áp dụng công thức đường trung tuyến suy ra bc= căn 20
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết