road A. crossed B. passed C. past D. walk
1 Thích
1 Trả lời
huongcute27012002
The blind man crossed carefully ...
Cảm ơn     2
Bình luận
27 Tháng Năm 2019
Liên kết
One ____ of their new house is that it has no garden (pity/dislike/complaint/disavantage) giải thích gúp mình với
1 Thích
1 Trả lời
linhhoangg09
disadvantage: bất lợi, pity: lòng thương xót, dislike: sự không thích, complaint: sự phàn nàn, thay nghĩa của từng từ vào câu -> chọn disadvantage. Nghĩa cả câu: Một bất lợi của ngôi nhà mới của họ là nó không có vườn
Cảm ơn     2
Bình luận
27 Tháng Năm 2019
Liên kết
mk hỏi câu này vs my brother sent me a birthday card chuyển thành It was me who sent a birthday card by my mother em thấy là sai vì nếu bỏ thành phần đi thì me không thể nào làm chủ ngữ được ạ
1 Thích
2 Trả lời
tuantqb15
mik nghĩ là it was my brother who sent me a birthday card chứ nhỉ
Cảm ơn     2
Bình luận
16 Tháng Năm 2019
Liên kết
mynha2002
Bạn có thể chuyển thành: It was a birthday card that my brother sent me hoặc It was my brother that sent me a birthday card nhé bạn
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Năm 2019
Liên kết
Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ 1. She had never been so happy before. Never before………………………………………… 2. I have never heard such nonsense! Never…………………………………………………... 3. I have never seen such a mess in my life. Never in my life………………………………… 4. Our profits have never been higher than they are this year. Never………………………… 5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration. =>Never…………………… 6. I've never come across such a horrifying film. Never……………………………………… 7. I've never been so moved by a Shakespeare production. Never…………………………… 8. I have never seen anyone in my life drink as much as you. Never………………………… 9. I'll never forget you. Never ………………………………………………………………..
Thích
1 Trả lời
buiphuongtien
1. Never before had she been so happy. 2. Never have I heard such nonsense! 3. Never in my life have I seen such a mess. 4. Never have our profits been higher than they are this year. 5. Never before had the film laid on such a sumptuous celebration. 6. Never have I come across such a horrifying film. 7. Never have I been so moved by a Shakespeare production. 8. Never in my life have I seen anyone drink as much as you. 9. Never will I forget you.
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Năm 2019
Liên kết
Giúp mình câu này với, nếu đc thì giải thích cho mình với ạ: Since.....on CD-Rom, most of his songs have become popular among the youth A. publishing B. having published C.published D. are published
1 Thích
2 Trả lời
duonglamly
mình nghĩ là C vì sau since sẽ là qkđ
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Năm 2019
Liên kết
buiphuongtien
Đáp án C nhé. Đây là dạng câu rút gọn chủ ngữ mà ở đây là most of his songs. Dịch : kể từ khi đc phát hành trên CD Rom, nhiều bài hát của ông ta rất nổi tiếng trong giới trẻ. Những bài hát "được" phát hành, ở dạng bị động nên động từ publish chia theo past participle
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Năm 2019
Liên kết
hỏi ngoài lề 1 tí mấy bạn mấy anh chị thi hk 2 làm được hết chứ
Thích
1 Trả lời
tranquynh382003
cũng tàm tạm thôi được cái lên lớp là ok rồi
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Năm 2019
Liên kết
cho em hỏi tại sao em làm bài online toàn là bị lỗi key 0 ạ
Thích
1 Trả lời
tranquynh382003
hay bạn thử xem lại cái unikey thử xem sao hoặc là lẫn lộn Tiếng Việt với Tiếng Anh mình cũng đã từng bị như vậy
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Năm 2019
Liên kết
tìm lỗi sai Beethoven (went through)(A) the adversity of (being deaf)(B) before he became (one of the)(C) greatest composers (of all times) (D)
1 Thích
3 Trả lời
hothithuthao001
A??? Vì mệnh đề trước before chia QKHT. Chắc vậy :>>
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Năm 2019
Liên kết
namsinzo
Câu này A là đúng r . P/s : Beethoven đã phải trải qua cảnh bị điếc trước khi trở thành một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất mọi thời đại
Cảm ơn     1
Bình luận
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
tranquynh382003
Đáp án là: A->had gone through
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Năm 2019
Liên kết
sao f-moon không còn môn học khác nữa nhỉ, nếu có sẽ tiện lợi mà, cho đến bây h mới chỉ có 5 môn
1 Thích
3 Trả lời
phamtranquocviet
hỏi thiệt có ai bt tại sao 0 ạ..........................................................
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Năm 2019
Liên kết
tranphuong2002
trên moon dạy bao nhiêu môn thì F-Moon có bấy nhiêu môn thôi đó bạn, ai cũng tập trung thi khối cả mà , muốn hỏi môn khác lên diễn đàn ý bạn ,mà cũng ko quan trọng đâu
Cảm ơn     1
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
phamtranquocviet
dạ em cám ơn chị nhiều :))................................
Cảm ơn    
13 Tháng Năm 2019
Liên kết
viết đoạn văn về tiếng anh khoảng 70-80 câu về lợi ích của việc học âm nhạc ở trường học
Thích
2 Trả lời
tranphuong2002
bạn ơi ,mấy cái này lên goole dịch nếu bạn ko biết viết nhá , ở đây khó có người giúp bạn đc
Cảm ơn     1
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
phamtranquocviet
dạ em cám ơn chị ạ...................
Cảm ơn    
13 Tháng Năm 2019
Liên kết
moon ơi tại sao phần đề thi thử chỉ có nhiều đề môn toán, hóa, sử mà môn anh và lý lại ít như vậy ạ.Đặc biệt môn anh thì không có đề của các trường năm nay ạ
1 Thích
1 Trả lời
tranphuong2002
Vì tính cập nhật và số lượng người học thôi bạn ơi
Cảm ơn     1
Bình luận
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
1. Life is not easy for(a/an/the/x) unemployed. 2. A video lab is (a/an/the/x) useful means for language learners, 3.As i was walking along the street, i saw ..... $10 note on the pavement. 4. i spent ..... next three hours talking and drinking....coffee. After that, i forgot the appointment by....few minutes and had five-mile walk back home. 5. i had ... headache after i came home from ... school. 6. save.... water. 7.... fire exit.
Thích
4 Trả lời
Fightting279
please tra loi giup em voi a?
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Ba 2019
Liên kết
sondodo
1 the cấu trúc the + adj = N lớp người
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Năm 2019
Liên kết
sondodo
4 x-x-a 5 a-x mình nghĩ vậy bạn ạ
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Năm 2019
Liên kết
zdthm123
1. (The) unemployed 2. (a) useful means 3. (X) $10 note 4. (The) next three hours - (X) coffee - (a) few minute 5. (a) headache 6. (X) water 7. (a) fire exit : lối thoát hỏa hoạn, nó là 1 noun và chưa xác định nó là lối thoát nào, chỉ nói khơi khơi là lối thoát hỏa hoạn nên có mạo từ là "a" P/s: Chúc bạn học tốt :D
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
I'm sorry to bother you, but you did say to call whether I was worried. A. to bother B. did say (tại sao là did say) C. to call D. whether tìm lỗi sai. giải thích giúp mình vs.
Thích
2 Trả lời
Roseleaf32
Did say là dùng để nhấn mạnh bạn và đang ở thì quá khứ nhé. Vd: câu I love this cake => để nhấn mạnh rằng bạn thực sự thích cái bánh đó thì ->I do love this cake Đáp án D. whether => if
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Tám 2018
Liên kết
sondodo
theo mình , ngta đôi khi dùng trợ Đọng từ + Vbare thay thế cho động từ chính trong câu => để nhấn mạnh VD she does like coffee. VD he did eat a chôc cake this morning
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Năm 2019
Liên kết
Close