Cho 94 gam K2O phản ứng với nước để được dd KOH 5,6%. Khối lượng nước cân dùng là ?
Thích
1 Trả lời
CBLconghieu
Bài này bạn có thể giải như sau: Bảo toàn nguyên tố K, ta có số mol $KOH$ gấp 2 lần số mol $K_2O$, tức là $n_{KOH} = 2 mol $ Để có được dung dịch KOH 5.6%, ta cần thêm $m (g)$ nước, thỏa yêu cầu: $\frac{m_{KOH}}{m_{KOH} + m_{H_2O}}=0,056$ Từ đó, bạn tính được $m_{H_2O}=1888g$
Cảm ơn    
Bình luận
01 Tháng Ba 2019
Liên kết
Số cách xếp 4 bạn nữ và 6 bạn nam ngồi vào 2 ghế dài , mỗi ghế 5 chỗ , đặt song song sao cho không có 2 bạn nữ nào ngồi đối diện nhau là bao nhiêu
Thích
4 Trả lời
kuhaza
n(A) = 5C4 x 2 , n(omega) = 10C4 => 1/21 (giải v đúng ko?)
Cảm ơn    
22 Tháng Tám 2018
Liên kết
duongluffy
ko lm kiểu khác đc ạ dùng C,A ấy
Cảm ơn    
22 Tháng Tám 2018
Liên kết
AlivePool99
không có 2 bạn nữ nào ngồi đối diện nhau ⇔ đối diện 4 bạn nữ là 4 bạn nam (và 2 bạn nam còn lại ngồi đối diện nhau) tạm xem 4 cặp nam - nữ mà 1 cặp nam - nam đối diện nhau là 5 khối, bài toán trở thành "xếp 5 khối vào 5 vị trí" => có 5! cách ; mỗi khối lại có 2 cách xếp nam và nữ hoặc nam và nam => 5!.2 cách xếp 4 nữ vào 4 vị trí, 6 nam vào 6 vị trí, ta có: 4!.6! cách tóm lại, số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là 5!.2.4!.6! (có thể sẽ sai :v)
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Tám 2018
Liên kết
Tìm giá trị nguyên m để PT sau có nghiệm $\sqrt{x+2}+\sqrt{2-x}+2\sqrt{-x^2+4}+2m+3=0$
Thích
1 Trả lời
HoangKhanh2002
ĐK: $-2\leq x \leq 2$ Đặt: $a=\sqrt{x+2}+\sqrt{2-x} (0\leq a\leq 2\sqrt{2})$ $\Rightarrow a^2=4+2\sqrt{4-x^2} \\\Rightarrow 2\sqrt{-x^2+4}=a^2-4$ Phương trình đã cho trở thành: $a+a^2-4+2m+3=0\\ 2m=-a^2-a+1$ Xét hàm $f(a)=-a^2-a+1$ trên $[0;2\sqrt{2}]$ Vẽ BBT, nhìn vào BBT thấy PT có nghiệm: $\Leftrightarrow -7-2\sqrt{2} \leq 2m \leq 1$ $\Leftrightarrow -\dfrac{7+2\sqrt{2}}{2} \leq m \leq \dfrac{1}{2}$ Vậy: $\boxed{-\dfrac{7+2\sqrt{2}}{2} \leq m \leq \dfrac{1}{2}}$
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
Cho hàm số $y=x^2 -2x+2$ có đồ thị (P), và đường thẳng (d) có phương trình $y=x+m$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A,B$ sao cho $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất .
Thích
3 Trả lời
hiennguyen2612
Ta có pt hoành độ giao điểm:x^2-2x+2=x+m<=> x^2-3x+2-m=0(1) Để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A,B thì denta > 0 <=> (-3)^2-4(2-m)>0 <=>m>-1/4 Gọi A(x1;x1+m),B(x2;x2+m)(với x1,x2 là 2 nghiệm của pt(1)).Theo viet:x1+x2=3;x1x2=2-m OA^2+OB^2=(X1)^2+(X1+m)^2+(x2)^2+(x2+m)^2 =2[(x1)^2+(x2)^2]+2m(x1+x2)+2m^2 =2[(x1+x2)^2-2x1x2]+2m(x1+x2)+2m^2 =2[3^2-2(2-m)]+2m.3+2m^2 =2(5+2m)+6m+2m^2=2m^2+10m+10=2(m^2+5m+5)=2(m+5/2)^2-5/2>=-5/2 Dấu "=" xảy ra <=> m+5/2=0 <=> m=-5/2(loại)=> k có m t/m yêu cầu bt:blush::blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
quyezz
@hiennguyen2612 e ơi sau cho latex vào dấu $ để hiển thị cho đẹp nhé :kissing_heart:
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2018
Liên kết
hiennguyen2612
@quyezz-Vâng ạ
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Các giá trị của m để bất phương trình $2|x-m|+2.x^2 +2 > x^2 + 2mx$ thỏa mãn với mọi $x$ .: :disappointed: :disappointed:
Thích
0 Trả lời
Giải PT sau $x^4-5x^3+8x^2-10x+4=0$
Thích
1 Trả lời
AlivePool99
$x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 10x + 4$ $= (x^4 - 4x^3 + 2x^2) - (x^3 - 4x^2 + 2x) + 2(x^2 - 4x + 2)$ $= x^2(x^2 - 4x + 2) - x(x^2 - 4x +2) + 2(x^2 - 4x + 2)$ $= (x^2 - x + 2)(x^2 - 4x + 2)$ => phương trình đã cho tương đương với $(x^2 - x + 2)(x^2 - 4x + 2) = 0$ đến bước này thì em tự giải nhé ^^ pt bậc 2 mà ^^
Cảm ơn    
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Close