Khi cho a gam Fe vào 400ml dung dịch HCl , sau phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào trong 400ml dung dịch HCl thì sau phản ứng kết thúc thu được 896 ml khí H2 (đktc) và cô cạn dung dịch thì thu 6,68 gam chất rắn Y. Tính a,b và nồng độ mol của dung dịch HCl (Giả sử Mg không phản ứng với H20 và khi phản ứng với axit Mg phản ứng trước hết với axit mới đến Fe. Cho biết phản ứng đều xấy ra hoàn toàn) Mọi người làm rõ ra từng chút giúp em vs ạ
3 Thích
4 Trả lời
minhanh6303
thí nghiệm 1 : Cho ag Fe + 400ml dd HCL, đun cạn có 6.2g chất rắn. Nếu chất rắn chỉ có FeCl2 thì số mol H2 là: Fe + 2HCl ---------> Fecl2 + H2 127g 1mol 6.2 g z mol => z = 0.0488 mol (1) - thí nghiệm 2: Cho ag Fe và bg Mg +400ml dd HCl , đun cạn có 6.68g chất rắn và 0.896 lít H2. Viết pt phản ứng Mg (x mol ) và Fe (y mol) với HCl ta có : x + y = 0.04 mol So sánh (1) (2) ta thấy m kim loại ở thí nghiệm 2 nhiều hơn thí nghiệm 1 mà số mol H2 ít hơn. Vậy chứng tỏ thí nghiệm 1 dư Fe và HCl thì hết, số mol H2 ở thí nghiệm 1 là 0.04 mol. Fe + 2HCl ---------> FeCl2 + H2 0.04mol 0.08 mol 0.04mol 0.04 mol mFeCl2 = 0.04 * 127 =5.08g mFe phản ứng : 0.04 * 127 = 5.08g a có khối lượng: 2.24 + 1.12 = 3.36g TÍNH b và thành phần y Giả thiết Mg đủ. m chất rắn = 0.04 * 95 + 3.36 = 7.16g Khối lượng này lớn hơn 6.68g. Vậy Mg không thể đủ nên Fe đã p ứng. Viết pt phản ứng Mg (x mol) và Fe (y mol) tác dụng với dd HCl, ta có :+ x +y =0.04 + 95x +71y =6.68 -3.36 =3.32 Giải ra ta có x = 0.02 mol và y = 0.02 mol mMg = 0.48g mFe hư = 2.24g mFeCl2 = 2.54g mMgCl2 = 1.9g b = 0.48 Xem đúng k nha
Cảm ơn     1
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
(2) ở đâu vậy bn
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
1,12 tính ntn bạn ở đoạn a có khối lượng 2,24+1,12 á
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
minhanh6303
Fe + 2 HCl --> FeCl2 + H2 Mg + 2 HCl --> MgCl2 + H2 n H2 = 0.04 mol suy ra n HCl = 0.08 mol m Cl =0.08 nhân 35.5 =2.84 gam suy ra a + b =6.68 - 2.84 =3.84 gam TH1: thí nghiêm 1 Fe hết Mặt khác a + a:56 * 71 = 6.2 a = 2.73 ( làm tròn) b =1.11 TH2: thí nghiệm 1 Fe còn dư độ tăng khối lượng = ( 6.2 -a) gam suy ra n HCl =(6.2-a):35.5 mol có n H2 = ( 6.2 -a) : 71 =0.04 suy ra a = 3.36 gam b = 0.48 gam làm vậy đc k
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
1. propen cộng với tác nhân nào sau đây có khi có mặt peoxit sẽ cho sản phẩm ngược quy tắc maccopnhicop? A.HBr B.H20 C.HCL D. A,B,C đều đúng 2. phản ứng cộng hbr vào chất nào sau đây cho sản phẩm ngược với quy tắc maccopnhicop? A.Br-CH=CH2 B.CH3-O-CH=CH2 C.CF3-CH=CH2 D.cả A,B ĐỀU ĐÚNG giải thích rõ giúp mình luôn nha !
Thích
0 Trả lời
cho hình chóp s.abcd có đáy là hcn abcd, bc=2ab=2a, tam giác sac nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, sab=60o, sa=2a. tính thể tích khối chóp
Thích
3 Trả lời
vuthiquynhloan
Tại sao SI vuông góc với (ABCD) trong khi tam giác SAC không phải là tam giác đều hay tam giác cân.... Vì mình k thấy đáp án nên mình nghĩ bạn sai mất rồi =(((
Cảm ơn    
16 Tháng Tám 2018
Liên kết
tiramisu1234
Mình xin lỗi, mình quên mất:disappointed:, mà cho mình hỏi là đề bài không cho dữ kiện gì về △SAC à bạn?
Cảm ơn    
16 Tháng Tám 2018
Liên kết
omegabom
test chức năng grab, câu trả lời cần dài hơn 30 kí tự
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Hai 2019
Liên kết
tính pH của dd HF 0,1M có Ka=6,5.10^-4 GIẢI THÍCH KĨ DÙM MK VỚI NHA
Thích
1 Trả lời
Hoanganhvip
bài này dễ thôi, chỉ cần biết công thức là làm được Ka = [H+][F-]/[HF] HF ---> H+ + F- 0.1 0 0 trước phản ứng X-------->X-->X phản ứng 0.1-X X X sau phản ứng => x^2/(0.1-x)=Ka tìm ra x chính là nồng độ H+ trong dung dịch
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Chín 2018
Liên kết
cho hàm số $f(x)= (a+1)(x+1)^4 -(2a-b+1 (x+1)^2-8a-4b$, biết $max f(x)$ trên (- vô cùng, 0) = f(-3). tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) $trên đoạn $[1/2, 3]$
Thích
0 Trả lời
Hai số thực dương $x,y$ thỏa mãn$ 2^x + 2^y = 4$. GTLN của biểu thức$ P=(2x^2+y$)$(2y^2+x)+9xy=?$
Thích
0 Trả lời
Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng,khi đạt đến độ cao h so với mặt đất thì nổ thành nhiều mảnh bay theo mọi hướng với tốc độ ban đầu như nhau.Biết rằng kể từ lúc viên đạn nổ sau 2s thì mảnh đầu tiên chạm đất và sau 1 phút 40 giây thì mảnh cuối cùng chạm đất.Coi mặt đất bằng phẳng và bỏ qua sức cản của không khí.Hỏi sau bao lâu kể từ lúc viên đạn nổ thì mảnh bay theo phương ngang chạm đất? Lấy g=10m/s^2
Thích
0 Trả lời
Close