Tạo ra sức cản của thành mạch đối với tốc độ dòng chảy của máu cao.
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Mười Một 2019
Liên kết