Trên một giá sách có 4 cuốn sách toán 5 cuốn sách lý 6 cuốn sách hóa cần chọn 3 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu 3 cuốn sách đó cùng 1 môn
Thích
0 Trả lời
có 4 bi xanh 3 bi đỏ hỏi có bao nnhiêu cách chọn ra 4 viên bi trong đó có bi xanh ít hơn bi đỏ
Thích
1 Trả lời
quocdatttnt
Trên một giá sách có 4 cuốn sách toán 5 cuốn sách lý 6 cuốn sách hóa cần chọn 3 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu 3 cuốn sách đó cùng 1 môn
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Mười Một 2018
Liên kết
Chứng minh rằng $D_{n}$= $\begin{vmatrix} 1 & 1 & ... & 1\\ x_{1} & x_{2} & ... & x_{n}\\ ... & ... & ... & ...\\ x_{1}^{n-1} & x_{2}^{n-1} & ... &x_{n}^{n-1} \end{vmatrix}$ = $\prod_{i=1}^{n-1}\left ( \prod _{k=i+1}^{n}\left ( x_{k}-x_{i} \right ) \right )$ Áp dụng công thức trên tính $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1\\ -1 & 2 & x & 4\\ 1 & 4 & x^{2} & 16\\ -1 & 8 & x^{3} & 64 \end{vmatrix}$
Thích
1 Trả lời
AlivePool99
oimeoi toán cao cấp :v
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Chín 2018
Liên kết
cho hinh chop SABCD có đáy ABCD là hình vuông với $AC = a\dfrac{\sqrt{2}}{2} $. cạnh bên SA vuông góc với đáy , SB hợp với đáy một góc 60 độ ..tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC
Thích
3 Trả lời
duongvn08
trước tiên bạn phải xác định đc đường vuông góc chung của 2 đt, theo hình vẽ (bạn tự vẽ ra nha) ta k thể xác định trực tiếp đc đường vuông góc chung nên ta quy về khoảng cách của đt này với mp song song với nó chứa mp còn lại. mình sẽ quy về tính k/c của AD và mp(SBC) vì mp (SBC) chứa SC. ta có SA ┴ BC (SA ┴ đáy), AB ┴ BC (ABCD là hv) => BC ┴ (SAB) kẻ AH ┴ SB , BC ┴ AH (BC┴(SAB)) => AH ┴ (SBC) => AH = d(AD,(SBC))= d(AD,SC) ta có AC= a√2/2 => AB = a/2, (SB,đáy) = góc SBA tanSBA = SA/AB => SA= a√3/2 Áp dụng CT đường cao trong tam giác SAB :AH=(SA.AB)/√(SA^2+AB^2)= a√3/4 Vậy d(AD,SC) = AH = a√3/4 ^^
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
tiramisu1234
i'm sorry, mình trả lời sai, mình nhầm...:disappointed_relieved:
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
tiramisu1234
Bạn Duongvn08 làm đúng rồi...
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Close