Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A( - 2; - 1); B(1; - 1); C(-2;5) , đường phân giác ngoài góc A cắt đường thẳng BC tại D. khẳng định nào sau đậy đúng A. Sabc=Sabd B. SabcSabd D. Sabc=18
Thích
0 Trả lời
Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A( - 2; - 1); B(1; - 1); C(-2;5) , đường phân giác ngoài góc A cắt đường thẳng BC tại D. khẳng định nào sau đậy đúng A. Sabc=Sabd B. SabcSabd D. Sabc=18
Thích
0 Trả lời
mng cho mình hỏi ở phần hàm số liên tục hệ quả 2 nói về việc f(a).f(b) >0 thì f(x) không đổi dấu trên [a,b] thế hàm parabol như này thì sao ạ
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
tui nhớ là làm j có hệ quả nào như thế đâu nhỉ
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Hai 2020
Liên kết
Cho hình chóp .S ABC. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA và BC , P là điểm trên cạnh AB sao cho AP=1/3 AB. Gọi Qlà giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP) . Tính SQ/SC mọi người giải chi tiết hộ mình với
Thích
0 Trả lời
Cho hình chóp .S ABC. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA và BC , P là điểm trên cạnh AB sao cho AP=1/3 AB. Gọi Qlà giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP) . Tính SQ/SC mọi người giải chi tiết hộ mình với
Thích
0 Trả lời
limx→1+ (√(x+n).√(x+m )-2)/√(x-1)=1 .Tìm m và n
Thích
0 Trả lời
Limx->0(√(1+4x) .∛(1+6x ).∜(1+8x)-1)/x Giúp mình với :((((
Thích
0 Trả lời
các b làm ơn giải chi tiết hộ mình câu 44 và câu 46 với ạ
Thích
1 Trả lời
huyhoan02
câu 46 mik ra là D cứ cô lập m là ra
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Hai 2020
Liên kết
Cho tam giác ABC, biết a = 6. b = 4√2, c = 2. Gọi M là điểm thỏa mãn: . Tính độ dài AM
Thích
1 Trả lời
duonghh4
thỏa mãn gì vậy bạn, nói rõ hơn được không
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Hai 2020
Liên kết
cho hình chóp sa cd đáy là hcn tâm o có sa=sb=sc=sd E trung điểm ab CM so vuông góc bc
Thích
0 Trả lời
Mọi người giúp em với ạ!!! Thầy cho bài căng quá -_-
Thích
0 Trả lời
giúp e câu này với ạ. e cảm ơn nhiều ạ Gọi I là điểm bất kì trong đường tròn (O;R). CD là dây cung của (O) qua I. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn (O) tại I ta lấy điểm S với OS=R. Gọi E là điểm đối tâm của D trên đường tròn (O). CM rằng tam giác SDE vuông tại S
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
E là điểm đối tâm của D nên OE=OD=R(O là trung điểm cua DE) . Trên đường thẳng qua I vuông góc với mp chứa tâm O 1 đoạn OS=R. Từ những điểm C,D,E,S ta có thể tạo ra mặt cầu tâm O => Mặt phẳng nào đi qua tâm O sẽ cắt mặt cầu thành hình tròn. Nên ta có mp2 đi qua O,S,D, E( S,D,E thuộc đường tròn), mà DE là đường kính của hình tròn đó và OS Là bán kính không thuộc DE => SDE là tam giác vuông tại S (MIK SUY LUẬN NHƯ VẬY ĐÓ, SAI ĐỪNG GẠCH ĐÁ MIK NHA)
Cảm ơn     2
Bình luận
17 Tháng Hai 2020
Liên kết
Giá trị của lim a^n/n! bằng? -------------------------------------------------------------------------
1 Thích
0 Trả lời
Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Thích
0 Trả lời
Giup minh bai nay voi a -------------------------------------------------------------------------------
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
kết quả là u1500=5+3.1499=4502
Cảm ơn     2
Bình luận
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close