Cho hỗn hợp $X$ gồm một axit cacboxylic $T$ hai chức, mạch hở, có đồng phân hình học, hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi axit $T$ với hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn $m$ gam $X$ thu được 139,7 gam khí $CO_{2}$. Mặt khác đun $m$ gam $X$ với 600 ml dung dịch $KOH$ 2M thì sau phản ứng thêm vừa đủ 200 ml dung dịch $HCl$ 1M để trung hòa lượng $KOH$ dư thu được dung dịch $Y$. Cô cạn dụng dịch $Y$ thu được $m'$ gam muối khan và 0,35 mol hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị $m'$ **gần nhất** với: **A.** 111. **B.** 115. **C.** 118. **D.** 119. **Một bài este hay, mời mọi người :)**
Thích
1 Trả lời
codelyoko
Bạn có thể tham khảo cách giải sau: - X + H2O -> T + 2ancol - BTNT K: nT = (nKOH - nHCl)/2 = 0,5, n 2ancol = 0,35 - C(T) = n, Ctb(2ancol) = m (m < 2 do PTK trung bình của 2 ancol < 46) - BTNT C: 0,5n + 0,35m = 3,175 -> n = 5 -> T: HOOC-CH=C(CH3)-COOH hoặc HOOC-CH=CH-CH2-COOH -> m' gồm: C5H4O4K2 0,5, KCl: 0,2 -> m' = 117,9 (g).
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Chín 2018
Liên kết
Cho hỗn hợp gồn axit axetic, axit acrylic và 1 axit cacboxylic 2 chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 9.6g oxi thu được 14.3g CO2 và 4.5g H2O. Nếu đun nóng m gam X với lượng dư etanol ( xt H2SO4) thu được a gam este. Biết rằng có 50% mỗi axit tham gia phản ứng este hóa. Giá trị lớn nhất của a
Thích
4 Trả lời
daolinh2024
+) bảo toàn khối lượng => m=9,2 +) nco2=0,325 , nh2o=0,25 , no2=0,3 => bảo toàn nguyên tố O => nO trong X=0,3 => nCoo trong X=0,15=n etanol ( chưa tính hiệu suất phản ứng) +) bảo toàn khối lượng a= (9,2+0,15.46-0,15.18).50%=6,7 gam
Cảm ơn    
Bình luận
27 Tháng Tám 2018
Liên kết
sasukeduy113
nCO2 = 0,325; nH2O = 0,25 Bảo toàn khối lượng ta có: m + 9,6 = 14,3 + 4,5 => m = 9,2 Bảo toàn O ta có: 2nCOOH trong X + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nCOOH trong X = 0,3 mol Khi este hóa thì chỉ có nhóm COOH phản ứng với ancol để tạo este -COOH + C2H5OH => -COOC2H5 + H2O Do chỉ có 50% axit tham gia este hóa nên m axit phản ứng = 9,2/2 = 4,6 và nCOOH pứ = 0,3/2 = 0,15 Vậy a = 4,6 + 0,15 * (29 - 1) => KQ (thay H trong COOH bởi C2H5)
Cảm ơn    
27 Tháng Tám 2018
Liên kết
daolinh2024
anh Duy ơi chỗ a =4,6 + 0,15(29-1).0,5=6,7
Cảm ơn    
27 Tháng Tám 2018
Liên kết
sasukeduy113
à há anh quên chia 2 ở chỗ tìm nCOOH trong X, cám ơn em nha =))
Cảm ơn    
Bình luận
29 Tháng Tám 2018
Liên kết
vì sao n lại lớn hơn hoặc bằng 3 ạ ![](/content/uploads/4cd2667f-36a4-4483-b8ba-41287ab12b96/mv1kozjk-este.png?width=2000)
Thích
1 Trả lời
codelyoko
với 2 nhóm COO cta đã có 2 ngtu C, giữa 2 nhóm COO cần ít nhất 1 CH2 nữa, từ đó cta có thể hình dung ra este no, hai chức nhỏ nhất sẽ có công thức: HCOOCH2OOCH -> n>=3
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Tám 2018
Liên kết
vì sao este no hai chức mạch hở có công thức tổng qutá là CnH2n-2O4 lại có n lớn hơn bằng 3 ạ
Thích
5 Trả lời
Hoanganhvip
vì este có số C bé nhất là (COOCH3)2 có số C là 4 nên phải có n lớn hơn bằng 4 Mình chả nghĩ ra cái este 2 chức nào mà có n bằng 3 cả :v Thân!
Cảm ơn     1
24 Tháng Tám 2018
Liên kết
Huntercr
mk cx nghi nhu bạn nhưng trong đề hóa hôm qua trên moon lại bảo n lớn ơn 3
Cảm ơn    
24 Tháng Tám 2018
Liên kết
Hoanganhvip
Mình hỏi chị ấy rồi, đang chờ chị trả lời
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tám 2018
Liên kết
Hoanganhvip
Chị ấy bảo là có cái este hcooch2ooch @@.
Cảm ơn    
24 Tháng Tám 2018
Liên kết
daolinh2024
đúng đó Hcoo-ch2-oocH là một ví dụ đó n lớn hơn hoặc bằng 3
Cảm ơn    
25 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close