Cho 2n giác đều. a/ có bao nhiêu tam giác đều. b/ có bao nhiêu tam giác vuông. c/ có bao nhiêu tam giác tù. d/ có bao nhiêu hình vuông. e/ có bao nhiêu tam giác mà 3 cạnh là 3 đường chéo. f/ có bao nhiêu tứ giác có 4 cạnh là 4 đường chéo. giải thích giúp mình với. :sob:
Thích
1 Trả lời
ThuyLinh779
a/ có (2n/3) tam giác đều b/ do đa giác đều nội tiếp đg tròn nên chỉ cần có một cạnh là đường chéo qua tâm và một đỉnh khác là tạo tam giác vuông, có n*(2n-2) tam giác c/:sweat: :sweat: :sweat: :cold_sweat: d/có (n/2) hình vuông e/ có 2nC3 tam giác d/ có 2nC4 tứ giác Mk hơi phân vân, mong bạn góp ý!
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2018
Liên kết
cho 100 giác đều hỏi có bao nhiêu hình vuông được tạo thành?
Thích
2 Trả lời
kuhaza
"100 giác đều" là cái gì v
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
ThuyLinh779
đa giác đều 100 cạnh có 50 đường chéo ko trùng nhau,để tạo thành hình vuông thì nhất định giữa mỗi hai đỉnh kề nhau của hình vuông phải có 24 đỉnh khác của đa giác nên có tổng là 25 hình vuông khác nhau đc tạo thành
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2018
Liên kết
Tìm số nghiệm tự nhiên của phương trình x+y+z=10. Với x chẵn, y và z lẻ.
Thích
2 Trả lời
AlivePool99
x + y + z = 10 x chẵn => x ∈ {0;2;4;6;8;10} y, z lẻ => y, z ∈ {1;3;5;7;9} giả sử x = 10 => y = z = 0 => trái với giả thuyết y lẻ z lẻ => x ∈ {0;2;4;6;8} các bộ nghiệm (x;y;z) của pt trên: (0;1;9);(0;3;7);(0;5;5);(0;7;3);(0;9;1) (2;1;7);(2;3;5);(2;5;3);(2;7;1) (4;1;5);(4;3;3);(4;5;1) (6;1;3);(6;3;1)
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Tám 2018
Liên kết
ngthuy10a1
Mĩnh nghĩ là C_{10}^{2}
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
Cho bát giác đều. Có bao nhiêu tam giác được tạo thành mà mỗi cạnh của nóđều là đường chéo của bát giác đó.
Thích
1 Trả lời
quynhle123456
Số đường chéo cuả bát giác đều là : 8C2 -8 = 20 Số tam giác tạo thành từ 3 đường chéo là: 20C3=1140
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close