Theo cách giải của mình như sau: VT= MA + MB + MC + MD = MG + GA + MG + GB + MG + GC + MG + GD = 4MG + GA + GB + GC + GD. = 4MG + GD ( vì GA + GB + GC = Vecto O ). = 4( MI + IG ) + 4GI ( ở đây mình chèn I vào MG và GD = 4GI) = 4MI + 4IG + 4GI = 4MI + 4( IG + GI ) = 4MI ( vì IG + GI = Vecto 0 ). = VP ( điều phải chứng minh).
Cảm ơn     1
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết