Câu 23: Cho mạch điện nối tiếp. Biết điện áp ở 2 đầu điện trở là 40V và điện áp ở 2 đầu cuộn dây thuần cảm L là 30V. Điện áp hiệu dụng U ở 2 đầu đoạn mạch có giá trị: A.10V B.50V C.100V D.70V
1 Thích
3 Trả lời
reus98
Ta có : Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là : U = căn ( UR^2 + UL^2) = căn (40^2 + 30^2) = 50 V
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Hai 2019
Liên kết
thanhhuyen12345
bạn áp dụng công thức tính điện áp toàn machjnhes U=căn UR^2+(UL-UC)^2 đối với bài này UC=0. suy ra kq là 50V
Cảm ơn     1
Bình luận
12 Tháng Ba 2019
Liên kết
hh1012001hh
căn (40 bình + 30 bình )=50 V
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Ba 2019
Liên kết
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u=200căn2cos100pit (V) vào 2 đầu 1 đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2pi (H) và tụ điện hiệu dụng C=10^-4/2pi (F) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là: A.0,75 A B.2A C.2căn2 A D.1,5A
Thích
1 Trả lời
reus98
Tổng trở của đoạn mạch : Z =|ZL -Zc| = |50 - 200| = 150 ôm => I = U/Z = 200/150 = 4/3A
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Hai 2019
Liên kết
Câu 34: Một đoạn mach gồm cuộn dây mắc nối tiếp tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu cuộn dây là dòng điện pi/3. Điện áp hiệu dụng của tụ gấp căn3 lên cuộn dây. Tí số giữa cảm kháng và điện trở thuần và cuộn dây (ZL/r) là: A.1/2 B.2 C.căn3 D.1/căn3
Thích
0 Trả lời
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 60V và 2 đầu mạch RLC nối tiếp R=50 ôm thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là pi/4. Nối tắt 2 đầu tụ C thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là pi/12. Biết công suất tiêu thụ điện qua đoạn mạch trong 2 trường hợp trên là như nhau. Tính công suất đó: A.18W B.54W C.72W D.36W
Thích
0 Trả lời
Câu 9: Đoạn mạch RLC với cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều khi trong mạch có cộng hưởng điện. Điều chỉnh tăng dần giá trị của biến trở thì: A.Công suất của mạch giảm B.Hệ số công suất của mạch giảm C.Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm tăng D.Hệ số công suất của mạch tăng
Thích
0 Trả lời
Nếu đặt hiệu điện thế u1=U0coswt vào 2 đầu 1 cuộn dây và độ tự cảm L không đổi và điện trở thuần r khác không, không đổi thì công suất tiêu thụ trong cuộn dây là P. Nếu đặt hiệu điện thế u2=2U0coswt vào 2 đầu cuộn dây thì công suất trong cuộn dây là? A.4P B.P/4 C.căn2/P D.2P
Thích
0 Trả lời
Đoạn mạch điện nối tiếp gồm tụ điện, cuộn dây thuần cảm và biến trở. Điện áp xoay chiều 2 đâù mạch giữ ổn định. điều chỉnh biến trở đến giá trị r1=100 và r2=225 thì công suất tiêu thụ trên mạch như nhau. Để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất phải điều chỉnh biến trở có giá trị: A. 150 ôm B. 125 ôm C. 325 ôm D. 162,5 ôm
Thích
0 Trả lời
Một thanh OA đồng chất và tiết diện đều, chiều dài l = 1m, khối lượng 120g gắn vuông góc với trục quay (D) thẳng đứng. Trên thanh có một viên boi nhỏ khối lượng 120g. Lúc đầu viên bi ở khối tâm G của thanh và thanh quay với tốc độ góc 1ω = 120 vòng/phút nhưng sau đó viên bi được dịch chuyển đến đầu A của thì thanh quay với tốc độ góc là:
1 Thích
0 Trả lời
Close