mng cho e hỏi làm thế nào mới đúng ạ ?
Thích
0 Trả lời
Cho hai điện tích q1= 4µC, q2> 0 nằm cố định tại hai điểm AB trong chân không). Điện tích q3= 0,6 µC nằm trên nửa đường thẳng Ax, hợp với AB góc 150 độ. Thay đổi vị trí của q3 trên Ax sao cho lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q1 có độ lớn là 27 N đồng thời lực điện do q3 tác dụng lên q1có giá trị cực đại. Khoảng cách giữa q3 và q1 lúc đó là
Thích
0 Trả lời
Cho hai điện tích q1= 4µC, q2> 0 nằm cố định tại hai điểm AB trong chân không). Điện tích q3= 0,6 µC nằm trên nửa đường thẳng Ax, hợp với AB góc 150 độ. Thay đổi vị trí của q3 trên Ax sao cho lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q1 có độ lớn là 27 N đồng thời lực điện do q3 tác dụng lên q1có giá trị cực đại. Khoảng cách giữa q3 và q1 lúc đó là
Thích
0 Trả lời
Cho 11,36g hỗn hợp Fe, Feo, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng, dư. Thu được 1,344 lít NO khô cạn dung dịch. Sau phản ứng thu được m(g) muối. Tính m? Mọi người giúp mình giải bài này với. Mình xin cảm ơn!
Thích
2 Trả lời
dung2k3dl
bạn quy đổi hổn hợp ban đầu thành fe và o rồi đặt x là số mol của fe dùng đinhl luật bảo toàn khối lượng tìm được smol của fe => m (fe(no3)3)=38 ,72 g
Cảm ơn    
Bình luận
8 giờ trước
Liên kết
dung2k3dl
smol của fe= 0,16 mol ......................................
Cảm ơn    
Bình luận
8 giờ trước
Liên kết
giúp với. bài tập vật lý 10 nâng cao . chương 1
1 Thích
0 Trả lời
một ngto X có hai đồng vị bền là X1 và X2.Phần trăm số ngtu của đồng vị X1 ít hớn X2 là 62,4%. Trong ngtu X1 có 5p, 5n. Số n của X2 nhiều hơn X1 là 1. tính ntk trung bình
Thích
0 Trả lời
một ngto X có hai đồng vị bền là X1 và X2.Phần trăm số ngtu của đồng vị X1 ít hớn X2 là 62,4%. Trong ngtu X1 có 5p, 5n. Số n của X2 nhiều hơn X1 là 1. tính ntk trung bình
Thích
0 Trả lời
tìm hệ số của số hạng chứa x^2019 trong khai triển (x+2)^2019.(x^2+x+4)
Thích
0 Trả lời
Giải phương trình Sin^4x + cos^4x = 7/8 cot(x+pi/3).cot(pi/6-x)
Thích
0 Trả lời
Giải phương trình √2.sin^3(x + pi/4) = 2 sinx
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
bạn phá sin^3-->3sin - sin3 rồi sau đó sử dụng công thức cộng rồi tính tiếp
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Giúp e với ạ Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng mp. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của SA và AB. Trên SC lấy điểm K sao cho CK = 3SK. Tìm giao tuyến của BC và (IHK)
Thích
1 Trả lời
dung2k3dl
xét (abc) và (ihk)có h là điểm chung vì i trung điểm của sa ; ck=3sk =>ik giao ac tại điểm m , nối mh cắt bc tại n => n là giao điểm của bc và (ikh)
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
cho em hỏi oxi có 3 đồng vị,nhưng nguyên tử khối trung bình là 15,999.giải thích điều này
Thích
0 Trả lời
tính giới hạn sau *lim 1/x(căn(1+x)/căn(1-x)) ;x--->0
Thích
0 Trả lời
xét khai triển (x-1+x^2-x^3)^6 thành đa thức P(x)= a0+a1x+a2x2+...+a18(x)^18. Tìm hệ số A9
Thích
0 Trả lời
Ai giải thiích bài ID [351799] dùm em ạ a+c=0.3 mà a=0.02 c=0.01
Thích
0 Trả lời
Close