các b làm ơn giải chi tiết hộ mình câu 44 và câu 46 với ạ
Thích
1 Trả lời
huyhoan02
câu 46 mik ra là D cứ cô lập m là ra
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Hai 2020
Liên kết
Cho tam giác ABC, biết a = 6. b = 4√2, c = 2. Gọi M là điểm thỏa mãn: . Tính độ dài AM
Thích
1 Trả lời
duonghh4
thỏa mãn gì vậy bạn, nói rõ hơn được không
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Hai 2020
Liên kết
cho hình chóp sa cd đáy là hcn tâm o có sa=sb=sc=sd E trung điểm ab CM so vuông góc bc
Thích
0 Trả lời
Mọi người giúp em với ạ!!! Thầy cho bài căng quá -_-
Thích
0 Trả lời
giúp e câu này với ạ. e cảm ơn nhiều ạ Gọi I là điểm bất kì trong đường tròn (O;R). CD là dây cung của (O) qua I. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn (O) tại I ta lấy điểm S với OS=R. Gọi E là điểm đối tâm của D trên đường tròn (O). CM rằng tam giác SDE vuông tại S
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
E là điểm đối tâm của D nên OE=OD=R(O là trung điểm cua DE) . Trên đường thẳng qua I vuông góc với mp chứa tâm O 1 đoạn OS=R. Từ những điểm C,D,E,S ta có thể tạo ra mặt cầu tâm O => Mặt phẳng nào đi qua tâm O sẽ cắt mặt cầu thành hình tròn. Nên ta có mp2 đi qua O,S,D, E( S,D,E thuộc đường tròn), mà DE là đường kính của hình tròn đó và OS Là bán kính không thuộc DE => SDE là tam giác vuông tại S (MIK SUY LUẬN NHƯ VẬY ĐÓ, SAI ĐỪNG GẠCH ĐÁ MIK NHA)
Cảm ơn     2
Bình luận
17 Tháng Hai 2020
Liên kết
Giá trị của lim a^n/n! bằng? -------------------------------------------------------------------------
1 Thích
0 Trả lời
Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Thích
0 Trả lời
Giup minh bai nay voi a -------------------------------------------------------------------------------
1 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
kết quả là u1500=5+3.1499=4502
Cảm ơn     2
Bình luận
14 Tháng Hai 2020
Liên kết
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật. AD=2AB = 2a. O là giao điểm của AC và BD. SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SO = a/2 . Gọi M là trung điểm của BC. Tính góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAD)
Thích
0 Trả lời
Mn giải hộ mình bài 1 câu 10 vs ạ
Thích
2 Trả lời
phuong7802
lấy bậc cao nhât của tử chia bậc cao nhất của mẫu ra 1 nhé
Cảm ơn    
10 Tháng Hai 2020
Liên kết
nma10
còn cái x đến cộng, trừ vô cực là sao b
Cảm ơn    
11 Tháng Hai 2020
Liên kết
lim x->-vô cực (can(x^2+x))-(can(2x^2-1)
Thích
0 Trả lời
kết quả của lim*3^n- 4*n^2-1-3/3*2+4^n bằng
Thích
1 Trả lời
huyhoan02
viết lại cái đề coi ,không hiểu luôn.........
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Hai 2020
Liên kết
Trong một hộp kín đựng 100 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 tới 100. Lấy ngẫu nhiên ba tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất lấy được 3 tấm thẻ mà số ghi trên 3 tấm thẻ đó lập thành : a) Một cấp số cộng ? b) Một cấp số nhân ?
Thích
0 Trả lời
cho hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn f(x)^3 + f(x) = x với mọi x thuộc R. Tính I= ∫_0^2▒f(x)dx
Thích
2 Trả lời
luongtheblues
bạn đặt y=f(x) rồi tính >> y^3+Y=x >tính dx=3y^2+1dy>đổi cận .>.cho vào tích phân là xong
Cảm ơn     1
09 Tháng Hai 2020
Liên kết
llvllrtom2002
thank you quên ko đổi cận ;p hihi
Cảm ơn    
09 Tháng Hai 2020
Liên kết
Tích phân ( giúp mình với !!! )
Thích
3 Trả lời
non4m382
Câu 1 ra m=1, n= -5 và p=5 nên S= 4(m+n+p)=4 Tiếc quá không hỗ trợ up ảnh trả lời
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Hai 2020
Liên kết
non4m382
Câu 2 ra a= 14, b=-1 nên T=a+b=13
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Hai 2020
Liên kết
non4m382
Câu 3 ra a=25, b=8, c=6 nên S=a+b+c= 39
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close