cho tứ diện abcd có tất cả cạnh =4a.. g là trọng tâm tam giác bcd....tính s thiết diện của tứ diện cắt bởi (@) vơi(@) đi qua g và // với (abd) giải chi tiết hộ e với ạ
Thích
0 Trả lời
mng cho e hỏi làm thế nào mới đúng ạ ?
1 Thích
2 Trả lời
anhthu2104
bạn ơi theo mk nghĩ là cách 1 đó bạn Bạn thay x+ k*pi ( vì sin(2*x) khác không => x khác k*pi) thì vẫn có nghiệm bạn à
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Chín 2019
Liên kết
anhthu2104
Bạn ơi cái này khi tan(x) tồn tại thì 1/ cot(x) cx tồn atij bạn nhé
Cảm ơn     2
Bình luận
20 Tháng Chín 2019
Liên kết
Cho tứ diện ABCD. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên BD lấy điểm K sao cho BK=2DK. a) Tìm E là giao của CD với (IJK); chứng minh DE = 2DC. b) Tìm F là giao của AD với (IJK); chứng minh FA=2FD. c) chứng minh FK = IJ. d) M thuộc AB, N thuộc CD. Tìm giao điểm của MN với (IJK)
Thích
0 Trả lời
tìm hệ số của số hạng chứa x^2019 trong khai triển (x+2)^2019.(x^2+x+4)
Thích
0 Trả lời
Giúp e với ạ Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng mp. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của SA và AB. Trên SC lấy điểm K sao cho CK = 3SK. Tìm giao tuyến của BC và (IHK)
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
xét (abc) và (ihk)có h là điểm chung vì i trung điểm của sa ; ck=3sk =>ik giao ac tại điểm m , nối mh cắt bc tại n => n là giao điểm của bc và (ikh)
Cảm ơn     1
Bình luận
17 Tháng Chín 2019
Liên kết
Giải phương trình √2.sin^3(x + pi/4) = 2 sinx
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
bạn phá sin^3-->3sin - sin3 rồi sau đó sử dụng công thức cộng rồi tính tiếp
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Chín 2019
Liên kết
Giải phương trình Sin^4x + cos^4x = 7/8 cot(x+pi/3).cot(pi/6-x)
Thích
0 Trả lời
tính giới hạn sau *lim 1/x(căn(1+x)/căn(1-x)) ;x--->0
Thích
0 Trả lời
xét khai triển (x-1+x^2-x^3)^6 thành đa thức P(x)= a0+a1x+a2x2+...+a18(x)^18. Tìm hệ số A9
Thích
0 Trả lời
giúp mình với. Toán lớp 12. Chương 1 ạ giải chi tiết giúp mình nha
Thích
0 Trả lời
Giải Phương trình : 8(sin^6x + cos^6x)/sin2x = tan^2x + cot^2x
Thích
0 Trả lời
Đọc tiếp... cho n điểm : A1;A2;....;An,(n>3). trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng , cứ qua 2 điểm sẽ đc 1 đường thẳng. a) kể tên các đường thẳng trên hình nếu n=5 b) tính số đường thẳng nếu n=20 c) tính số đường Đọc tiếp... cho n điểm : A1;A2;....;An,(n>3). trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng , cứ qua 2 điểm sẽ đc 1 đường thẳng. a) kể tên các đường thẳng trên hình nếu n=5 b) tính số đường thẳng nếu n=20 c) tính số đường thẳng theo n; d)tính n biết số đường thẳn kẻ được 210
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
lam on giup minh voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Chín 2019
Liên kết
Cho em xin câu trả lời gấp ạ! Giải phương trình sau: căn (2-x)^5 + (2*x mũ 2 -x -10)* căn(2-x) = căn(3*x mũ 2 -6x-5)
Thích
0 Trả lời
trong mặt phẳng a, cho hình bình hành ABCD tâm O, S là 1 điểm không thuộc a. M,N lần lượt là trung điểm của SB và SD, P là 1 điểm trên SC và SP>PC. tìm giao tuyến của (MNP) với (SAB);(SAC)
1 Thích
0 Trả lời
Giuppp mikkkkkkkk Help meeeeeeeeeeeeeeeeeee
Thích
5 Trả lời
pikachu2508
Câu 2 nha các bạn nếu được câu 3 thì càng tốt
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Tám 2019
Liên kết
ThuKhoaYHB
2.a 13C5/52C5; 2.b 26C5/52C5; 2.c 13C5/52C5; 2.d (4C1*48C4)/52C5;
Cảm ơn     2
Bình luận
29 Tháng Tám 2019
Liên kết
ThuKhoaYHB
3. Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 = 8 số => Đáp án : 1/8.
Cảm ơn     2
Bình luận
29 Tháng Tám 2019
Liên kết
pikachu2508
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Chín 2019
Liên kết
pikachu2508
cau 4 cac ban oi mik nghi nat oc ma ko ra
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Chín 2019
Liên kết
Close