một ô tô chuyển động trên đường thẳng,bắt đầu khởi hành nhanh dần đều vs gia tốc a=5m/s^2,sau đó chuyển động thẳng nhanh dần đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều vs gia tốc a3=-5m/s^2 cho đến khi dừng lại.thời gianô tô chuyển động là 25s.tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 20m/s.trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ô tô đạt vận tốclà
1 Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bài này bạn làm như sau: +)Gia đoạn chuyển độngt thẳng đều: vận tốc: v= Vđ quãng đường đi được: S2= Vđ.t2 +)Giai đoạn chuyển động nhanh dần đều: v= 5t Cuối giai đoạn: Vđ= 5.t1 quãng đường đi được: S1= (5.t1)^2/10 +)Gia đoạn chuyển động chậm dần đều: v''= Vđ-5t'' Khi dừng: v=0 => t3= Vđ/5 = t1 Quãng đường đi được: S3= (5.t1)^2/10 S= S1 + S2 + S3 = (5t1)^2/5 +5t1.t2 = 5.t1^2 + 5.t1.t2 Vtb= S/t = (5.t1^2 + 5t1.t2)/25 = 20 => 5.t1^2 + 5t1.t2 = 500 t= t1 + t2 + t3 = 2t1 + t2 = 25 => 5.t1^2 + 5t1.(25-2.t1)/2 = 500 =>t1= 8 Vđ= 5t1= 40 m/s :)
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Chín 2018
Liên kết
dung dịch naoh có ph 12.Pha loãng dung dịch này bằng nước để thu được dung dịch có PH bằng 10.Tỉ lệ V NaOH/H20
Thích
3 Trả lời
congatri
10^{-2} . V1 = (V1+V2).10^{-4} vs V1 là lúc NaOH , V2 nước
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
ThuyLinh779
ph = 12 suy ra CM OH- = 0,01 M để ph = 10 thì CM oH- =10 mũ -4 lập pt bảo toàn koois lg chất tan để tìm tỉ lệ
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2018
Liên kết
codelyoko
Bạn có thể tham khảo cách giải sau: - Lấy 1 lít dd NaOH pH = 12 -> [OH-] = 0,01M -> nOH- = 0,01 - Để thu được dung dịch NaOH pH = 10 cần V lít H2O -> [OH-] = 0,01/(1 + V) = 10^(-4) -> V = 99 -> V(dd NaOH)/V(H2O) = 1/99 - Một cách tổng quát khi pha loãng NaOH cần V(H2O) = (10^(pH1 - pH2) - 1).V(dd NaOH), nếu không muốn nhớ công thức thì lấy 1 lít dd NaOH ban đầu rồi sau khi tính sau sẽ đưa về giá trị V tương ứng trong đề bài
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Tám 2018
Liên kết
Có 1 tb sinh tinh có kiểu gen AaBbDDEe giảm phân bình thường hình thành giao tử.Loại tinh trùng có kiểu gen AbDe có thể tạo ra với xác suất
Thích
1 Trả lời
kuhaza
theo mk thì là 1/4
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Tám 2018
Liên kết
Một hỗn hợp Na,Al,Fe Nếu cho hỗn hợp tác dụng với nước dư thì thu được V lít khí Nếu cho hỗn hợp tác dụng với NaOH dư thì thu được 7/4 V lít khí Nếu cho hỗn hợp tác dụng với HCl dư thì được 9/4 V lít khí a/ Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp b/ Nếu giữ nguyên lượng Al còn thay Al và Fe bằng 1 kim loại hóa trị II với lượng bằng 1/2 tổng khối lượng của Na và Fe rồi cho tác dụng với HCl dư thì vẫn thu được 9/4 V lít khí (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ, áp suất). Xác định tên kim loại hóa trị II ***GIẢI THEO CÁCH TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT***
Thích
6 Trả lời
2001mooner
t gọi 3 lần nếu kia là 3 thí nghiệm nhé nhận thấy ở TN2 cho nH2 > TN1 => nAl>nNa NaOH+H2O=>NaOH+1/2H2 Al+NaOH+H2O=>NaAlO2+3/2H2 Na+HCl=>NaCl+1/2H2 Al+3HCl=>AlCl3+3/2H2 Fe+2HCl=>FeCl2+1/2H2 gọi mol Na , Al ,Fe lần lượt là x,y,z . Giả sử V=22.4 0.5x+1.5x=1 0.5x+1.5y=7/4 0.5x+1.5y+z=9/4 =>x=z=0.5 y=1 => %m mỗi chất câu b, ra Mg, h t bận xíu bn cố gắng tự giải ko ra thì nói lại t
Cảm ơn    
Bình luận
30 Tháng Bảy 2018
Liên kết
duongluffy
phần a mk ko cần nhưng phần b cần giải kĩ
Cảm ơn    
Bình luận
30 Tháng Bảy 2018
Liên kết
codelyoko
đề bài phần b gõ đúng chưa vậy bạn
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
2001mooner
bn ơi bn vẫn chưa ra à thế này nhé nếu bn dùng lại số liệu phần a thì tìm ra M của kl lẻ ( cái này chắc bn tự tìm đk ha ) t ko dùng lại số liệu của a đặt nNa=x nFe=y KL cần tìm là M nhận thấy lượng H2 thoát ra ko đổi (=9/4V đó ) nên BTe có nNa+2nFe=2nM <=> x+2y=(23x+56y)/M <=> M=(23x+56y)/(x+2y)=23+10y/(x+2y) có 2y23
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
2001mooner
tiếp chỗ kia nhé có 2y 23 M là Mg
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
2001mooner
thôi bn tự đọc hiểu nhé t gõ cứ bị lỗi hoài :sob: :sob::sob:
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75%, toàn bộ khí CO₂ thoát ra được dẫn vào dung dịch NaOH, kết thúc phản ứng thu được 0,4 mol hỗn hợp muối. Tìm giá trị của m.
Thích
1 Trả lời
codelyoko
2 muối là Na2CO3 và NaHCO3 đều có 1C -> nCO2 = nmuoi = 0,4 1Glu -> 2CO2 -> m = 0,4.180/(2.75%) = 48 (g)
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
con lắc là xo có độ cứng K = 200 N/m,vật nặng khối lượng m=200g , dao động điều hòa với biên độ 5 cm.Lấy pi^2 =10.Chọn mốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên dương .Quãng đường vật đi được trong thời gian 1/30s đầu là bao nhiêu?
1 Thích
3 Trả lời
luanle912
> tính ô mê ga đc 10pi delta phi = delta t * ô mê ga = 1/30 * 10pi= pi/3 vẽ đường tròn thấy quãng đường là A/2 = 2,5 cm
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2018
Liên kết
duongluffy
giải thích ko dùng đường tròn đc ko ạ
Cảm ơn     1
Bình luận
29 Tháng Bảy 2018
Liên kết
hiephiephiep1312
tính W=10pi. suy ra T=0,2s. suy ra đenta t=1/30s=T/6. biểu thức của x=5cos(10pi.t) thay t=1/30s vào thì x=2,5. tại t=0 thì x=5cm, tại t=1/30 thì x=2,5cm suy ra quãng đường đi được là 2,5cm. do vật chưa đổi chiều chuyển động
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
Cho tam giác ABC và M,N là các điểm đc xác định bởi hệ thức vecto BM=vectoBC-2vectoAB và vectoCN=x vectoAC-vectoBC.Để 3 điểm A,M,N thẳng hàng thì x bằng bao nhiêu ?
Thích
0 Trả lời
Close