Giải giúp em bài toán này nhé
Thích
3 Trả lời
cuteo113
giải hộ em bài trên với...................................................................
Cảm ơn    
Bình luận
11 giờ trước
Liên kết
cuteo113
bài 1+1 ý rồi em giải bài này cho...................................
Cảm ơn    
9 giờ trước
Liên kết
medio2712
3 nha........................................................'''''''''''
Cảm ơn    
6 giờ trước
Liên kết
......................................................................................................................................................................................1+1=?
Thích
0 Trả lời
Giải giúp em bài toán này Cho
Thích
0 Trả lời
Tính xem mỗi dãy số sau đây gồm bao nhiêu số? a/ 1, 2, 3, 4, …, 372, 373, 374 Dãy số từ 1 đến 374 cách đều nhau 1 đơn vị. Số các số hạng trong dãy số: (374 – 1) : 1 + 1 = 374 (số hạng) b/ 5, 10, 15, …, 205, 210, 215 Dãy số từ 5 đến 215 cách đều nhau 5 đơn vị. Số các số hạng trong dãy số: (215 – 5) : 5 + 1 = 43 (số hạng) c/ 3, 6, 9, …, 183, 186 Dãy số từ 3 đến 186 cách đều nhau 3 đơn vị. Số các số hạng trong dãy số: (186 – 3) : 3 + 1 = 62 (số hạng) d/ 3, 7, 15, …, 255, 511 Kể từ số hạng thứ hai, mỗi số trong dãy số bằng số liền trước nó nhân 2 rồi cộng 1 Ta dùng phương pháp liệt kê: 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 Số các số hạng là 8 số hạng
Thích
0 Trả lời
Cho dãy số: 0, 1, 2, 3, 4, … , 2006, 2007 a/ Có bao nhiêu số trong dãy số: Dãy số từ 0 đến 2007 cách đều nhau 1 đơn vị. Số các số hạng trong dãy số: (2007 – 0) : 1 + 1 = 2008 (số hạng) b/ Có bao nhiêu số lẻ trong dãy số: Dãy số từ 1 đến 2007 cách đều nhau 2 đơn vị.- số lẻ Số các số hạng trong dãy số: (2007 – 1) : 2 + 1 = 1004 (số hạng) c/ Có bao nhiêu số chẵn trong dãy số: Dãy số từ 0 đến 2006 cách đều nhau 2 đơn vị.- số chẵn Số các số hạng trong dãy số: (2006 – 0) : 2 + 1 = 1004 (số hạng) d/ Tính tổng các số lẻ, tổng các số chẵn trong dãy số Tổng các số lẻ: (2007 + 1) x 1004 : 2 = 1 008 016 Tổng các số chẵn: (2006 + 0) x 1004 : 2 = 1 007 012 e/ 1000 là số thứ mấy trong dãy số: Trong dãy số trên số 0 ở vị trí thứ 1, số 1 vị trí thứ 2 vậy số 1000ở vị trí thứ 1000 + 1 = 1001
Thích
0 Trả lời
Có bao nhiêu số có 2007 chữ số mà tổng của nó bằng 3
Thích
0 Trả lời
Có bao nhiêu số có 2007 chữ số mà tổng của nó bằng 3
Thích
0 Trả lời
Có bạn nào giúp mình giải câu 20 với ạ
Thích
0 Trả lời
cho mk hỏi mua thẻ moonpay trực tuyến ở đâu vậy
1 Thích
2 Trả lời
phamtranquocviet
thử hỏi mấy chị quản lý xem có biết không ...........................................
Cảm ơn    
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
nien07
hỏi mấy chị tư vấn đó cậu, mình nhớ là thường sẽ addfb mà ta
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Mọi người giải giúp mình 2 câu này với ạ, mình cảm ơn nhiềuuu
Thích
0 Trả lời
cho mk hỏi nhan đề của tác phẩm đồng chí
Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
Tình đồng chí, đồng đội – đó là chỗ dựa tinh thần để người lính tồn tại, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, để chiến đấu và chiến thắng.
Cảm ơn    
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
"Ngoài lề tý" bạn nào làm giúp mình với cảm ơn nhiều lắm luôn đó: có ý kiến cho rằng "trong loạt bài trần tú xương viết về vợ bài "thương vợ" là bài viết tiêu biểu . bài thơ thể hiện cả 2 mặt cua Trần Tú Xương : ân tình và hóm hỉnh . anh chị phân tích bài thơ để làm sáng tỏ luận điểm trên . "
1 Thích
0 Trả lời
Giúp mình giải chi tiết với. HELP MEEEEEEEEEE
1 Thích
0 Trả lời
Một nhóm có 6 nữ, 14 nam.Chia thành 2 đội có số người bằng nhau.Tính xác suất để 1 đội có toàn nam.
1 Thích
2 Trả lời
giangtv8389
giúp mình với. cảm ơn mọi người
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
khangminh2002
Số cách chọn ra 2 đội bằng nhau trong đó có 1 đội toàn nam là 14C10. Số cách chọn ra 2 đội bằng nhau la 20C10. ==>> Xác suất: 14C10/20C10=7/1292
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Giúp e với ạ:Cho tứ diện SABC. Trên 2 cạnh SA và BC lấy 2 điểm M, N sao cho SM /SA = BN/BC = 3/4. Qua N kẻ NP // CA. Chứng minh MN// SB
Thích
1 Trả lời
lamymb
giúp e với ạ e cần gấp lắm!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Close