Cô bé Kiều Phương trong truyện ngắn bức tranh của em gái tôi đã lựa chọn đề tài nào trong bức tranh dự giải của mình ? Trình bày ngắn gọn của em về quyết định ấy của nhân vật .
1 Thích
0 Trả lời
Close