Cá thể mang kiểu Aa De/de gen tối đa cho bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen ?
Thích
2 Trả lời
duclong2709
ko có thì 4 ạ
Cảm ơn     1
Bình luận
23 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Dauxanh102201
Aa khi giảm phân cho 2 loại giao tử, De/de khi giảm phân không HVG cho 2 loại giao tử, vậy có tối đa 2.2 = 4 loại giao tử được tạo ra.
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tư 2019
Liên kết
AAaa x Aaaa có mấy KG và mấy KH?
Thích
1 Trả lời
huynhhauhd
số loại kiểu gen = tích số loại giao tử của bố và mẹ - 1 AAaa=> AA,Aa,aa; Aaaa=> Aa,aa => số loại KG= 3 x 2 - 1 = 5 Số loại KH= 2 vì 2 bên đều tạo aa=> A- và aaaa:))
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Chín 2018
Liên kết
Một loài thực vật lưỡng bội, anlen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen này nằm trên NST thường. Giao phấn cây thân cao với cây thân thấp thu được F1 gồm 50% cây cao, 50% cây thấp. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, trong các cây cao ở F2 có, số cây có KG dị hợp tử chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?
Thích
3 Trả lời
huynhhauhd
P Aa x aa F1 Aa aa F1 0,5Aa 0,5aa GPNN nên tính tần số alen A=0+0,5/2=0,25; a=0,75 F2 0,0625AA 0,375Aa 0,5625aa Aa/AA+Aa=0,375/1-0,5625=6/7
Cảm ơn    
24 Tháng Bảy 2018
Liên kết
minhhoang101101
giải thích giùm mình chỗ Aa/AA+Aa=6/7
Cảm ơn    
25 Tháng Tám 2018
Liên kết
Củ khoai tây là biến dạng của bộ phận nào?
1 Thích
5 Trả lời
dachop_tiendu
thân nhé đệ :3
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Bảy 2018
Liên kết
ChuyenDiLamMuon
chỉ 1 lần thôi cho nước mắt thôi được khẽ rơi cho con tim này thôi dã dời qua đêm nay rồi khẽ khác thôi
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Bảy 2018
Liên kết
AlivePool99
lá =))
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Bảy 2018
Liên kết
TaiKhoan166
rễ :trollface: :trollface:
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Bảy 2018
Liên kết
tiramisu1234
Rễ-.-
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Close