cho 0.1 mol Fe,0.15 mol Al và 0.1 mol Cu vào dd HCl dư,sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thì thu được dd A,chất rắn không tan và khí A thoát ra.Khối lượng dd A và khối lượng dd Hcl ban đầu là như thế nào. em cảm ơn ạ
Thích
1 Trả lời
npnspeed
Ta có: Chất rắn không tan là Cu Khí thoát ra là hidro Dung dịch A gồm FeCl2; AlCl3; HCl dư Số mol e nhường: ne= 0,1.2 + 0,15.3 = 0,65 => nH2 = 0,65/2 = 0,325 mKL(Fe; Al) + mdd(HClbd) = mdd(A) + mH2 => 0,1.56 + 0,15.27 + mdd(HClbd) = mdd(A) + 0,325.2 => mdd(A) = mdd(HClbd) +9 :blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Chín 2018
Liên kết
Cho dãy số (un) u1=√2 Un+1=√(2+u)n Xác định công thức un
Thích
0 Trả lời
một vật dao đọng điều hòa quanh vị trí cân bằng o. Tại thời điểm t1, vật đi qua vị trí cân bằng. trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 đên thời điểm t2=t1+(1/6)s, vật không đổi chiều chuyển động và vận tốc vật giảm xuống còn một nữa. trong khoảng thời gian từ thời điểm t2 đến thời điểm t3=t2+(1/6)s, vật đi được quãng đường 6cm. tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là
Thích
1 Trả lời
tuanbestmorgarna
vì sau thời điểm t2 vận tốc còn một nửa nên vật ở vị trí a căn 3 /2 . từ vtcb den a cawn3/2 là t/6=1/6 bạn tìm dc t. cái kia tường tự
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Tám 2018
Liên kết
Giải PT : cos(3*x)*(2*cos(2*x)+1) = 1/2
Thích
1 Trả lời
Roseleaf32
$ $ $ $ $cos(3x)(2cos(2x)+1)=\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $2cos(3x)cos(2x)+$ $cos(3x)=$ $\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $2[\frac{1}{2}(cos(3x-2x)+cos(3x+2x))]+$ $cos(3x)=$ $\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $cos(x)+cos(5x)+cos(3x)=\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $2sin(x)[cos(x) +cos(3x)+cos(5x)]= \frac{1}{2}.2sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $2 cos(x) sin(x) +2cos(3x)sin(x) +2cos(5x)sin(x) =sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $sin(2x)+2.\frac{1}{2}[sin(4x)-sin(2x)]+2.\frac{1}{2}[sin(6x)-sin(4x)]=sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $sin(6x)=sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $6x=x+k2π$ $hoặc $ $6x=π-x+k2π$ $\Leftrightarrow$ $ x=\frac{k2π}{5}$ $hoặc $ $x=\frac{π}{7}+\frac{k2π}{7}$
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Tám 2018
Liên kết
Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 hs trường A và 6 hs trường B . Hỏi có bao nhiêu cách xếp trong mỗi trường hợp sau: a. Bất cứ 2 hs nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường nhau b. Bất cứ 2 hs nào ngồi đối diện nhau thì khác trường nhau.
Thích
1 Trả lời
hiennguyen2612
a) Gọi các ghế làX1,X2,...X6 và Y1,Y2,...Y6 (Xn đối diện vs Yn,n từ 1-6) Xếp chỗ ngồi cho hs 2 trường có 2 cách ( có thể đổi dãy cho nhau) +) xếp 6 hs trường A vào X1,X3,X5,Y2,Y4,Y6=> có 6! cách xếp +) xếp 6 hs trường B vào Y1,Y3,Y5,X2,X4,X6=> có 6! cách xếp +)Hình ve cho dễ hiểu nha: X1(A) X2(B) X3(A) X4(B) X5(A) X6(B) Y1(B) Y2(A) Y3(B) Y4(A) Y5(B) Y6(A) VẬY có 2**6!*6!= 1036800 cách b) -Học sinh thứ 1 trường A có 12 cách chọn ghế=> chọn hs đối diện khác trường là trường B có 6 cách chọn - học sinh thứ 2 trường A còn 10 ghế để chon nữa (vì mất 2 ghế trên rồi) => hs thứ 2 trường B đối diện còn 5 cách -học sinh thứ 3 trường A còn 8 ghế để chon => hs thứ 3 đối diện còn 4 cách -Làm tượng tự vs các TH tiếp theo nha :blush: :blush: :blush: Kết quả ra là 33177600 cách :laughing:
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2018
Liên kết
tại sao nói vai trò chủ yếu của đường đơn là din dưỡng đường đa là vận chuyển đường đôi là liên kết
Thích
1 Trả lời
kuhaza
mk nghĩ chắc là do đường đơn trực tiếp tham gia hô hấp, bị phân giải để tb lấy năng lượng, đường đôi có 2 pt đường đơn lk với nhau còn đường đa gồm rất nhiều pt đường đơn lk lại
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Tám 2018
Liên kết
giải pt: (sinx+ cosx.căn3)^2 = 5 + cos(4x+ Pi/3)
Thích
1 Trả lời
codelyoko
theo bdt bunhia thì VT <= 4 do -1<= cos(4x + pi/3) <=1 nên VP >= 4 pt đã cho xảy ra khi VT = VP = 4 hay x thoả mãn đồng thời: + tanx = 1/can3 + cos(4x + pi/3) = -1 -> x = pi/6 + kpi (k thuộc Z)
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close