Tìm m nguyên dương để hàm số y= /x^3-mx+1/ đồng biến trên khoảng (1,+vô cùng)
Thích
0 Trả lời
1.Tìm m để bpt sau có nghiệm: m.(/x/+căn(1-x^2) +1)<= 2.căn(x^2-x^4) +căn(x^2)+ căn(1-x^2)+2
Thích
0 Trả lời
cho hàm số $y= x^3 - 3x^2 + 3(1-m)x + 3m-1$ . Tìm m để hàm số có 2 cực trị trái dấu
Thích
3 Trả lời
AlivePool99
ý bn là "Tìm m để hàm số có 2 cực trị CÓ HOÀNH ĐỘ trái dấu"? y' = 3x^2 - 6x + 3 - 3m Để hàm số đã cho có 2 cực trị thì ∆' > 0 <=> 9 - 3.(3 - 3m) > 0 <=> m > 0 (1) Hàm số đã cho có 2 cực trị có hoành độ trái dấu thì P < 0 (P là tích 2 nghiệm của pt y' = 0) Áp dụng hệ thức Viète ta suy ra: (3 - 3m)/3 < 0 <=> 1 - m < 0 <=> m > 1 (2) Từ (1) và (2) => m > 1 thì thỏa mãn yêu cầu bài toán Vậy với mọi m > 1 thì hàm số đã cho có 2 cực trị có hoành độ trái dấu.
Cảm ơn    
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
duongvn08
Ta Có y' = 3x² - 6x + 3(1-m) để hs có 2 điểm cực trị có hoành độ trái dấu thì pt y'=0 phải có ∆' > 0 và P < 0 Theo vi-et: P=x1.x2= 3(1-m) < 0 <=> m > 1 (1) ∆' = 9-3.3(1-m) = 3m > 0 <=> m > 0 (2) Từ (1),(2) => m > 1
Cảm ơn    
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
ntd1995
Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow y_{CD}.y_{CT} < 0 \Leftrightarrow y = 0 $ có ba nghiệm phân biệt $(*).$ Ta có $y = 0 \Leftrightarrow x^{3} - 3x^{2} + 3\left(1 - m \right)x + 3m - 1 = 0$ $\hspace{1.6 cm} \Leftrightarrow \left(x - 1 \right)\left(x^{2} - 2x - 3m + 1\right) = 0$ Do đó $\left(* \right) \Leftrightarrow x^{2} - 2x - 3m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác $1$ $\hspace{1.4 cm} \Leftrightarrow 3m > 0 \Leftrightarrow m > 0.$ **Chú ý: Cực trị được hiểu là giá trị cực trị của hàm số.**
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Cho hàm số $y = x^{3} - 3x + 2$ có đồ thị $\left(C \right).$ Xét điểm $M$ thuộc $\left(C \right)$ có hoành độ $x_{M} = m.$ Có bao nhiêu giá trị của tham số $m$ để tam giác $MAB$ cân, với $A, \hspace{0.1 cm} B$ là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số ? $A.\hspace{0.1 cm} 3. \hspace{2 cm} B.\hspace{0.1 cm} 1. \hspace{2 cm} C.\hspace{0.1 cm} 4. \hspace{2 cm} D. \hspace{0.1 cm} 2.$
Thích
2 Trả lời
AlivePool99
3 phải không ạ? :v
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
AlivePool99
2 điểm cực trị của hàm số trên là (1;0) và (-1;4). Ta lập được ptđt qua 2 cực trị: (d):y = -2x + 2. Quỹ tích điểm M thỏa ∆MAB cân (tại M) là đường trung trực của đoạn thẳng AB, tức là đường thẳng (p): y = x/2 + 2 Lại có M thuộc (C) nên tọa độ của M là giao điểm của (C) và (p) => ... em có sai ở đâu không ạ? :v
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Close