Bài 1: Giữa hai bến sông A và B có 2 tàu chuyển thư chạy thẳng đều. Khi gặp nhau thì chuyển thư cho nhau và mỗi tàu trở lại bến xuất phát. Biết nước chảy từ A đến B thì tàu đi từ A cả đi lẫn về mất 3h, tàu đi từ B cả đi lẫn về mất 1h30'. Để thời gian cả 2 tàu cả đi lẫn về bằng nhau thì tàu từ A xuất phát muộn hơn B bao lâu? Biết vận tốc 2 tàu như nhau và nước sông chảy đều
1 Thích
2 Trả lời
huyendieu002
.........................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
huyendieu002
help me ..................................
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Chín 2019
Liên kết
Close