S=at^2/2 S'=a*t*t+at^2/2 chia vế cho vế được S'/S=3
Cảm ơn     2
Bình luận
18 Tháng Mười 2019
Liên kết