giúp e vs ạ
1 Thích
2 Trả lời
phamtranquocviet
bị mất một phần nên không trả lời dc
Cảm ơn     1
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Huyentrinha3
bạn ấn vào ảnh là hiện ra tất cả đấy
Cảm ơn     1
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
tìm tập xác định của hàm số sau: y= cănx/(sinpi x)
1 Thích
4 Trả lời
lenam10a2
trả lời cho e vs
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Huyentrinha3
đk của căn x là x>=0,điều kiện của sin (pix) là phải khác 0 => x#0.gộp 2 ý lại là điều kiện là x>0.
Cảm ơn     2
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
lenam10a2
sao sinpix chỉ cần lớn hơn 0 ạ
Cảm ơn     1
29 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Huyentrinha3
sinpix cần khác 0 thôi nhé.k cần lớn hơn 0
Cảm ơn     2
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
bài toán tổ hợp xác suất nâng cao thì mua sách j hay vậy ạ?
2 Thích
2 Trả lời
phamtranquocviet
Chinh Phục Bài Tập Tổ Hợp - Xác Suất - Nguyễn Quang Sơn, Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Chuyên Đề Toán Rời Rạc Và Tổ Hợp - Nguyễn Đình Thành Công, Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề - Tổ Hợp Xác Suất - Thuộc sản phẩm Sách Tham Khảo OEM
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
phamtranquocviet
hoặc là cx có thể kiếm thêm nhiểu tài liệu trên mạng nha
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Trong mp(P) cho tam giác OAB với OA=OB, AB=2a, đường cao OH=h. Trên đường thẳng (d) vuông góc với (P) tại O lấy điểm M với OM=x. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên MB và OB; N là giao điểm của đường thẳng EF và (d). Tìm vị trí của M thuộc (d) sao cho tứ diện MNAB có thể tích nhỏ nhất và tính thể tích nhỏ nhất đó ?
1 Thích
0 Trả lời
Có 2 hộp bi A và B đựng các viên bi. Hộp A có 8 viên xanh 3 viên đỏ, hộp B có 4 viên xanh 11 viên đỏ. Giả sử xác suất chọn được ở mỗi hộp là như nhau. Một người chọn ngẫu nhiên ra 1 viên. Tính xác suất để người đó chọn ra 1 viên xanh
2 Thích
0 Trả lời
giải pt: tan(x-pi/4)sin(3x+pi) = - sin(3x+pi/2) câu 5
Thích
2 Trả lời
0788060978
bạn tách hết ra theo các công thức
Cảm ơn     2
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
0788060978
sin(a+b)=sinacosb+sinbcosa rồi rút gọn hết đi sẽ ra được tan(x-45)=-tan3x rồi làm như bình thường thôi :)
Cảm ơn     2
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
giải PTLG Cos(pi/3 -2x)+2Cosx=-1/2
1 Thích
1 Trả lời
0788060978
dùng CT cos thì cos cos sin sin nhé, sau đó chuyển 1/2 sang bên kết hợp với 1/2cos2x rồi đặt thừa số chung cosx là ra nhé :)
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Mọi người giúp em làm bài toán này với ạ. Em cám ơn!!! =333
2 Thích
0 Trả lời
VẼ HÌNH NHA Câu 1. Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. P thuộc BD sao cho PB = 2PD. Tìm giao điểm của AC và (MNP); BD và (MNP) Câu 2. cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SB,AD G là trọng tâm tam giác SAD. tìm giao điểm a, GM và ABCD b, AD và OMG c, SA và OMG
1 Thích
2 Trả lời
Huyentrinha3
câu 1a: AC//MN nên AC // (MNP) => AC ko có điểm chung vs (MNP) ; câu 1b: giao điểm của BD và (MNP) chính là điểm P
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Huyentrinha3
câu 2a: giao điểm của GM và (ABCD) là giao điểm của GM và BN
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
giải pt cos(3x -60^0) + cosx = 0
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bài này bạn sử dụng công thức cos(A) + cos(B) = 2.cos((A+B)/2) .cos((A-B)/2) sẽ ra dạng phương trình tích rồi giải luôn nhé!
Cảm ơn     2
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
cho tam giác abc có AB=4 AC=4 can 3, cos (B+C)=-(can 3) tren 2. tinh do dai canh BC
2 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
tính đc góc A rồi áp dụng đinh lí cos
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại A,D . gọi I là trung điểm AB . biết AD=DC=AB/2 =a các mặt phẳng SAB SCI SAC cùng tạo với mặt phẳng ABCD một góc 60 độ . tính thể tính SABCD
1 Thích
0 Trả lời
Cho hình chóp SABC có AB =5 AC =7 BC =8 . các mặt bên tạo với đáy ( ABC) một góc 30 . tính SABC
1 Thích
0 Trả lời
Từ 3 chữ số 2, 3, 4 có thể tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có mặt đủ 3 chữ số trên?
1 Thích
1 Trả lời
jinfinn
th1: số tự nhiên gồm 2,3,4 và 2 chữ số giống nhau vd như 2,3,4,2,2 ta có 3.5!/3!. th2: số tự nhiên gồm 2,3,4 và 2 chữ số khác nhau bất kì trong 2,3,4 ta có 3C2.5!. Tổng cộng có 420 số.
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Cho hình chóp S.ABC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC, BC, P thuộc SA sao cho AP=1/3 SA. Xác định giao tuyến của mp (MNP) với các mặt của hình chóp
1 Thích
1 Trả lời
glenkss
vẽ hình ra ta thấy MN//BC xét mp (ABC) và mp(MNP) có P chung và BC//MN =>giao tuyến của 2mp là đt đi qua P và //với MN và BC. giao tuyến vừa tìm được ở trên cắt AB tại Q => Thiết diện => các giao tuyến là MN,PM,NQ,PQ
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Bảy 2019
Liên kết
Close