cho hình chóp sabcd có cạnh bằng a. m, n ,p là trung điểm của sa,sd,cd.tính diện tích tiết diện cắt (mnp) thep a
1 Thích
2 Trả lời
01682321204
Bạn ơi, đề bạn không rõ cho lắm. Thứ nhất là Chóp S.ABCD có cạnh bằng a thì đáy là hình gì? Hình vuông hay hình thoi. Còn thiết diện cần tính ở đây là gì?
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
LeroiMTP
đáy là hình bình hành bạn ơi..tính diện tích thiết diện cắt mặt phẳng mnp theo a
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close