một tổ có 9 học sinh gồm 4 hs nữ trong đó có 2 hs tên Thu và Nguyệt với 5 hs nam. Xếp 9 hs trong tổ thành một hàng dộc. Tính xác suất để chỉ có 2 hs nữ Thu và Nguyệt đứng cạnh nhau và các hs nữ khác không đứng cạnh nhau đồng thời không đứng cạnh Thu và Nguyệt.
Thích
4 Trả lời
kuhaza
5/63 à
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Tám 2018
Liên kết
minhanhngngo2809
5/63 hã
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
Trankimanh2001
5/63 đúng rồi ạ
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
Trankimanh2001
mn có thể giải thích cho e đc ko ạ?
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close