Giúp e với ạ:Cho tứ diện SABC. Trên 2 cạnh SA và BC lấy 2 điểm M, N sao cho SM /SA = BN/BC = 3/4. Qua N kẻ NP // CA. Chứng minh MN// SB
Thích
1 Trả lời
lamymb
giúp e với ạ e cần gấp lắm!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Mười 2019
Liên kết
cho các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau?
1 Thích
2 Trả lời
dung2k3dl
48sôssssssssssssssssssssssssssssssssss
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
lananh0712
gọi 4 chữ số là abcd Ta có: d có 2 cách chọn ; c có 4 cách chọn ; b có 3 cách chọn ; a có 2 cách chọn ==> 2.4.3.2=48
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
cos2x*( √3 + tanx) = √2 - tanx
Thích
0 Trả lời
tìm gtln gtnn của y=7-2cos(x+pi/4) giúp e với ạ
Thích
1 Trả lời
cuteo113
GTNN 7-2cos(u)= 5, GTLN 7-2cos(u)=9
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
Đường thẳng d:x/a +y/b=1 với a và b khác 0 đi qua điểm M(-1;6) và tạo với trục Ox Oy 1 tam giác có diện tích là 4 và tính S=a+2b
Thích
0 Trả lời
Hình chóp ABCD đáy là hình thang đáy lớn AB Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC,SA.a)Xđ (SAD)giao(SBD)?b)CMR:MN song song (ABCD)?c)Xđ thiết diện hình chóp bị cắt bởi (ABM)?
Thích
0 Trả lời
Các bạn giải giúp mình 4 câu này với. Mình cảm ơn nhiều lắm
Thích
4 Trả lời
dung2k3dl
câu 4 : 15≤ X≤35 nên các pt của a tm là 15,16,17...,34,35
Cảm ơn     2
Bình luận
20 Tháng Chín 2019
Liên kết
dung2k3dl
câu 4 : (x+4)^2-6√(x^3+3x) =13 ==> x= 3 ; 1 ; 0,18975 ; 15,81
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Chín 2019
Liên kết
dung2k3dl
câu 3 b hình như là m=3 ......................................
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Chín 2019
Liên kết
dung2k3dl
câu 2 b hình như là -4≤m<-1 ..................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Chín 2019
Liên kết
cho tứ diện abcd có tất cả cạnh =4a.. g là trọng tâm tam giác bcd....tính s thiết diện của tứ diện cắt bởi (@) vơi(@) đi qua g và // với (abd) giải chi tiết hộ e với ạ
Thích
0 Trả lời
mng cho e hỏi làm thế nào mới đúng ạ ?
1 Thích
2 Trả lời
anhthu2104
bạn ơi theo mk nghĩ là cách 1 đó bạn Bạn thay x+ k*pi ( vì sin(2*x) khác không => x khác k*pi) thì vẫn có nghiệm bạn à
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Chín 2019
Liên kết
anhthu2104
Bạn ơi cái này khi tan(x) tồn tại thì 1/ cot(x) cx tồn atij bạn nhé
Cảm ơn     2
Bình luận
20 Tháng Chín 2019
Liên kết
Cho tứ diện ABCD. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên BD lấy điểm K sao cho BK=2DK. a) Tìm E là giao của CD với (IJK); chứng minh DE = 2DC. b) Tìm F là giao của AD với (IJK); chứng minh FA=2FD. c) chứng minh FK = IJ. d) M thuộc AB, N thuộc CD. Tìm giao điểm của MN với (IJK)
Thích
0 Trả lời
tìm hệ số của số hạng chứa x^2019 trong khai triển (x+2)^2019.(x^2+x+4)
Thích
0 Trả lời
Giúp e với ạ Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng mp. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của SA và AB. Trên SC lấy điểm K sao cho CK = 3SK. Tìm giao tuyến của BC và (IHK)
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
xét (abc) và (ihk)có h là điểm chung vì i trung điểm của sa ; ck=3sk =>ik giao ac tại điểm m , nối mh cắt bc tại n => n là giao điểm của bc và (ikh)
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Chín 2019
Liên kết
Giải phương trình √2.sin^3(x + pi/4) = 2 sinx
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
bạn phá sin^3-->3sin - sin3 rồi sau đó sử dụng công thức cộng rồi tính tiếp
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Chín 2019
Liên kết
Giải phương trình Sin^4x + cos^4x = 7/8 cot(x+pi/3).cot(pi/6-x)
Thích
0 Trả lời
tính giới hạn sau *lim 1/x(căn(1+x)/căn(1-x)) ;x--->0
Thích
0 Trả lời
Close