Có bao nhiêu cách xếp 15 nam, 3 nữ thành 1 hàng ngang sao cho giữa 2 em nữ có ít nhất 2 em nam
1 Thích
0 Trả lời
Close