Một xe đang đứng yên thì mở máy chuyển động nhanh dần đều với gia tốc không đổi. Sau khoảng thời gian t vận tốc tăng một lượng là đenta v, sau thời gian t kế tiếp vận tốc xe tăng thêm đenta v'. Tính tỉ số giữa quãng đường S' và S đi trong hai khoảng thời gian đó?
1 Thích
0 Trả lời
Close